Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Глава 20. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративне і правопорушення

(Назва глави у редакції Закону України від 24.09.2008 р. № 586-УІ)

Стаття 260. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення

У випадках, прямо передбачених законами України, з метою припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складання його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення допускаються адміністративне затримання особи, особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів, у тому числі посвідчення водія, ліцензійної картки на транспортний засіб, тимчасове затримання транспортного засобу, відсторонення водив від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, а також щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу га швидкість реакції.

Порядок адміністративного затримання, особистого огляду, огляду речей і вилучення речей та документів, у тому числі посвідчення водія, ліцензійної картки на транспортний засіб, тимчасове затримання транспортного засобу, відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого, а також щодо вживання лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, з метою, передбаченою цією статтею, визначається цим Кодексом та іншими законами України.

Відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконним застосуванням заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, проводиться в порядку, встановленому законом.

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно із законами України вії 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ, від 24.09.2008 р. № 586-УІ, від 05.07.2011 р. № 3565-У І)

(1) Глава 20 коментованого Кодексу встановлює заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. їх призначення полягає в тому, щоби гарантувати здійснення провадження у справі про адміністративне правопорушення у точній відповідності з вимогами цього Кодексу, що передбачає розгляд справи про адміністративне правопорушення уповноваженими на те законом органами (посадовими особами) з додержанням всіх необхідних правил та норм і прийняття за результатами такого розгляду справедливого рішення, що в переважній більшості випадків означає винесення постанови по справі про адміністративне правопорушення і накладення на порушника належного адміністративного стягнення, передбаченого санкцією відповідної статті цього Кодексу.

(2) Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення можуть бути застосовані лише за наявності таких умов:

1) коли це прямо передбачено законами України;

2) з метою:

а) припинення адміністративних правопорушень, коли вичерпано інші заходи впливу;

б) встановлення особи порушника;

в) складення протоколу про адміністративне правопорушення у разі неможливості складання його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим:

г) забезпечення своєчасного і правильного розгляду справ та виконання постанов по справах про адміністративні правопорушення.

(3) У випадках, коли заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення можуть бути застосовані (див. частину 1 цієї статті), допускаються лише такі заходи забезпечення:

1) адміністративне затримання особи (див. статті 261-263 цього Кодексу);

2) особистий огляд, огляд речей (див. статтю 264 цього Кодексу);

3) вилучення речей та документів, у тому числі посвідчення водія, ліцензійної картки на транспортний засіб (див. статті 265,265-1,265-3 цього Кодексу);

4) тимчасове затримання транспортного засобу (див. статтю 265-2 цього Кодексу);

5) відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, а також щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції (див. статтю 266 цього Кодексу).

Наведений перелік є вичерпним. Ніякі інші заходи, крім перелічених вище, не можуть бути застосовані в якості заходів забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

(4) Порядок адміністративного затримання, особистого огляду, огляду речей і вилучення речей та документів, у тому числі посвідчення водія, ліцензійної картки на транспортний засіб, тимчасове затримання транспортного засобу, відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, а також щодо вживання лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, з метою, передбаченою цією статтею, визначається цим Кодексом та іншими законами України.

(5) Відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконним застосуванням заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, проводиться в порядку, встановленому законом. Наразі такого закону ще не прийнято.

Стаття 260. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення
Стаття 261. Адміністративне затримання
Стаття 262. Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання
Стаття 263. Строки адміністративного затримання
Стаття 264. Особистий огляд і огляд речей
Стаття 265. Вилучення речей і документів
Стаття 265/1. Тимчасове вилучення посвідчення водія
Стаття 265/2. Тимчасове затримання транспортних засобів
Стаття 265/3. Тимчасове вилучення ліцензійної картки на транспортний засіб
Стаття 266. Відсторонення осіб від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru