Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 148. Пошкодження таксофонів

Пошкодження таксофонів - тягне за собою накладення штрафу в розмірі від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(У редакції Закону України від 01.10.96 р. № 386/96-ВР)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері зв'язку (див. Закони України "Про зв'язок", "Про телекомунікації").

Предмет посягання - таксофон.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається в пошкодженні таксофонів. Законодавець чітко не встановлює, чи є умовою притягнення до відповідальності за цією статтею спричинення пошкодженням таксофонів матеріальної шкоди, чим презюмує, що будь-яке пошкодження предмета посягання г підставою для адміністративної відповідальності, відтак, утворює склад правопорушення, який, на нашу думку, є матеріальним, оскільки будь-яке пошкодження предмета посягання в даному випадку обумовлює об'єктивну втрату ним всіх або частини корисних ознак і, як наслідок, необхідність в усуненні таких втрат, що передбачає фінансові затрати на відповідну роботу й матеріали.

3. Суб'єкт адміністративного проступку - загальний (фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку).

4. Об'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.

Стаття 148/1. Порушення правил надання та отримання телекомунікаційних послуг

Здійснення дій, що призвели до зниження якості функціонування телекомунікаційних мереж, або самовільне (без відома оператора телекомунікації!) отримання телекомунікаційних послуг - тягне за собою накладення штрафу в розмірі від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, - тягнуть за собою відшкодування збитків, завданих оператору, та накладення штрафу в розмірі від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 148 згідно із Законом України від 01.10.96 р. № 386/96-ВР; у редакції Закону України від 18.11.2003 р. 1280-ІV)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері зв'язку (див. Закони України "Про зв'язок", "Про телекомунікації", Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг).

Безпосередній об'єкт - Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг.

Предмет протиправного посягання телекомунікаційні мережі.

Відповідно до ст. І Закону України "Про телекомунікації" телекомунікаційна мережа - це комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та(або) приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається в:

1) здійсненні лій, що призвели до зниження якості функціонування телекомунікаційних мереж (матеріальний склад);

2) самовільному (без відома оператора телекомунікаційних послуг) отриманні телекомунікаційних послуг (формальний склад).

Відповідно до п. 32 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 р. № 720, на споживача покладається низка обов'язків, зокрема: використовувати кінцеве обладнання, на яке видано документ про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій; не допускати використання свого кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що суперечать інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку; не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримки їх цілісності та взаємодії, захисту інформаційної безпеки мереж, електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, ускладнювати чи унеможливлювати надання послуг іншим споживачам; не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання для надання телекомунікаційних послуг третім особам; укласти договір та виконувати його умови; своєчасно оплачувати отримані телекомунікаційні послуги; користуватися тільки такими лічильниками обліку тривалості телекомунікаційних послуг, на які видано документ про підтвердження їх відповідності вимогам законодавства, та періодично проводити їх метрологічну повірку в установленому законодавством порядку; дотримуватися правил (порядку) користування кінцевим обладнанням у пунктах колективного користування; утримувати кінцеве обладнання у справному стані; повідомляти на запит оператора, провайдера тип кінцевого обладнання, що використовується для отримання телекомунікаційних послуг.

3. Суб'єкт адміністративного проступку- загальний (фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності (склад правопорушення, що полягає в самовільному отриманні телекомунікаційних послуг, може бути вчинений лише з умислом).

Стаття 148/1. Порушення правил надання та отримання телекомунікаційних послуг
Стаття 148/2. Порушення порядку та умов надання послуг зв'язку в мережах загального користування
Стаття 148/3. Використання засобів зв'язку з метою, що суперечить інтересам держави, з метою порушення громадського порядку та посягання на честь і гідність громадян
Стаття 148/4 . Використання технічних засобів та обладнання, що застосовуються в мережах зв'язку загального користування, без документа про підтвердження відповідності
Стаття 148/5. Порушення правил про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж загального користування
Глава 11. Адміністративні правопорушення в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою
Стаття 149. Порушення порядку взяття на облік та строків заселення жилих будинків і жилих приміщень
Стаття 149/1. Порушення порядку ведення єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов
Стаття 150. Порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями
Стаття 151. Самоправне зайняття жилого приміщення
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru