Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 165/2. Порушення порядку формування та застосування цін і тарифів

Порушення порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також знижок, націнок, доплат до них - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених в частині першій цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 1652 згідно із Законом України від 22.09.94 р. № 179/94-ВР; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.02.97 р. № 55/97-ВР)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері встановлення і застосування цін і тарифів (див. Закон України "Про ціни і ціноутворення").

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у порушенні порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також знижок, націнок і доплат до них (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - спеціальний (посадові особи) за ч. 1 цієї статті; особливий (особа, яку вже було піддано адміністративному стягненню за аналогічне правопорушення) за ч. 2 цієї статті.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у як формі умислу, так й у формі необережності.

Стаття 165/3. Порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття

Порушення посадовими особами підприємств, установ, організацій, фізичними особами, які використовують найману працю, порядку використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, несвоєчасне або неповне їх повернення; несвоєчасне подання або неподання визначених Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" відомостей, подання недостовірних відомостей про використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття - тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 165 згідно із Заковом України від 16.01.2003 р. № 429-ІV; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 08.07.2010 р. № 2464-УІ)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (див. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття").

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у порушенні порядку використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, несвоєчасному або неповному їх поверненні; несвоєчасному поданні або неподанні визначених Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" відомостей, поданні недостовірних відомостей про використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (формальний склад).

Відповідно до статті 35 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" роботодавець зобов'язаний: 1) зареєструватися у виконавчій дирекції Фонду за місцем свого знаходження як платник страхових внесків у 10-денний строк з дня отримання ним свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або з дня укладення трудового договору з найманим працівником; 2) своєчасно та в повному розмірі сплачувати страхові внески: 3) надавати виконавчій дирекції Фонду відомості в установленому порядку про: прийняття на роботу працівників; заробітну плату працівників, використання робочого часу тощо: сплату страхових внесків, у тому числі застрахованими особами; ліквідацію чи реорганізацію підприємства, установи, організації, зміну юридичної адреси.

Достовірність зазначених у документах даних перевіряється виконавчою дирекцією Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття . У разі їх недостовірності роботодавець добровільно чи на підставі рішення суду повинен відшкодувати страховику заподіяну шкоду.

3. Суб'єкт адміністративного проступку - посадові особи підприємств, установ, організацій, фізичні особи, які використовують найману працю.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у як формі умислу, так й у формі необережності.

Стаття 165/3. Порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття
Стаття 165/4. Порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності
Стаття 165/5. Порушення законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
Стаття 166. Виключена
Стаття 166/1. Зловживання монопольним становищем на ринку
Стаття 166/2. Неправомірні угоди між підприємцями
Стаття 166/3. Дискримінація підприємців органами влади і управління
Стаття 166/4. Порушення порядку подання інформації та виконання рішень Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень
Стаття 166/5. Порушення банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку України або здійснення ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку
2. Накладення адміністративного стягнення
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru