Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 37. Обчислення строків адміністративного стягнення

Обставинами, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення, визнаються:

1) продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її;

2) повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин;

3) втягнення неповнолітнього в правопорушення;

4) вчинення правопорушення групою осіб;

5) вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин;

6) вчинення правопорушення в стані сп'яніння. Орган (посадова особа), який накладає адміністративне стягнення, залежно від характеру адміністративного правопорушення може не визнати дану обставину обтяжуючою.

(1) Стаття 35 КУАП встановлює вичерпний перелік обставин, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення. їх наявність/відсутність враховується органом (посадовою особою), що розглядає справу про адміністративне правопорушення, при визначенні виду/розміру адміністративного стягнення за вчинене правопорушення в рамках санкції статті Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за відповідний склад правопорушення.

(2) До обставин, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення, належать:

1) продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її:

2) повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин;

3) втягнення неповнолітнього в правопорушення;

4) вчинення правопорушення групою осіб;

5) вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин;

6) вчинення правопорушення в стані сп'яніння. Орган (посадова особа), який накладає адміністративне стягнення, залежно від характеру адміністративного правопорушення може не визнати дану обставину обтяжуючою.

Стаття 36. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень

При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.

Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним І тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.

(1) Відповідно до ч. І статті 36 цього Кодексу, при вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо. Вони не сумуються, не поглинають та не взаємозамінюють одне одного.

(2) Якщо особа вчинила кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом (посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.

Стаття 37. Обчислення строків адміністративного стягнення

Строк адміністративного арешту обчислюється добами, виправних робіт- місяцями або днями, позбавлення спеціального права - роками, місяцями або днями.

(1) Строки адміністративних стягнень, передбачених цим Кодексом, обчислюються:

1) для адміністративного арешту - добами (див. статтю 32 КУАП);

2) для виправних робіт - місяцями або днями (див. статтю 31 КУАП);

3) для позбавлення спеціального права - роками, місяцями або днями (див. статтю 30 КУАП).

Стаття 38. Строки накладення адміністративного стягнення
Стаття 39. Строк, після закінчення якого особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню
Стаття 40. Покладення обов'язку відшкодувати заподіяну шкоду
II. Особлива частина
Глава 5. Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення
Стаття 41. Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці
Стаття 41/1. Ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або доповнення колективного договору, угоди
Стаття 41/2. Порушення чи невиконання колективного договору, угоди
Стаття 41/3. Ненадання інформації для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективних договорів, угод
Стаття 42. Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru