Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення - Пєтков С.В. - Стаття 303. Давність виконання постанов про накладення адміністративних стягнень

За наявності обставин, що ускладнюють виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту чи виправних робіт або роблять її виконання неможливим, орган (посадова особа), який виніс постанову, може відстрочити її виконання на строк до одного місяця.

Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу (за винятком стягнення штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення) здійснюється в порядку, встановленому законом.

(У редакції Закону України від 19.10.2000 р. № 2056-ІІІ)

(1) За наявності обставин, що ускладнюють виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту чи виправних робіт або роблять її виконання неможливим, орган (посадова особа), який виніс постанову, може відстрочити її виконання на строк до одного місяця.

(2) Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу (за винятком стягнення штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення) здійснюється в порядку, встановленому законом (див. статтю 36 Закону України "Про виконавче провадження"). г у

Стаття 302. Припинення виконання постанови про накладення адміністративного стягнення

За наявності обставин, зазначених у пунктах 5, 6 і 9 статті 247 цього Кодексу, орган (посадова особа), який виніс постанову про накладення адміністративного стягнення, припиняє її виконання.

(1) Орган (посадова особа), який виніс постанову про накладення адміністративного стягнення, припиняє її виконання в безумовному порядку у таких випадках:

1) видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення;

2) скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;

3) смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в справі.

Стаття 303. Давність виконання постанов про накладення адміністративних стягнень

Не відлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. В разі оскарження чи опротестування постанови відповідно до статті 291 цього Кодексу перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги або протесту. У разі відстрочки виконання постанови відповідно до статті 301 цього Кодексу перебіг строку давності зупиняється до закінчення строку відстрочки.

Законами України може бути встановлено й інші, більш тривалі строки для виконання постанов по справах про окремі види адміністративних правопорушень.

(Із змінами, внесеними згідно із законами України від 05.04.2001 р. № 2342-ІІІ, від 24.09.2008 р. № 586-УІ)

(1) Постанова про накладення адміністративного стягнення може бути звернена до виконання лише протягом трьох місяців з дня її винесення. В разі пропуску цього строку постанова про накладення адмінстягнення не підлягає виконанню. В разі оскарження чи опротестування постанови відповідно до статті 291 цього Кодексу перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги або протесту. У разі відстрочки виконання постанови відповідно до статті 301 цього Кодексу перебіг строку давності зупиняється до закінчення строку відстрочки.

(2) Законами України може бути встановлено й інші, більш тривалі строки для виконання постанов по справах про окремі види адміністративних правопорушень. Більш короткі строки (аніж три місяці з дня винесення постанови), ніж передбачені частиною 1 цієї статті, іншими законами України, окрім законів про внесення змін до цього Кодексу, встановлюватися не можуть.

Стаття 304. Вирішення питань, зв'язаних з виконанням постанови

Питання, зв'язані з виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення, вирішуються органом (посадовою особою), який виніс постанову.

(1) Оскільки, як передбачено ч. 4 статті 299 КУАП, постанова про накладення адміністративного стягнення звертається до виконання органом (посадовою особою), який виніс постанову, то й усі питання, зв'язані з виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення, вирішуються органом (посадовою особою), який виніс постанову.

Стаття 305. Контроль за виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення

Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється органом (посадовою особою), який виніс постанову, та Іншими органами державної влади в порядку, встановленому законом.

(Із змінами, внесеними згідно із Законом України від 19.10.2000 р. № 2056-ІІІ)

(1) Згідно ст. 305 КУАП контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється органом (посадовою особою), який виніс постанову, та іншими органами державної влади в порядку, встановленому законом. Спеціального закону, який би регламентував це питання, наразі законодавцем не прийнято.

Стаття 304. Вирішення питань, зв'язаних з виконанням постанови
Стаття 305. Контроль за виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення
Глава 26. Провадження по виконанню постанови про винесення попередження
Стаття 306. Порядок виконання постанови про винесення попередження
Глава 27. Провадження по виконанню постанови про накладення штрафу
Стаття 307. Строки і порядок виконання постанови про накладення штрафу
Стаття 308. Примусове виконання постанови про стягнення штрафу
Стаття 309. Виконання постанови про накладення штрафу, який стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення
Стаття 310. Закінчення провадження по виконанню постанови про накладення штрафу
Глава 28. Провадження по виконанню постанови про оплатне вилучення предмета
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru