Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 168. Виключена

(Назва глави у редакції Закону України від 01.03.95 р. № 79/95-ВР)

Стаття 167. Введення в обіг або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів

Введення в обіг (випуск на ринок України, в тому числі з ремонту) або реалізація продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, сертифікатів відповідності, норм, правил і зразків (еталонів) щодо безпечності, якості, комплектності та упаковки (за винятком випадків, передбачених законодавством України), - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, громадян - власників підприємств чи уповноважених ними осіб від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 15.12.93 р. № 3683-ХІІ, від 01.03.95 р. № 79/95-ВР, від 07.02.97 р. № 55/97-ВР; у редакції Закону України від 15.11.2011 р. № 4025-УІ)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері стандартизації (див. Закони України "Про стандартизацію", "Про метрологію та метрологічну діяльність", "Про підтвердження відповідності", "Про безпечність та якість харчової продукції" тощо).

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у введенні в обіг (випуску на ринок України, в тому числі з ремонту) та/або реалізації продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, сертифікатів відповідності, норм, правил і зразків (еталонів) щодо безпечності, якості, комплектності та упаковки (за винятком випадків, передбачених законодавством України (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, громадяни - власники підприємств та уповноважені ними особи.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.

Стаття 168. Виключена

(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 15.12.93 р. № 3683-ХІІ, від 07.02.97 р. № 55/97-ВР, у редакції Закону України від 03.04.2003 р. № 667-ІV, виключена згідно із Законом України від 15.11.2011 р. № 4025-УІ)

Стаття 168/1. Виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил

Виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, від одного до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 168і згідно із Законом України від 15.12.93 р. № 3683-ХІІ; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 07.02.97 р. № 55/97-ВР)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері стандартизації та захисту прав споживачів (див. Закони України "Про стандартизацію", "Про метрологію та метрологічну діяльність", "Про підтвердження відповідності", "Про безпечність та якість харчової продукції", "Про захист прав споживачів" тощо) (див. також коментар до ст. 167 КУАП).

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у виконанні робіт, наданні послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так й у формі необережності.

Стаття 168/1. Виконання робіт, надання послуг громадянам-споживачам, що не відповідають вимогам стандартів, норм і правил
Стаття 168/2. Випуск у продаж продукції з порушенням вимог щодо медичних попереджень споживачів тютюнових виробів
Стаття 169. Передача замовнику або у виробництво документації, яка не відповідає вимогам стандартів
Стаття 170. Недодержання стандартів при транспортуванні, зберіганні і використанні продукції
Стаття 170/1. Введення в обіг продукції, щодо якої немає сертифіката відповідності або свідоцтва про визнання відповідності чи декларації про відповідність, а також неправомірне застосування національного знака відповідності
Стаття 171. Порушення правил виробництва, ремонту, продажу та прокату засобів вимірювальної техніки
Стаття 171/1. Порушення умов і правил проведення повірки і калібрування засобів вимірювальної техніки та виконання вимірювань
Стаття 171/2. Фальсифікація засобів вимірювання
Стаття 172. Порушення правил застосування засобів вимірювальної техніки
Стаття 172/1. Порушення встановленого порядку видачі сертифіката відповідності
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru