Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 98. Марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів

Самовільне будівництво будинків або споруд, а так само самовільна зміна архітектурного вигляду будинків або споруд під час експлуатації - тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - від дев'яти до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії Верховної Ради Української PCP від 12.04.85 p. № 102-ХІ; законами України від 14.10.94 p. № 209/94-ВР, від 07.02.97 р. № 55/97-ВР) (з 01.01.2013 р. стаття 97 буде виключена згідно Із Законом України від 22.12.2011 р. № 4220-VI)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері планування і забудови територій (див. Закони України "Про планування і забудову територій", "Про регулювання містобудівної діяльності").

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у самовільному (без належного оформленого дозволу) будівництві будинків або споруд, а також самовільній зміні архітектурного вигляду будинків або споруд під час експлуатації (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - як громадяни, так і посадові особи.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого умислу.

Стаття 97/1. Виключена

(Доповнено статтею 97 згідно з Указом Президії Верховної Ради Української PCP від 12.04.85 р. № 102-ХІ; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.02.97 р. № 55/97-ВР; виключена згідно із Законом України від 05.04.2001 p. № 2342-ІІІ)

Стаття 98. Марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів

Марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів, тобто систематичне, без виробничої потреби, недовантаження або використання на холостому ходу електродвигунів, електропечей та іншого електро- і теплоустаткування; систематична пряма втрата стисненого повітря, води і тепла, спричинена несправністю арматури, трубопроводів, теплоізоляції трубопроводів, печей і тепловикористовуючого устаткування; використання без дозволу енергопостачальної організації електричної енергії для опалення службових та інших приміщень, а також для не передбаченої виробничим процесом мети; безгосподарне використання електричної енергії для освітлення - тягне за собою накладення штрафу на керівників, заступників керівників, головних інженерів, головних енергетиків (головних механіків), начальників цехів, керівників адміністративно-господарських служб підприємств, установ і організацій від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Недотримання вимог нормативної та проектної документації щодо теплоізоляції споруд" інженерних об'єктів та під'їздів житлових будинків, яке зумовлює зниження теплового опору огороджувальних конструкцій, вікон, дверей в опалювальний сезон,- тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, відповідальних за їх експлуатацію, від п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України від 07.02.97 р. № 55/97-ВР, від 21.06.2001 р. ЛЬ 2550-ІІІ, від 16.03.2007 р. № 760- V)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів (див. Закони України "Про енергозбереження").

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у таких формах:

1) марнотратне витрачання паливно-енергетичних ресурсів, тобто систематичне, без виробничої потреби, недовантаження або використання на холостому ходу електродвигунів, електропечей та іншого електро- і теплоустаткування; систематична пряма втрата стисненого повітря, води і тепла, спричинена несправністю арматури, трубопроводів, теплоізоляції трубопроводів, печей і тепловикористовуючого устаткування; використання без дозволу енергопостачальної організації електричної енергії для опалення службових та інших приміщень, а також для не передбаченої виробничим процесом мсти; безгосподарне використання електричної енергії для освітлення;

2) недотримання вимог нормативної та проектної документації щодо теплоізоляції споруд, інженерних об'єктів та під'їздів житлових будинків, яке зумовлює зниження теплового опору огороджувальних конструкцій, вікон, дверей в опалювальний сезон.

3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (за ч. 1 цієї статті - керівники, заступники керівників, головні інженери, головні енергетики (головні механіки), начальники цехів, керівники адміністративно-господарських служб підприємств, установ і організацій; за ч. 2 цієї статті - посадові особи, відповідальні за експлуатацію споруд, інженерних об'єктів та під'їздів житлових будинків).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі умислу або необережності.

Стаття 99. Порушення правил охорони електричних мереж
Стаття 100. Виключена
Стаття 101. Порушення, зв'язані з використанням газу
Стаття 101 . Недотримання вимог щодо ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів
Стаття 102. Порушення, пов'язані з неефективною експлуатацією паливо- і енерговикористовуючого устаткування
Стаття 103. Непідготовленість до роботи резервного паливного господарства
Стаття 103/1. Порушення правил користування енергією чи газом
Стаття 103/2. Пошкодження газопроводів при провадженні робіт
Глава 9. Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. Порушення ветеринарно-санітарних правил
Стаття 104. Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських культур, пошкодження насаджень колективних сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи фермерських господарств
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru