Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 277/2. Повідомлення про розгляд справи

(Доповнено статтею 277і згідно із Законом України від 11.06.2009 р. № 1508-VI, який втратив чинність згідно із Законом України від 21.12.2010р. № 2808-УГ)

Стаття 277/2. Повідомлення про розгляд справи

Повістка особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, вручається не пізніш як за три доби до дня розгляду справи в суді, в якій зазначаються дата і місце розгляду справи.

Інші особи, які беруть участь у провадженні по справі про адміністративні правопорушення, повідомляються про день розгляду справи в той же строк.

(Доповнено статтею 277 згідно із Законом України від 07.04.2011 р. № 3207-VI)

(1) Стаття 277-1 КУАП встановлює вимоги щодо обов'язкового повідомлення осіб, які беруть участь у провадженні по справі про адміністративні правопорушення, про призначений судовий розгляд справи.

(2) Коментована стаття встановлює строки надіслання повістки із зазначенням дати і місця розгляду справи про адміністративне правопорушення в суді. Вони однакові як для особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (особи, щодо якої складено протокол по справі про адміністративне правопорушення), так і для всіх інших осіб, які беруть участь у провадженні. Цей строк становить 3 доби.

Стаття 278. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення

Орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання:

1) чи належить до його компетенції розгляд даної справи;

2) чи правильно складено протокол та Інші матеріали справи про адміністративне правопорушення;

3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;

4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

( 1 ) Стаття 278 КУАП встановлює вимоги до підготовчої стадії провадження у справі про адміністративне правопорушення. На ній орган (посадова особа), уповноважений розглядати справу про адмінправопорушення, зобов'язаний вирішити такі питання:

1) чи належить до його компетенції розгляд даної справи (питання вирішується відповідно до статті 213, глави 17 цього Кодексу);

2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення (вимоги щодо протоколу про адмінправопорушення встановлено главою 19 цього Кодексу);

3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду (забезпечення виконання обов'язку щодо сповіщення про час і місце розгляду справи здійснюється відповідно до статті 277-2 цього Кодексу);

4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали (заявляти клопотання про витребування додаткових матеріалів мають експерт, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілий, законні представники та захисник);

5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

(2) Після вирішення усіх вказаних вище питань орган (посадова особа), уповноважена розглядати справу про адміністративне правопорушення, переходить до розгляду справи (див. статтю 279 КУАП).

Стаття 279. Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення

Розгляд справи розпочинається з оголошення складу колегіального органу або представлення посадової особи, яка розглядає дану справу.

Головуючий на засіданні колегіального органу або посадова особа, що розглядає справу, оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов'язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання. У разі участі в розгляді справи прокурора заслуховується його висновок.

(1) Після завершення підготовчої стадії провадження (див. коментар до статті 278 КУАП) орган (посадова особа), уповноважена розглядати справу про адміністративне правопорушення, переходить до розгляду справи.

(2) Розгляд справи передбачає виконання послідовної сукупності таких дій:

1) головуючий на засіданні колегіального органу або посадова особа, що розглядає справу, відповідно оголошує склад колегіального органу або представляє посадову особу, яка розглядає дану справу;

2) головуючий на засіданні колегіального органу або посадова особа, що розглядає справу, оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності;

3) головуючий на засіданні колегіального органу або посадова особа, що розглядає справу, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов'язки;

4) головуючий на засіданні колегіального органу або посадова особа, що розглядає справу, оголошує протокол про адміністративне правопорушення;

5) головуючий на засіданні колегіального органу або посадова особа, що розглядає справу, надає слово особам, які беруть участь у справі для заслуховування їх позицій;

6) колегіальним органом або посадовою особою, що розглядає справу, досліджуються докази і вирішуються клопотання;

7) колегіальним органом або посадовою особою, що розглядає справу, заслуховується висновок прокурора, якщо останній бере участь у справі.

Стаття 278. Підготовка до розгляду справи про адміністративне правопорушення
Стаття 279. Порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення
Стаття 280. Обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення
Стаття 281. Протокол засідання колегіального органу по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 282. Пропозиції про усунення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень
Глава 23. Постанова по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 284. Види постанов по справі про адміністративне правопорушення
Стаття 285. Оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення і вручення копії постанови
Стаття 286. Виключена
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru