Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 44/1. Ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження

Ухилення особи, хворої на наркоманію, від медичного огляду на наявність наркотичного сп'яніння - тягне за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ухилення особи, яка зловживає наркотичними засобами або психотропними речовинами, від медичного обстеження - тягне за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 44і згідно із Законом України від 15.02.95 р. № 64/95-ВР; із змінами, внесеними згідно із законами України від 07.02.97 р.№ 55/97-ВР, від 06.10.2011 р. № 3826-УІ)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері охорони здоров'я населення (див. Закони України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів", "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними").

Безпосередній об'єкт - встановлений порядок проходження медичного огляду чи медичного обстеження особами, які вживають наркотики та психотропні речовини у немедичних цілях.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається в ухиленні особи, хворої на наркоманію, а також особи, яка зловживає наркотичними засобами або психотропними речовинами, від відповідно медичного огляду на наявність наркотичного сп'яніння/медичного обстеження (формальний склад).

Відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" ухилення від медичного огляду, медичного обстеження або лікування - умисне невиконання розпорядження працівника органів внутрішніх справ щодо медичного огляду, а так само невиконання призначень та рекомендацій лікаря особою, яка зловживає наркотичними засобами або психотропними речовинами.

Відповідно до статті 13 цього ж Закону Медичний огляд проводиться за направленням працівників органів Міністерства внутрішніх справ України, а медичне обстеження - за направленням лікаря-нарколога. Особа, яка ухиляється від медичного огляду чи медичного обстеження, підлягає приводу до наркологічного закладу органом внутрішніх справ.

Порядок проведення медичного огляду та медичного обстеження визначається нормативним актом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України і Верховного Суду України.

3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (фізична осудна особа, яка досягла 16-и років, і яка хвора на наркоманію - ч.1 цієї статті; зловживає наркотичними засобами або психотропними речовинами - ч.2 цієї статті).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого умислу.

Стаття 44/2. Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів

Умисне виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, вчинені у невеликих розмірах,-

Тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Невеликий розмір лікарських засобів визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

(Доповнено статтею 442 згідно із Законом України вії 08.09.2011 р. Лі37І8-УІ)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері охорони здоров'я населення та у сфері виробництва й обігу лікарських засобів (див. Закон України "Про лікарські засоби").

Предмет посягання - лікарські засоби.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається в умисному виготовленні, придбанні, перевезенні, пересиланні чи зберіганні з мстою збуту або збуті завідомо фальсифікованих лікарських засобів, вчинені у невеликих розмірах (формальний склад).

Відповідно до статті 1 Закону "Про лікарські засоби" лікарські засоби - це речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біотехнологічного походження, які застосовуються для запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування захворювань людей або зміни стану і функцій організму.

До лікарських засобів належать: діючі речовини (субстанції); готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти); гомеопатичні засоби; засоби, які використовуються для виявлення збудників хвороб, а також боротьби із збудниками хвороб або паразитами; лікарські косметичні засоби та лікарські домішки до харчових продуктів;

готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти) - дозовані лікарські засоби в тому вигляді та стані, в якому їх застосовують;

діючі речовини (субстанції) - біологічно активні речовини, які можуть змінювати стан і функції організму або мають профілактичну, діагностичну чи лікувальну дію та використовуються для виробництва готових лікарських засобів:

допоміжні речовини - додаткові речовини, необхідні для виготовлення готових лікарських засобів;

наркотичні лікарські засоби - лікарські засоби, віднесені до наркотичних відповідно до законодавства;

отруйні лікарські засоби - лікарські засоби, віднесені до отруйних центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я;

сильнодіючі лікарські засоби - лікарські засоби, віднесені до сильнодіючих центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я;

радіоактивні лікарські засоби - лікарські засоби, які застосовуються в медичній практиці завдяки їх властивості до іонізуючого випромінювання.

При цьому фальсифікований лікарський засіб - це лікарський засіб, який умисно промаркований неідентично (невідповідно) відомостям (одній або декільком з них) про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України, а так само лікарський засіб, умисно підроблений у інший спосіб, і не відповідає відомостям (одній або декільком з них), у тому числі складу, про лікарський засіб з відповідною назвою, що внесені до Державного реєстру лікарських засобів України.

3. Суб'єкт адміністративного проступку - загальний (фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини виключно у формі прямого умислу.

Стаття 44/2. Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів
Стаття 45. Ухилення від обстеження і профілактичного лікування осіб, хворих на венеричну хворобу
Стаття 45/1. Порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її компонентів і препаратів
Стаття 46. Умисне приховування джерела зараження венеричною хворобою
Стаття 46/1. Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення
Стаття 46. Порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття народною медициною (цілительством)
Глава 6. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність
Стаття 47. Порушення права державної власності на надра
Стаття 48. Порушення права державної власності на води
Стаття 49. Порушення права державної власності на ліси
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru