Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 214. Розмежування компетенції органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення

Адміністративні комісії при виконавчих органах сільських, селищних, міських рад вирішують усі справи про адміністративні правопорушення, за винятком віднесених цим Кодексом до відання інших органів (посадових осіб).

Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рал, судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів, органи внутрішніх справ, органи державних Інспекцій та інші уповноважені органи (пункт 5 статті 213) розглядають справи про адміністративні правопорушення, віднесені цим Кодексом до їх вітання.

(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 15.11.94 p. № 244/94-ВР, від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ)

(1) Відповідно до частини 1 статті 214 цього Кодексу адміністративні комісії при виконавчих органах сільських, селищних, міських рад вирішують усі справи про адміністративні правопорушення, за винятком віднесених цим Кодексом до відання інших органів (посадових осіб).

Насправді, це дещо перебільшене твердження, оскільки на практиці абсолютну більшість справ про адміністративні правопорушення розглядають органи внутрішніх справ (міліція) та органи державних інспекцій та інші уповноважені на те органи (посадові особи).

Крім того, стаття 218 цього Кодексу уточнює коментовану норму частини 1 статті 214 КУАП, визначаючи, що адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 45, 46, 92, 99, 103 - 104 , статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 138, 141, 142, 149- 152, частиною першою статті 154, статтями 155, 155 , частиною другою статті 156, статтями 156 ,156 ,159, статтею 175 (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, статтею 181і, частиною першою статті 182, статтями 183,18512, 186, 186і, 189,189і, 196, 212і цього Кодексу.

При цьому адміністративні комісії при виконавчих органах сільських, селищних рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 92, статтею, 99 (коли правопорушення вчинено громадянином), статтями 103 , 103/2, 104, статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 141, 142, 150- 152, 155, 1552, частиною другою статті 156, статтями 156 , 1562, 159, статтею 175і (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, частиною першою статті 182, статтями 183,186,186і, 196,212 цього Кодексу.

(2) Відповідно до частини 2 статті 214 цього Кодексу виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів, органи внутрішніх справ, органи державних інспекцій та інші уповноважені органи розглядають справи про адміністративні правопорушення, віднесені цим Кодексом до їх відання. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення визначено статтями 218 - 244п КУАЛ. У свою чергу, на такі справи не поширюється компетенція адміністративних судів (пункт 3 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України) (див. коментар до статті 213 КУАП).

Стаття 215. Порядок утворення колегіальних органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення

Адміністративні комісії утворюються відповідними органами місцевого самоврядування у складі голови, заступника голови, відповідального секретаря, а також членів комісії. В адміністративних комісіях при виконавчих органах міських рад є посада звільненого відповідальною секретаря комісії. Порядок діяльності адміністративних комісій встановлюється цим Кодексом та іншими законодавчими актами України.

Адміністративні комісії при виконавчих комітетах районних у містах рал утворюються у разі надання районній у місті раді та її виконавчому комітету відповідних повноважень міською радою.

Порядок утворення інших колегіальних органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, а також порядок розгляду справ у цих органах визначаються законами України.

(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 15.11.94 р. № 244/94-ВР; у редакції Закону України від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ)

(1) Згідно пункту 1 частини 1 статті 213 цього Кодексу, одним із суб'єктів розгляду справ про адміністративні правопорушення є адміністративні комісії при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад. Згідно частини 1 статті 214 КУАП адміністративні комісії вирішують усі справи про адміністративні правопорушення, за винятком віднесених цим Кодексом до відання інших органів (посадових осіб). Перелік конкретних адмінправопорушень, справи за якими уповноважені розглядати адмінкомісії, наведено у статті 218 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1 статті 215 КУАП, адміністративні комісії при виконавчих органах сільських, селищних, міських рад утворюються виконавчими комітетами відповідно сільських, селищних, міських рад у складі голови, заступника голови, відповідального секретаря, а також членів комісії. В адміністративних комісіях при виконавчих органах міських рад є посада звільненого відповідального секретаря комісії.

Адміністративні комісії при виконавчих комітетах районних у містах рад утворюються у разі надання районній у місті раді та її виконавчому комітету відповідних повноважень міською радою. Це питання належить до компетенції міських рад згідно статті 140 Конституції України.

Стаття 216. Правомочність засідань колегіальних органів

Адміністративні комісії мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення при наявності не менш як половини членів їх складу, а виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад - при наявності не менш як двох третин від загального складу виконавчого комітету.

Правомочність засідань інших колегіальних органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, встановлюється законодавством України.

(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 15.11.94 р. № 244/94-ВР, від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ)

(1) Стаття 216 цього Кодексу встановлює умови, за яких засідання адміністративних комісій при виконавчих органах сільських, селищних, міських рад, а також самих виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, є правомочними, а відтак, самі вони можуть розглядати відповідні справи про адміністративні правопорушення. Згідно частини першої цієї статті, адміністративні комісії мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення при наявності не менш як половини членів їх складу, а виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад- при наявності не менш як двох третин від загального складу виконавчого комітету.

Стаття 217. Повноваження посадових осіб, які розглядають справи про адміністративні правопорушення

Посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, можуть накладати адміністративні стягнення, передбачені цим Кодексом, у межах наданих їм повноважень і лише під час виконання службових обов'язків.

Перелік посадових осіб, які від імені органів, згаданих у пункті 5 статті 213 цього Кодексу, розглядають справи про адміністративні правопорушення, встановлюється законами України.

(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 15.1 (.94 р. № 244/94-ВР, від 05.04.2005 р. № 2342-ІІІ)

(1) Посадові особи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, можуть накладати адміністративні стягнення, передбачені цим Кодексом, у межах наданих їм повноважень і лише під час виконання службових обов'язків.

Перелік посадових осіб, які від імені органів внутрішніх справ, органів державних інспекцій та інших органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, розглядають справи про адміністративні правопорушення, встановлюється законами України.

Стаття 215. Порядок утворення колегіальних органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення
Стаття 216. Правомочність засідань колегіальних органів
Стаття 217. Повноваження посадових осіб, які розглядають справи про адміністративні правопорушення
Глава 17. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення
Стаття 218. Адміністративні комісії
Стаття 219. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад
Стаття 220. Виключена
Стаття 220/1. Виключена
Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
Стаття 221/1. Місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru