Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Реєстрація операцій зі сміттям

Порядок реєстрації операцій зі шкідливими рідкими речовинами, що перевозять наливом на суднах, установлений правилом 9 додатка П до МАЯРОЬ 73/78.

Кожне судно, що перевозить шкідливі рідкі речовини наливом, повинно реєструвати всі операції в журналі вантажних операцій для суден, що перевозять шкідливі рідкі речовини наливом.

Операції щодо здавання на берег ганчір'я, забрудненого рідкими шкідливими речовинами, реєструються в судновому журналі.

Реєстрація операцій зі шкідливими речовинами, що перевозять морем навалом або в упаковці

Реєстрація виконується для шкідливих речовин, що перевозять морем навалом або в упаковці на суднах, які плавають під Державним прапором України, в судновому журналі у разі потрапляння шкідливих речовин у море.

При цьому в обов'язковому порядку зазначають:

- місцезнаходження судна;

- час події;

- найменування скинутого небезпечного вантажу або шкідливої речовини згідно з MARPOL;

- кількість скинутого небезпечного вантажу або шкідливої речовини в куб. м.

Реєстрація операцій зі стічними і господарсько-побутовими водами

Реєстрація здійснюється під час операцій зі стічними і господарсько-побутовими водами на суднах, що плавають під прапором України, які обладнані стічними системами з цистернами для збирання стічних вод і установками для обробки стічних вод, а також на морських стаціонарних і плавучих установках, бурових вишках, виробничих платформах та інших подібних спорудах у разі перебування в морських внутрішніх і територіальних водах України.

Операції зі стічними водами на суднах реєструються в суднових і машинних журналах, а на морських установках - в диспетчерських журналах.

Під час реєстрації операцій зі стічними водами зазначають:

а) час уведення в автоматичний режим роботи установки для обробки стічних вод (у машинному журналі);

б) час виведення з автоматичного режиму роботи установки для обробки стічних вод (у машинному журналі);

в) здачу стічних вод у портах (у судновому журналі) із зазначенням:

- дати і часу здачі;

- порту здачі;

- позначення цистерн, з яких здані стічні води;

- кількості зданих стічних вод і їхнього залишку в цистернах на судні, куб. м; г) випадкове або інше надзвичайне скидання стічних вод у районах моря, де таке скидання забороняється (в судновому журналі), із зазначенням:

- дати і часу скидання;

- місцезнаходження судна під час скидання;

- обставини скидання;

- загальної кількості скинутих стічних вод (за судновими вимірами), куб. м.

Реєстрація операцій зі сміттям

Реєстрація виконується під час операцій зі сміттям на суднах, які плавають під прапором України, а також на морських стаціонарних і плавучих установках у разі перебування в морських водах, що знаходяться під юрисдикцією України.

Скидання будь-якого сміття, крім харчових відходів, в особливих районах забороняється. Слід класифікувати тільки сміття, що скидають у море. Для сміття всіх категорій, крім категорії 1, скинутого на приймальні споруди, слід зазначати тільки загальну приблизну кількість.

На кожному судні валовою місткістю 400 регістрових тонн і більше та на кожному судні, призначеному для перевезення 15 чоловік і більше, які виконують рейси до портів або до морських терміналів, що знаходяться під юрисдикцією інших країн, а також на кожній стаціонарній і плавучій платформі, що зайнята розвідуванням і розробкою мінеральних ресурсів морського дна, згідно з Резолюцією ІМО МЕРС.65 (37) операції зі сміттям повинні реєструватися в журналі реєстрації операцій зі сміттям.

На суднах, призначених для перевезення 15 чоловік і більше, що здійснюють рейси тривалістю менше однієї години, операції зі сміттям реєструються в судновому журналі.

Підлягають реєстрації операції з такими категоріями сміття:

- пластмасою;

- сепараційними, обшивальними або пакувальними матеріалами, що мають плавучість;

- подрібненими виробами з паперу, ганчір'ям, склом, металом, пляшками, черепками та іншими;

- харчовими відходами;

- попелом з інсинуаторів.

Підлягають реєстрації такі операції зі сміттям, при цьому в кожному випадку зазначають:

а) скидання сміття в море:

- дату і час скидання;

- місцезнаходження судна (широту і довготу);

- категорію скинутого сміття;

- приблизну кількість скинутого сміття кожної категорії в куб. м;

- підпис особи командного складу, відповідальної за проведення операції;

б) здачу сміття на приймальні споруди або на інші судна в портах:

- дату і час здачі;

-- порт чи споруду, або назву судна, що прийняло сміття;

- категорію зданого сміття;

- приблизну кількість зданого сміття кожної категорії в куб. м;

- підпис особи командного складу, відповідальної за проведення операції;

в) спалювання сміття:

- дату і час початку і закінчення операції;

- місцезнаходження судна (широту і довготу);

- приблизну кількість спаленого сміття в куб. м;

- підпис особи командного складу, відповідальної за проведення операції;

г) аварійні або інші надзвичайні скидання сміття:

- час події;

- порт або місцезнаходження судна під час події;

- приблизну кількість і категорію скинутого сміття;

- обставини вилучення, скидання або втрати, їхні причини та інші загальні зауваження.

Капітан повинен отримати від оператора портових приймальних споруд або від капітана судна, що приймає сміття, розписку або довідку, в якій зазначається приблизна кількість перевантаженого сміття. Розписки або довідки повинні зберігатися на борту судна разом з журналом реєстрації операцій зі сміттям протягом двох років.

Операції з накопичування сміття на спеціалізованих суднах під час виконання ними роботи за прямим функціональним призначенням (нафтосміттєзбирачі під час очищення акваторії порту і ліквідації розлиття, зачисні станції та інші) реєструються в судновому журналі. При цьому відзначається, що кількість сміття вказана за судновими вимірами. Під час здачі зібраного сміття адміністрація судна повинна отримати розписку або довідку.

Реєстрація операцій на суднах-збирачах і приймальних спорудах у портах

Операції з приймання із суден і обробки шкідливих речовин на суднах-збирачах або приймальних спорудах у портах повинні реєструватися в журналі реєстрації операцій зі шкідливими речовинами на суднах-збирачах і приймальних спорудах у портах.

Операції з приймання із суден і наступної здачі на приймальні споруди для обробки суднових відходів, що виконуються періодично спеціалізованими суднами (нафтосміттєзбирачами, бункерувальниками, зачисними станціями та іншими), за відсутності на судні спеціального журналу допускається реєструвати в судновому журналі.

На портових приймальних спорудах, що здійснюють тільки прийняття і очищення нафтовмісних лляльних і баластних вод, операції реєструються в диспетчерському журналі.

Судна-збирачі відходів у журналі реєстрації операцій зі шкідливими речовинами реєструють також обробку або передачу на приймальні споруди власних відходів (сміття, нафтовмісних і стічних вод та інших).

Порушення зазначених вище Правил і утворює склад адмінправоправопорушення, передбаченого цією статтею КУАП.

3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (капітан та інші особи командного складу судна чи іншого плавучого засобу).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу або необережності.

Реєстрація операцій на суднах-збирачах і приймальних спорудах у портах
Стаття 63. Незаконне використання земель державного лісового фонду
Стаття 64. Порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду, заготівлі і вивезення деревини, заготівлі живиці
Стаття 65. Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка
Стаття 65/1. Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень
Стаття 66. Знищення або пошкодження підросту в лісах
Стаття 67. Здійснення лісових користувань не у відповідності з метою або вимогами, передбаченими в лісорубному квитку (ордері) або лісовому квитку
Стаття 68. Порушення правил відновлення і поліпшення лісів, використання ресурсів спілої деревини
Стаття 69. Пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях державного лісового фонду
Стаття 70. Самовільне сінокосіння і насіння худоби, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru