Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 244/13. Органи центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду

Органи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (стаття 165s), та перешкоджанням уповноваженим особам органів Фонду у проведенні перевірок (стаття 188 ).

Від імені Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник виконавчої дирекції Фонду, його заступники, керівники виконавчих дирекцій відділень Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники, керівники районних, міжрайонних, міських, районних у містах виконавчих дирекцій відділень Фонду.

(Доповнено статтею 244 згідно із Законом України від 16.01.2003 p. № 429-IV; із змінами і доповненнями, внесеними згідно і " Законом України від 08.07.2010 p. M 2464-VI)

(1) Стаття 244-11 КУАП встановлює підвідомчість справ про адмінправопорушення органам Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Органи цього Фонду розглядають тільки ті справи, що пов'язані з порушенням законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, та з перешкоджанням уповноваженим особам органів Фонду у проведенні перевірок платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (див. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування").

Стаття 244/12. Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки

Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням правил і норм ядерної та радіаційної безпеки (стаття 95), а також з невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки (стаття 188і ).

Від імені органів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України, його заступники.

(Доповнено статтею 24412 згідно із Законом України від 18.11.2003 р. № 1284-ІV; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 21.05.2009 р. № 1393-VI)

(1) Стаття 244-12 КУАП встановлює підвідомчість справ про адмінправопорушення органам Державної інспекції ядерного регулювання України. Ці органи розглядають справи про адмінправопорушення, пов'язані лише з порушенням правил і норм ядерної та радіаційної безпеки, а також невиконанням законних вимог (приписів) посадових осіб Державної інспекції ядерного регулювання України.

Стаття 244/13. Органи центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду

Органи центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 95 і 188.

Від імені органів центрального орт ану виконавчої влади з державного енергетичного нагляду розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

1) головний інспектор з державного енергетичного нагляду та його заступники - попередження або штраф на громадян, працівників або посадових осіб до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадив;

2) старші інспектори з державного енергетичного нагляду - попередження або штраф на громадян, працівників або посадових осіб до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) інспектори з державного енергетичного нагляду - попередження або штраф на громадян, працівників або посадових осіб до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(Доповнено статтею 244 згідно із Законом України від 31.05.2005 р. № 2598-ІV; у редакції Закону України від 06.10.2011 р. № 3830-V І)

(1) Стаття 244-13 КУАП встановлює підвідомчість справ про адмінправопорушення органам державного енергетичного нагляду. Державний енергетичний нагляд здійснюють органи Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження. Ці органи розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 95 і і 18820, а саме: 1) щодо порушення вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з питань технічної експлуатації електричних станцій і мереж, енергетичного обладнання (стаття 95-1): 2) невиконання (ухилення від виконання) або несвоєчасне виконання приписів посадових осіб Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження чи розпоряджень його органів (стаття 188-20).

Стаття 244/14. Виключена
Стаття 244/15. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
Стаття 244/16. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Стаття 244/17. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Розділ III. Провадження у справах про правопорушення на ринку пінних паперів щодо юридичних осіб
Розділ IV. Порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
Розділ V. Підготовка до розгляду справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи
Розділ VI. Розгляд справ про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
Розділ VII. Постанова за справою про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
Розділ VIII. Строки розгляду спряв про правопорушення щодо юридичних осіб
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru