Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 95. Порушення правил і норм ядерної та радіаційної безпеки

Порушення посадовими особами підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності правил і норм ядерної та радіаційної безпеки - тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, - тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 19.01.95 р. № 8/95-ВР. від 07.02.97 р. № 55/97-ВР; у редакції Закону України від 18.11.2003 р. № 1284-ІУ)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері ядерної та радіаційної безпеки (див. Закони України "Про охорону праці", "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку").

Безпосередній об'єкт - правила і норми ядерної та радіаційної безпеки.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у порушенні правил і норм ядерної та радіаційної безпеки на промислових підприємствах (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.

Стаття 95/1. Порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання

Порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, попередження або накладення штрафу на працівників від одного до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, накладення штрафу на посадових осіб від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 95 згідно із Законом України від 31.05.2005 р. № 2598-ІV; у редакції Закону України від 06.10.2011 р. № 3830-VI)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері безпеки експлуатації об'єктів електроенергетики (див. Закон України "Про електроенергетику", Правила технічної експлуатації електроустановок, ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок" та ін).

Безпосередній об'єкт - встановлений порядок технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання об'єктів електроенергетики, підключених до об'єднаної енергетичної системи України, та енергетичного обладнання споживачів.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у порушенні вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання суб'єктів електроенергетики, суб'єктів відносин у сфері теплопостачання та споживачів електричної енергії (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку- посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадяни (в т.ч. працівники).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.

Стаття 95/1. Порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання
Стаття 96. Порушення вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил під час будівництва
Стаття 96/1. Порушення законодавства під час планування і забудови територій
Стаття 97. Самовільне будівництво будинків або споруд
Стаття 97/1. Виключена
Стаття 98. Марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів
Стаття 99. Порушення правил охорони електричних мереж
Стаття 100. Виключена
Стаття 101. Порушення, зв'язані з використанням газу
Стаття 101 . Недотримання вимог щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru