Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 166/15. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів

Подання неправдивих відомостей у декларації щодо походження коштів, за які приватизується державне, комунальне майно або підприємство, та інших документах, необхідних для їх приватизації, недотримання вимог щодо подальшого використання приватизованого об'єкта та інших обов'язкових умов щодо приватизації, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами,- тягне за собою накладення штрафу від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 166й згідно із Законом України від 15.11.2011 р. № 4025-VI)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері приватизації (див. Закони України "Про приватизацію державного майна", "Про приватизацію державного житлового фонду", "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" тощо).

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у поданні неправдивих відомостей у декларації щодо походження коштів, за які приватизується державне, комунальне майно або підприємство, та інших документах, необхідних для їх приватизації, недотриманні вимог щодо подальшого використання приватизованого об'єкта та інших обов'язкових умов щодо приватизації, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку- загальний (фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.

Стаття 166/15. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів

Продаж або інша незаконна передача приватизаційних паперів особою, яка не с власником цих документів, їх купівля або розміщення та інші операції з приватизаційними документами без належного дозволу - тягне за собою накладення штрафу від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або вчинені з використанням службового становища, - тягнуть за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 166 згідно із Законом України від 15.11.2011 р. №4025-VI)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері приватизації майна та обігу приватизаційних паперів (див. Закон України "Про приватизаційні папери").

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у продажі або іншій незаконній передачі приватизаційних паперів особою, яка не є власником цих документів, їх купівлі або розміщенні та інших операціях з приватизаційними документами без належного дозволу (формальний склад).

Відповідно до статті 1 Закону України "Про приватизаційні папери" приватизаційні папери - це особливий вид державних цінних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду.

Оскільки приватизаційні папери можуть бути лише іменними, їх продаж чи інша незаконна передача особою, що не є власником цих документів в розумінні статті 2 ЗУ "Про приватизаційні папери", автоматично утворює склад правопорушення, передбаченого цією статтею.

Більше того, відповідно до ст. 5 згадуваного Закону, приватизаційні папери не підлягають вільному обігу, а їх продаж чи відчуження іншим способом є недійсним. Відтак, склад правопорушення, що передбачає їх незаконний продаж чи іншу незаконну передачу, є завершеним з моменту пролажу чи відповідної передачі, тож є формальним (наявність матеріальної шкоди не вимагається, оскільки будь-які спроби незаконного продажу чи передачі приватизаційних паперів є недійсними, оскільки цей факт прямо встановлений законом. Це зайвий раз підтверджується ще й тим. що згідно ч. 4 ст. 5 ЗУ "Про приватизаційні папери" будь-які угоди, укладені з використанням приватизаційних паперів для цілей, не передбачених законом, є недійсними (незалежно від того, чи були самі ці документи предметом відповідних угод). Крім того, приватизаційні папери, придбані в результаті скоєння передбаченого коментованою статтею КУАП адмінпроступку. вважаються недійсними знову ж таки остільки, оскільки про це прямо зазначено в законі.

3. Суб'єкт адміністративного проступку - загальний (фізична осудна особа, яка досягла 16-річного віку); особливий- ч. 2 цієї статті (особа, яку вже було піддано адміністративному стягненню за аналогічне правопорушення).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого чи непрямого умислу.

Стаття 166/16. Незаконні дії у разі банкрутства
Стаття 166/17. Фіктивне банкрутство
Стаття 166/18. Примушування до анти конкурентних узгоджених дій
Глава 13. Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації
Стаття 167. Введення в обіг або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів
Стаття 168. Виключена
Стаття 168/1. Виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил
Стаття 168/2. Випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів
Стаття 169. Передача замовнику або у виробництво документації, яка не відповідає вимогам стандартів
Стаття 170. Недодержання стандартів при транспортуванні, зберіганні і використанні продукції
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru