Українське цивільне право - Ромовська З.В. - 1. Речі як об'єкти права власності

1. Речі як об'єкти права власності

Оскільки право власності - це право речове, об'єктами цього права, як уже зазначалося, є лише речі і тварини, тобто предмети матеріального світу, з приводу яких можуть виникати цивільні права та обов'язки.

Власник може володіти найрізноманітнішими видами речей: подільними чи неподільними, споживними чи неспоживними, тлінними чи нетлінними, створеними природою чи людиною.

Існує думка, що право власності завжди є правом на індивідуально-визначену річ; що речі, наділені родовими ознаками, можуть бути об'єктом права власності за умови їхньої індивідуалізації (упакування, маркування, написи і т. ін.). Однак вона видається надто спірною, зокрема, з огляду на те, що продукти харчування, навіть якщо вони фабрично упаковані, залишаються замінними речами. Було б дивно, якщо б, скажімо, викопану картоплю ми вважали об'єктом права власності лише з моменту складання її у мішки.

Отже, об'єктом права власності можуть бути як речі, наділені індивідуальними ознаками, так і речі, які мають лише родові ознаки.

Головна річ і приналежність

"Куди кінь, туди й вуздечка"! Ця українська народна приказка дуже яскраво характеризує взаємозв'язок головної речі та її приналежності. Згідно зі статтею 186 ЦК, головна річ - це річ панівна, яка, щоб задовольнити потреби власника, потребує наявності іншої - обслуговуючої речі114.

Для того, щоб на зиму підняти яхту з води на сушу, потрібна лебідка. Для використання скрипки за призначенням скрипалеві потрібен смичок. Для того, щоб уберегти скрипку від пошкоджень, потрібен футляр. Проте і яхта, і лебідка, як і скрипка та смичок чи футляр, можуть бути й окремими предметами договору купівлі-продажу, адже у разі, наприклад, знищення скрипки смичок втратить свою обслуговуючу місію і лежатиме без вжитку, аж поки не буде придбано нову скрипку. Те саме станеться і у разі знищення яхти.

Проте в магазині ми можемо купити лебідку, смичок, футляр, вуздечку, кінську упряж як речі самостійні. Але коли особа згодом продаватиме, наприклад, скрипку чи коня, то до нового власника має перейти смичок чи сідло, якщо інше не визначено у договорі.

Вважається, що органічний зв'язок головної речі та її приналежності може випливати з природних властивостей речей. На підставі статті 79 ЗК, за якою право власності на земельну ділянку поширюється в її межах на поверхневий (ґрунтовий) шар, а також на водні об'єкти, ліси, багаторічні насадження, які на них розташовані, було зроблено висновок про те, що ділянки лісу, замкнені водойми, багаторічні насадження слід розглядати як органічні (природні) приналежності до земельної ділянки. Проте така позиція не може бути підтримана.

Головна річ та її приналежність, хоча і пов'язані між собою єдиним процесом використання за цілевим призначенням, та все ж - це дві окремі речі, фізично відмежовані одна від одної, кожна з яких за певних умов (без втрати свого зовнішнього вигляду і призначення) може бути предметом цивільного обігу. Водойма ж посеред ділянки, ліс, декоративні плодово-ягідні насадження не можуть бути відділені від земельної ділянки. Крім того, не дерева обслуговують земельну ділянку, а навпаки, земля живить ліс чи сад, без якої вони неодмінно втратять свою первинну суть.

Тому зв'язок земельної ділянки і всього того, що на ній створила природа чи людина, не можна вкласти у юридичну конструкцію головної речі та її приналежності.

Складові частини речі

За статтею 187 ЦК, складовою речі є все те, що не може бути відокремлене від речі без її пошкодження або істотного знецінення. При переході права на річ її складові частини не підлягають відокремленню.

Складові частини речі - це ті частини, які настільки тісно пов'язані з річчю, що відокремлення їх потягнуло би за собою знищення речі або її значної частини, зниження вартості або зменшення можливості ЇЇ використання115. Так, складовою частиною автомобіля як єдиної, комплексної речі вважатимуться колеса, які, проте, є самостійними об'єктами цивільного обігу. Скрипка без смичка - все ж скрипка, проте скрипка без струн - це уже не скрипка. Машина без коліс - це також уже не машина. Тому в разі укладення договору купівлі-продажу автомобіля продавець не має права зняти колеса, а продавець скрипки - струни.

Саме під дію статті 187 ЦК мала б потрапити описана вище ситуація щодо землі, водойми, лісу чи саду.

Головна річ і приналежність
Складові частини речі
Складна річ
Земля, земельна ділянка
Житловий будинок
Вода (водні об'єкти)
Ліс
Продукти харчування
Недовершена річ
Національні реліквії
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru