Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - 4. Протокол про адміністративне правопорушення

4.1. Протокол про вчинення адміністративного правопорушення (додаток 1), пов'язаного з: порушенням банківського законодавства, нормативно-правових актів Національного банку або здійсненням ризикових операцій, які загрожують інтересам вкладників чи інших кредиторів банку;

порушенням порядку подання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку під час ліквідації банку;

створенням перешкод будь-якою особою для доступу тимчасового адміністратора або ліквідатора до банку, його активів, книг, записів, документів, здійсненням банківської діяльності без банківської ліцензії - статті 1665, 1666, 1667, 1668 Кодексу;

порушенням вимог щодо ідентифікації та вивчення фінансової діяльності особи, яка здійснює фінансову операцію;

ненаданням, несвоєчасним наданням або наданням недостовірної інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, Уповноваженому органу;

ненаданням, несвоєчасним наданням додаткової інформації з приводу фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, на запит Уповноваженого органу;

порушення вимог щодо зберігання документів, що стосуються ідентифікації і вивчення фінансової діяльності осіб, які здійснюють фінансові операції, та проведених ними фінансових операцій;

неповідомленням Уповноваженого органу про зупинення проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовані міжнародні санкції;

розголошенням у будь-якому вигляді інформації, що відповідно до закону є об'єктом обміну між банком та Уповноваженим органом, або факту її подання (одержання) особою, якій ця інформація стала відома у зв'язку з її професійною або службовою діяльністю;

невиконанням законних вимог посадових осіб Національного банку стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму або створенням перешкод для виконання покладених на них обов'язків- статті 1669, 188 4 Кодексу- складається уповноваженою на те посадовою особою Національного банку або відповідного територіального управління.

4.2. Уповноваженими посадовими особами Національного банку, які мають складати протоколи про адміністративні правопорушення, є:

а) керівники структурних підрозділів центрального апарату Національного банку та їх заступники, а також керівники та їх заступники відповідних підрозділів територіальних управлінь, які згідно з функціональними обов'язками здійснюють нагляд за діяльністю банків;

б) керівники структурних підрозділів центрального апарату Національного банку та їх заступники, а також керівники та їх заступники відповідних підрозділів територіальних управлінь, які згідно з функціональними обов'язками контролюють діяльність банків;

в) керівник структурного підрозділу центрального апарату Національного банку та його заступник, а також керівники та їх заступники відповідних підрозділів територіальних управлінь, які згідно з функціональними обов'язками здійснюють контроль за дотриманням валютного законодавства;

г) керівник інспекційної групи, яка здійснює перевірку банку або іншої особи, яка відповідно до Закону може бути об'єктом перевірки Національного банку, а також керівник робочої групи або уповноважений працівник Національного банку, які здійснюють перевірку банку про дотримання ним законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Керівник інспекційної групи, яка здійснює перевірку банку або іншої особи, яка відповідно до Закону може бути об'єктом перевірки Національного банку, а також керівник робочої групи або уповноважений працівник Національного банку, які здійснюють перевірку банку про дотримання ним законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, складають протоколи про адміністративні правопорушення безпосередньо під час проведення перевірки.

4.3. Уповноважена посадова особа Національного банку або відповідного територіального управління складає протокол про адміністративне правопорушення у двох примірниках, один з яких під підпис вручає особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол, відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення), місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення, нормативний акт, який передбачає відповідальність за це правопорушення, прізвища, адреси свідків і потерпших (якщо вони є), пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. У разі наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також цими особами.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу або ознайомлення з ним, уповноважена посадова особа Національного банку або відповідного територіального управління вносить до нього відповідний запис. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

Під час складення протоколу уповноважена посадова особа Національного банку або відповідного територіального управління роз'яснює особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, її права і обов'язки, передбачені статтею 63 Конституції України та статтею 268 Кодексу, про що робиться відмітка в протоколі.

До протоколу про адміністративне правопорушення додаються оригінали або належним чином засвідчені копії документів, які підтверджують вчинення адміністративного правопорушення, винність особи в його вчиненні та інші обставини, які мають значення для вирішення справи.

4.4. Протокол про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 166-5 і 166-6 Кодексу, подається посадовій особі Національного банку, уповноваженій розглядати справу про адміністративне правопорушення.

4.5. Протокол про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 166-7, 166-8, 166-9 та 188 4 Кодексу, надсилається до місцевого суду.

5. Розгляд справ про адміністративне правопорушення
6. Постанова за справою про адміністративне правопорушення
7. Оскарження і опротестування постанови за справою про адміністративне правопорушення
8. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу
9. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення
Стаття 166/6. Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця
Стаття 166/7. Протидія тимчасовій адміністрації або ліквідації банку
Стаття 166/8. Порушення порядку зайняття діяльністю з надання фінансових послуг
Стаття 166/9. Порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
2. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru