Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 162. Порушення правил про валютні операції

Незаконні скуповування, продаж, обмін, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави - тягнуть за собою попередження або накладення штрафу від тридцяти до сорока чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією валютних цінностей.

(Із змінами, внесеними згідно з Указом Президії Верховної Ради Української PCP від 12.06.87 p. № 4134-ХІ; законами України від 17*06.92 p. № 2468-ХІ1, від 28.01.94 p. № 3890-ХІІ, від 07.02.97 р. № 55/97-ВР; у редакції Закону України від 18.05.2000 р. № 1744-ІІІ)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері обігу валютних цінностей (див. Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", Закони України "Про Національний банк України", "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та ін.).

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається в здійсненні незаконних скуповування, продажу, обміну, використання валютних цінностей як засобу платежу або як застави.

Згідно положень Декрету КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", валютні цінності - це валюта України, іноземна валюта, платіжні документи, що виражені в іноземній валюті. При цьому валюта України (гривня)- це грошові знаки у формі банкнот, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу; іноземна валюта - іноземні грошові знаки у формі банкнот, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу.

України; операції, пов'язані з використанням валютних цінностей у міжнародному обігу як засобу платежу, з передаванням заборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютні цінності; операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням і пересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням і пересиланням за її межі валютних цінностей.

Що ж до операцій обміну валютних цінностей, то згідно з Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 року №502, до валютно-обмінних операцій з іноземною валютою і дорожніми та іменними чеками віднесено:

1) купівлю у фізичних осіб- резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові гривні;

2) продаж фізичним особам - резидентам готівкової іноземної валюти за готівкову гривню; зворотний обмін фізичним особам-нерезидентам невикористаних готівкових гривень на готівкову іноземну валюту;

3) купівлю-продаж дорожніх чеків за готівкову іноземну валюту, а також купівлю-продаж дорожніх чеків за готівкові гривні;

4) конвертацію (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави;

5) прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків.

Валютно-обмінні операції для фізичних осіб (резидентів і нерезидентів) здійснюються касами банків (фінансових установ) і пунктами обміну валюти згідно з порядком, установленим зазначеною Інструкцією. Порушення цього порядку і має наслідком утворення складу правопорушення, передбаченого коментованою статтею КУАП

3. Суб'єкт адміністративного проступку - загальний (фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого або непрямого умислу.

Стаття 162/1. Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
Стаття 162/2. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків
Стаття 162/3. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Стаття 163. Виключена
Стаття 163/1. Розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску або порушення порядку здійснення емісії цінних паперів
Стаття 163/2. Порушення порядку ведення податкового обліку, надання аудиторських висновків
Стаття 163/3. Неподання або несвоєчасне подання платіжних доручень на перерахування належних до сплати податків та зборів (обов'язкових платежів)
Стаття 163/4. Невиконання законних вимог посадових осіб органів державної податкової служби
Стаття 163/5. Порушення порядку утримання та перерахування податку на доходи фізичних осіб і подання відомостей про виплачені доходи
Стаття 163/6. Приховування інформації про діяльність емітента
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru