Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 45/1. Порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її компонентів і препаратів

Ухилення від обстеження осіб, щодо яких с достатні дані про те, що вони хворі на венеричну хворобу, або від лікування осіб, які були у контакті з хворими на венеричну хворобу і потребують профілактичного лікування, продовжуване після попередження, зробленого їм органами охорони здоров'я,- тягне за собою накладення штрафу від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.02.97 р. № 55/97-ВР)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері охорони здоров'я населення (див. Основи законодавства України про охорону здоров'я, Закони України "Про захист населення від інфекційних хвороб" тощо).

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається в ухиленні від обстеження осіб, щодо яких є достатні дані про те, що вони хворі на венеричну хворобу, або від лікування осіб, які були у контакті з хворими на венеричну хворобу і потребують профілактичного лікування, продовжуване після попередження, зробленого їм органами охорони здоров'я (формальний склад).

Венерична хвороба - це інфекційна хвороба, яка передається переважно статевим шляхом, а в деяких випадках і іншими шляхами (користування одним шприцом, від матері до дитини, тісний побутовий контакт та ін.). До таких хвороб належить сифіліс, гонорея, лімфогранулематоз, СНІД та ін. Венеричні захворювання - це особлива група інфекційних хвороб, які передаються переважно статевим шляхом; на них хворіють однаковою мірою як чоловіки, так і жінки. На відміну від звичайних інфекційних захворювань венеричні хвороби не залишають після себе імунітету і при повторному зараженні хвороба розвивається знову. При венеричних хворобах видужання не настає само по собі: без медичної допомоги людина не може позбутися такої хвороби і хворіє на неї все життя.

3. Суб'єкт адміністративного проступку - загальний (фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку, щодо якої є достатні дані вважати її хворою на венеричну хворобу - дані органів охорони здоров'я).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини виключно у формі прямого умислу.

Стаття 45/1. Порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її компонентів і препаратів

Порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її компонентів і препаратів, порядку контролю за безпекою та якістю донорської крові, її компонентів, препаратів і відповідних консервуючих розчинів, порядку обміну донорською кров'ю, її компонентами і препаратами та вивезення їх за межі України, порядку медичного обстеження донора перед здаванням крові та її компонентів - тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 45і згідно із Законом України від 23.12.98 р. № 352-ХІУ)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері охорони здоров'я населення (див. Основи законодавства України про охорону здоров'я, Закон України "Про донорство крові та її компонентів". Порядок переробки і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізації їх і виготовлених з них препаратів, затв. постановою Кабінету Міністрів України від І б червня 1998 р. № 920, Порядок контролю за дотриманням показників безпеки та якості донорської крові та її компонентів, затв. Наказом МОЗ України від 9 березня 2010 р. №211).

Безпосередній об'єкт - встановлений порядок взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її компонентів і препаратів.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у порушенні встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її компонентів і препаратів, порядку контролю за безпекою та якістю донорської крові, її компонентів, препаратів і відповідних консервуючих розчинів, порядку обміну донорською кров'ю, її компонентами і препаратами та вивезення їх за межі України, порядку медичного обстеження донора перед здаванням крові та її компонентів (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - загальний (фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.

Стаття 46. Умисне приховування джерела зараження венеричною хворобою
Стаття 46/1. Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення
Стаття 46. Порушення встановлених законодавством вимог щодо заняття народною медициною (цілительством)
Глава 6. Адміністративні правопорушення, що посягають на власність
Стаття 47. Порушення права державної власності на надра
Стаття 48. Порушення права державної власності на води
Стаття 49. Порушення права державної власності на ліси
Стаття 50. Порушення права державної власності на тваринний світ
Стаття 51. Дрібне викрадення чужого майна
Стаття 51/1. Виключена
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru