Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 244/7. Органи виконавчої влади у сфері стандартизації, метрологи та сертифікації

Органи виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації (стаття 167 - за винятком правопорушень піл час реалізації продукції промисловими підприємствами громадянам-споживачам і правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм; статті 169, 170- за винятком правопорушень під час транспортування, зберігання і використання продукції, призначеної для реалізації громадянам-споживачам, і правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм; етапи 170і - за винятком правопорушень піл час випуску, реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг громадянам-споживачам,статті 171,171 ,172, 172 , 188').

Від імені органів виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації і його заступники;

директори центрів стандартизації, метрології та сертифікації Автономної Республіки Крим, області, міста та їх заступники.

(Доповнено статтею 244 згідно із Законом України від 01.03.95 р. № 79/95-ВР; із змінами, внесеними згідно із законами України від 04.02.98 р. № 73/98-ВР. від 23.12.98 р. № 352-XIV, від 09.07.99 р. № 898-ХIV, від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ)

(1) Стаття 244-7 КУАП встановлює підвідомчість справ про адмінправопорушення органам виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації. Центральним органом у цій сфері с Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів. Органи Держінспекції з питань захисту прав споживачів розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації (стаття 167 - за винятком правопорушень під час реалізації продукції промисловими підприємствами громадянам-споживачам і правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм; статті 169, 170- за винятком правопорушень під час транспортування, зберігання і використання продукції, призначеної для реалізації громадянам-споживачам, і правопорушень щодо лікарських засобів та порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм; стаття 170/1 - за винятком правопорушень під час випуску, реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг громадянам-споживачам, статті 171, 171', 172, 172 , 1889).

(2) Від імені органів Держінспекції з питань захисту прав споживачів розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

голова Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів і його заступники; директори центрів стандартизації, метрології та сертифікації Автономної Республіки Крим, області, міста та їх заступники.

Стаття 244/8. Органи державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва

Органи державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, переміщенням, зберіганням з метою збуту або незаконним збутом лікарських засобів (стаття 44), і порушенням встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її компонентів і препаратів (стаття 45 ), з недодержанням вимог стандартів, норм, правил і технічних умов під час виробництва, зберігання, транспортування, реалізації чи використання лікарських засобів (статті 167- 170), а також з невиконанням законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів (стаття 18810).

Від імені органів державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: Головний державний інспектор України з лікарських засобів та його заступники, головні державні інспектори з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх заступники, державні інспектори з лікарських засобів.

(Доповнено статтею 244 згідно із Законом України від 23.12.98 р. № 352-XIV; із змінами, внесеними згідно Із Законом України від 05.04.2001 p. № 2342-ІІІ; у редакції Закону України від 08.09.2011 р. № 3718-VI)

(1) Стаття 244-8 КУАП встановлює підвідомчість справ про адмінправопорушення органам державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва. Центральним органом виконавчої влади у цій сфері є Державна служба України з лікарських засобів. Органи Держслужби з лікарських засобів розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з незаконним виробництвом, виготовленням, придбанням, переміщенням, зберіганням з мстою збуту або незаконним збутом лікарських засобів (стаття 44), з порушенням встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та (або) її компонентів і препаратів (стаття 45 ), з недодержанням вимог стандартів, норм, правил і технічних умов під час виробництва, зберігання, транспортування, реалізації чи використання лікарських засобів (статті 167 - 170), а також з невиконанням законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів (стаття 188 ).

(2) Від імені органів Державної служби з лікарських засобів розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: Головний державний інспектор України з лікарських засобів та його заступники, головні державні інспектори з лікарських засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та їх заступники, державні інспектори з лікарських засобів.

Стаття 244/8. Органи державного контролю за якістю лікарських засобів та умовами їх виробництва
Стаття 244/9. Органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття
Стаття 244/10. Органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Стаття 244/11. Органи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Стаття 244/12. Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки
Стаття 244/13. Органи центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду
Стаття 244/14. Виключена
Стаття 244/15. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
Стаття 244/16. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Стаття 244/17. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru