Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 133/2. Порушення умов і правил здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів

Здійснення внутрішніх автомобільних перевезень пасажирів і вантажів на території України транспортними засобами, зареєстрованими в інших державах, або міжнародних двосторонніх чи транзитних перевезень пасажирів і вантажів без відповідного дозволу, а також порушення особливих умов і правил, зазначених у ліцензії на здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, водіїв транспортних засобів від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 133 згідно із Законом України від 05.10.2000 р. № 2029-ІІІ)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері міжнародного перевезення пасажирів та вантажу (див. Закон України "Про автомобільний транспорт", Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту).

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у:

1) здійсненні внутрішніх автомобільних перевезень пасажирів і вантажів на території України транспортними засобами, зареєстрованими в інших державах, або міжнародних двосторонніх чи транзитних перевезень пасажирів і вантажів без відповідного дозволу (формальний склад);

2) порушенні особливих умов і правил, зазначених у ліцензії на здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів (формальний склад).

Згідно вимог Правил оформлення, видачі, використання, обліку та звітності щодо дозволів Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ) на перевезення вантажів автомобільним транспортом між країнами - членами ЄКМТ, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20.08.2004 р. № 757, встановлено особливий порядок надання дозволів на міжнародне перевезення вантажів.

Що ж до міжнародних перевезень пасажирів, щодо них діє Порядок організації регулярних, нерегулярних і маятникових перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні, затверджений Наказом Міністерства транспорту України від 09.02.2004 р. № 75. Відповідно до цього Порядку дозволи на здійснення міжнародних перевезень пасажирів територією України, а також дозволи компетентним органам іноземних держав на здійснення міжнародних перевезень пасажирів іноземними пасажирськими перевізниками територією України надає Державний департамент автомобільного транспорту (Укравтотранс).

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", наказу Міністерства транспорту України від 20.01.2004 р. № 19 "Про запровадження ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі) та ліцензування господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі", Інструкції про порядок підготовки документів для видачі ліцензій та з надання їх до Державного департаменту автомобільного транспорту, затвердженої наказом Державного департаменту автомобільного транспорту від 21.01.2004 р. № 11, надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування в обов'язковому порядку потребує ліцензування. Порядок та строки прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі, підстави для прийняття рішення про відмову в видачі ліцензії визначені ст. 11 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності". Порушення зазначених ліцензійних умов утворює другий формальний склад правопорушення, передбачений цією статтею.

3. Суб'єкт адміністративного проступку - посадові особи, громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності (пасажирські перевізники), водії транспортних засобів.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого або непрямого умислу.

Стаття 134. Провезення ручної кладі понад установлені норми і неоплаченого багажу
Стаття 135. Безквитковий проїзд
Стаття 135/1. Підроблення проїзних квитків і знаків поштової оплати
Стаття 136. Порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на залізничному, морському, річковому та автомобільному транспорті
Стаття 137. Порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на повітряному транспорті
Стаття 138. Порушення правил охорони магістральних трубопроводів
Стаття 139. Пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усунення
Стаття 140. Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт
Стаття 141. Порушення правил охорони смуги відводу автомобільних шляхів
Стаття 142. Порушення землекористувачами правил утримання ділянок, прилеглих до автомобільних шляхів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru