Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 244/9. Органи Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Органи Фонду загальнообов'язковою державного соціального страхування України на випадок безробіття розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (стаття 165 ) та перешкоджанням уповноваженим особам органів Фонду у проведенні перевірок (стаття 188 ).

Від імені Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник виконавчої дирекції Фонду, його заступники, керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду - центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських, районних, міськрайонних, міських та районних у містах центрів зайнятості та їх заступники.

(Доповнено статтею 2449 згідно із Законом України від 16.01.2003 р. № 429-ІУ; у редакції Закону України від 08.07.2010 р. № 2464-УІ)

(1) Стаття 244-9 КУАП встановлює підвідомчість справ про адмінправопорушення органам Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Органи цього Фонду розглядають тільки ті справи, що пов'язані з порушенням законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, та з перешкоджанням уповноваженим особам органів Фонду у проведенні перевірок платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (див. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування").

Стаття 244/10. Органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (стаття 1654), а також перешкоджанням уповноваженим особам органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у здійсненні перевірок (стаття 188й).

Від імені Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник виконавчої дирекції Фонду, його заступники, керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники, керівники районних та міських відділень виконавчої дирекції Фонду.

(Доповнено статтею 244 згідно із Законом України від 16.01.2003 p. № 429-ІV; із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України від 12.12.2006 p. № 435-V, від 08.07.2010 р. № 2464-VI)

(1) Стаття 244-10 КУАП встановлює підвідомчість справ про адмінправопорушення органам Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Органи цього Фонду розглядають тільки ті справи, що пов'язані з порушенням законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності, та з перешкоджанням уповноваженим особам органів Фонду у проведенні перевірок платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (див. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування").

Стаття 244/10. Органи Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України
Стаття 244/11. Органи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Стаття 244/12. Органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки
Стаття 244/13. Органи центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду
Стаття 244/14. Виключена
Стаття 244/15. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
Стаття 244/16. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Стаття 244/17. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Розділ III. Провадження у справах про правопорушення на ринку пінних паперів щодо юридичних осіб
Розділ IV. Порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичних осіб
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru