Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 211/1. Неявка на виклик у військовий комісаріат

Порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію - тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від семи до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 210і згідно із Законом України від 18.11.2004 р. № 2197-ІV)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у порушенні законодавства України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - як громадяни, так і посадові особи.

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу, так і у формі необережності.

Стаття 211. Умисне зіпсуття обліково-військових документів чи втрата їх з необережності

Умисне зіпсуття або недбале зберігання військовозобов'язаними і призовниками обліково-військових документів (військових квитків і посвідчень про приписку до призовних дільниць), яке спричинило їх втрату,- тягне за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті або частиною першою статті 210 цього Кодексу, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Законами України від 07.02.97 р. № 55/97-ВР, від 04.06.97 р. № 308/97-ВР)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері виконання військового обов'язку і несення військової служби.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у зіпсутті або недбалому зберіганні обліково-військових документів (військових квитків і посвідчень про приписку до призовних дільниць), яке спричинило їх втрату (матеріальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - особливий (призовники і військовозобов'язані).

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини як у формі умислу (зіпсуття обліково-військових документів), так і у формі необережності (недбале зберігання обліково-військових документів).

Стаття 211/1. Неявка на виклик у військовий комісаріат

Неявка громадян на виклик у військовий комісаріат без поважних причин для приписки до призовної дільниці - тягне за собою накладення штрафу до одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

(Доповнено статтею 211 згідно з Указом Президії Верховної Ради Української PCP від 03.04.86 р. № 2010-ХІ; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 04.06.97 р. № 308/97-ВР)

1. Об'єктом даного адміністративного проступку є суспільні відносини у сфері виконання військового обов'язку і несення військової служби.

2. Об'єктивна сторона правопорушення виражається у неявці на виклик у військовий комісаріат без поважних причин для приписки до призовної дільниці (формальний склад).

3. Суб'єкт адміністративного проступку - особливий (громадяни, які підлягають приписці до призовної дільниці згідно Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу").

4. Суб'єктивна сторона правопорушення визначається ставленням до наслідків і характеризується наявністю вини у формі прямого чи евентуального (непрямого) умислу.

Стаття 211/2. Неподання у військові комісаріати списків юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць
Стаття 211/3. Прийняття на роботу військовозобов'язаних і призовників, які не перебувають на військовому обліку
Стаття 211/4. Незабезпечення сповіщення військовозобов'язаних і призовників про їх виклик у військові комісаріати, перешкода їх своєчасній явці на збірні пункти чи призовні дільниці
Стаття 211/5. Несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників, несповіщення їх про виклик у військові комісаріати
Стаття 211/6. Неподання відомостей про військовозобов'язаних і призовників
Стаття 212. Виключена
Стаття 212/1. Повідомлення неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану та несвоєчасна реєстрація народження дитини
Стаття 212/2. Порушення законодавства про державну таємницю
Стаття 212/3. Порушення права на інформацію
Стаття 212/4. Порушення законодавства в галузі державного експортного контролю
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru