Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Глава 17. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення

Стаття 218. Адміністративні комісії

Адміністративні комісії при виконавчих органах міських рал розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 45, 46, 92, 99, 103і - 104 , статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 138, 141, 142, 149- 152, частиною першою статті 154, статтями 155,1552, частиною другою статті 156, статтями 156і, 156, 159, статтею 175і (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крій справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, статтею 181і, частиною першою статті 182, статтями 183, 18512, 186, 186', 189, 189і, 196,212і цього Кодексу.

Адміністративні комісії при виконавчих органах сільських, селищних рад розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 92, статтею, 99 (коли правопорушення вчинено громадянином), статтями 103/1, 103/2,104, статтею 136 (за вчинення порушень на автомобільному транспорті), статтями 141, 142, 150- 152, 155, 155, частиною другою статті 156, статтями 156і, 1562, 159, статтею 175і (за порушення, вчинені у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статтею 179, статтею 180 (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють), частиною четвертою статті 181, частиною першою статті 182, статтями 183, 186, 186 ,196,212 цього Кодексу.

Стаття 218 цього Кодексу розмежовує сільських і селищних рад щодо розгляду першої коментованої статті, адміністративні комісії при виконавчих органах міських рад розглядають справи про такі адміністративні правопорушення:

- Стаття 45. Ухилення від обстеження і профілактичного лікування осіб, хворих на венеричну хворобу

- Стаття 46. Умисне приховування джерела зараження венеричною хворобою

- Стаття 92. Порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини

- Стаття 99. Порушення Правил охорони електричних мереж

- Стаття 103 . Порушення правил користування енергією чи газом

- Стаття 103/2. Пошкодження газопроводів при провадженні робіт

- Стаття 104. Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських культур, пошкодження насаджень колективних сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи фермерських господарств

- Стаття 104/1. Порушення порядку та умов ведення насінництва та розсадництва

- Стаття 136. Порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на автомобільному транспорті

- Стаття 138. Порушення Правил охорони магістральних трубопроводів

- Стаття 141. Порушення правил охорони смуги відводу автомобільних шляхів

- Стаття 142. Порушення землекористувачами правил утримання ділянок, прилеглих до автомобільних шляхів

- Стаття 149. Порушення порядку взяття на облік та строків заселення жилих будинків і жилих приміщень

- Стаття 149/1. Порушення порядку ведення єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов

- Стаття 150. Порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями

- Стаття 151. Самоправне зайняття жилого приміщення

- Стаття 152. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів

- Стаття 154. Тримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними правилами, чи понад установлену кількість, чи незареєстрованих собак, або приведення в громадські місця, або вигулювання собак без повідків і намордників (крім собак, у реєстраційних свідоцтвах на яких зроблено спеціальну відмітку) чи в невідведених для цього місцях

- Стаття 155. Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю

- Стаття 155 . Обман покупця чи замовника

- Стаття 156. Порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського харчування правил торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами

- Стаття 156 . Порушення законодавства про захист прав споживачів

- Стаття 156 . Порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів

- Стаття 159. Порушення правил торгівлі на ринках

- Стаття 175/1. Куріння тютюнових виробів у місцях, заборонених рішенням відповідної міської ради)

- Стаття 179. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві

- Стаття 180. Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють)

- Стаття 181. Ворожіння у громадських місцях

- Стаття 181 . Заняття проституцією

- Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях

- Стаття 183. Завідомо неправдивий виклик пожежної охорони, міліції, швидкої медичної допомоги або аварійних служб

- Стаття 185/1 . Створення перешкод у виконанні робіт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктів електроенергетики

- Стаття 186. Самоуправство

- Стаття 186 . Незаконні дії щодо державних нагород

- Стаття 189. Порушення правил відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень

- Стаття 189 . Порушення порядку видобутку, виробництва, використання та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння

- Стаття 196. Порушення правил навчання карате

- Стаття 212 . Повідомлення неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану та несвоєчасна реєстрація народження дитини.

(2) Згідно частини другої статті 218 цього Кодексу адміністративні комісії при виконавчих органах сільських, селищних рал розглядають справи тільки про такі адміністративні правопорушення'.

- Стаття 92. Порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини

- Стаття 99. Порушення Правил охорони електричних мереж (коли правопорушення вчинено громадянином)

- Стаття 103 . Порушення правил користування енергією чи газом

- Стаття 103 . Пошкодження газопроводів при провадженні робіт

- Стаття 104. Потрава посівів, зіпсуття або знищення зібраного врожаю сільськогосподарських культур, пошкодження насаджень колективних сільськогосподарських підприємств, інших державних і громадських чи фермерських господарств

- Стаття 136. Порушення правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на автомобільному транспорті

- Стаття 141. Порушення правил охорони смуги відводу автомобільних шляхів

- Стаття 142. Порушення землекористувачами правил утримання ділянок, прилеглих до автомобільних шляхів

- Стаття 150. Порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями

- Стаття 151. Самоправне зайняття жилого приміщення

- Стаття 152. Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів

- Стаття 155. Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю

- Стаття 155 . Обман покупця чи замовника

- Стаття 156. Порушення працівником підприємства (організації) торгівлі або громадського харчування правил торгівлі пивом (крім безалкогольного), алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами

- Стаття 156 . Порушення законодавства про захист прав споживачів

- Стаття 156 . Порушення встановленого порядку промислової переробки, зберігання, транспортування або знищення конфіскованих спирту, алкогольних напоїв чи тютюнових виробів

- Стаття 159. Порушення правил торгівлі на ринках

- Стаття 175 . Куріння тютюнових виробів у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної ради)

- Стаття 179. Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв на виробництві

- Стаття 180. Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння (крім справ щодо батьків неповнолітніх або осіб, які їх замінюють)

- Стаття 181. Ворожіння у громадських місцях

- Стаття 182. Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях

- Стаття 183. Завідомо неправдивий виклик пожежної охорони, міліції, швидкої медичної* допомоги або аварійних служб

- Стаття 186. Самоуправство

- Стаття 186. Незаконні дії щодо державних нагород

- Стаття 196. Порушення правил навчання карате

- Стаття 212. Повідомлення неправдивих відомостей державним органам реєстрації актів цивільного стану та несвоєчасна реєстрація народження дитини.

Стаття 218. Адміністративні комісії
Стаття 219. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад
Стаття 220. Виключена
Стаття 220/1. Виключена
Стаття 221. Районні, районні у місті, міські чи міськрайонні суди (судді)
Стаття 221/1. Місцеві господарські та адміністративні суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані суди та Верховний Суд України
Стаття 222. Органи внутрішніх справ (міліція)
Стаття 222/1. Органи Державної прикордонної служби України
Стаття 223. Органи державного пожежного нагляду
Стаття 224. Органи залізничного транспорту
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru