Українське цивільне право - Ромовська З.В. - Ліс

Матеріальним і духовним осереддям сім'ї, родинним вогнищем завжди була для українця хата (дім, будинок, хижа). За українською міфологією, хата була малим відтворенням космосу, тому мала чітку орієнтацію на сторони світу. З північної сторони, де ніколи не буває сонця, вікон не робили, часто її навіть не білили. Вважалося, що хата, як і світ, складається з трьох частин. Верхня - то небо, де живуть божества. Середня частина (власне житло) - то замкнутий світ, який захищає родину від злих сил та людей, від хвороб та нещасть. Підвальна частина - то зв'язок людини з душами померлих предків.

Хату не можна було будувати там, де раніше була дорога або лазня; де вовк або ведмідь загриз тварину, де хтось когось поранив до крові, перевернувся віз, зламалася оглобля, а також на місці спаленого блискавкою дому тощо. Щасливим вважалося те місце, на яке лягає худоба. З цією метою випускали худобу із-за загорожі і залишали її ходити доти, доки вона не вляжеться 12°.

За характером взаєморозташування житла і господарських споруд виділялося шість типів забудови: вільна, однорядна, Г-подібна, П-подібна, замкнена та змішана. Двір із суцільним замкненим взаємозв'язком будівель та перемитральним їх розташуванням на земельній ділянці мав різні назви: круглий двір (Полісся), замкнений (Поділля), зимівник, замкнений козацький двір (Південь), гражда (Гуцульщина)121.

Вода (водні об'єкти)

Як зазначено у статті 3 Водного кодексу, усі води (водні об'єкти) на території України становлять її водний фонд, до якого належать поверхневі води, підземні води та джерела, внутрішні морські води та територіальне море.

Води (водні об'єкти), відповідно до статті 6 ЗК, є виключною власністю народу України і можуть надаватися тільки у користування.

Ліс

Згідно зі статтею 1 Лісового кодексу, ліс - це тип природних комплексів, у якому поєднуються переважно дерева і чагарникова рослинність з відповідними ґрунтами, трав'яною рослинністю, тваринним світом, мікроорганізмами та іншими природними компонентами, що взаємопов'язані у своєму розвитку, впливають один на одного і на навколишнє природне середовище.

Усі ліси на території України, незалежно від того, хто є їх власником, становлять лісовий фонд України.

Особливе значення лісів, як і інших природних ресурсів, вимагає постійного удосконалення законодавчого регулювання відносин щодо їх використання122.

Продукти харчування

Продукти харчування - надзвичайно важлива річ у житті людини. Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів" визначає харчовий продукт (їжу) як будь-яку речовину або продукт (сирий, зокрема сільськогосподарська продукція, необроблений, напівоброблений або оброблений), що призначений для споживання людиною. Харчовий продукт включає напій, жувальну гумку та будь-яку іншу речовину, зокрема, воду, які навмисно включені до харчового продукту під час виробництва, підготовки або обробки.

Харчовим продуктом для спеціального дієтичного споживання (використання) є той, що спеціально перероблений або розроблений для задоволення конкретних дієтичних потреб, зумовлених фізичним чи фізіологічним станом людини та/або специфічною хворобою або розладом, зокрема продукти дитячого харчування, харчування для спортсменів та осіб похилого віку. Склад таких харчових продуктів має значною мірою відрізнятися від складу звичайних продуктів подібного роду, якщо такі існують.

Харчовим є продукт не лише призначений, а й приданий для споживання. Кожен такий продукт має строк придатності, тобто проміжок часу, визначений виробником, протягом якого, у разі додержання відповідних умов зберігання, транспортування, він зберігає відповідність обов'язковим параметрам безпечності та мінімальним специфікаціям якості. Зазначення на упаковці "вжити до..." - це кінцевий термін споживання, після закінчення якого, за будь-яких встановлених умов зберігання, харчовий продукт, вірогідно, не буде мати показників якості, зазвичай очікуваних споживачами, тому не є придатним для реалізації.

Харчовий продукт вважається непридатним до споживання людиною ("едалтерованим"), якщо він:

> містить отруйну або шкідливу речовину, яка робить його небезпечним для здоров'я людини (за винятком речовин, які не Є доданими речовинами, якщо такі речовини наявні на рівнях, що не вважаються шкідливими для здоров'я людини);

> містить додані отруйні або шкідливі речовини (за винятком пестицидів у сільськогосподарській сировині, а також харчових добавок, барвників або лікарських препаратів для тварин, які дозволені і не перевищують встановлених максимальних меж залишків або рівнів включення);

> не відповідає обов'язковим мінімальним специфікаціям якості;

> підготовлений, запакований чи у будь-який інший спосіб вироблений або перебуває в обігу у такий спосіб чи за таких умов, що може спричинити його забруднення та небезпеку для здоров'я людини;

> повністю або частково отриманий з хворої тварини або тварини, що була забитою у будь-який інший спосіб, ніж на скотобійні, яка перебуває під наглядом;

> міститься у контейнері або упаковці, що частково або повністю складається з отруйних або шкідливих речовин, які можуть зробити харчовий продукт небезпечним для здоров'я людини;

> цілеспрямовано підданий іррадіації, за винятком використання іррадіаційної технології для прийнятних технічних цілей і відповідно до встановлених міжнародних вимог безпечного використання та застосування радіаційної іонізуючої технології;

> містить харчову добавку, яка не затверджена для використання в Україні, або харчову добавку, яка не дозволена для використання у певному харчовому продукті, або харчову добавку, яка затверджена для використання у певному харчовому продукті, але була включена в обсязі, що перевищує рівень включень, встановлений санітарними заходами або технічними регламентами;

> містить пестициди або ветеринарні препарати чи їх залишки, які не дозволені у харчовому продукті, або залишки пестицидів чи ветеринарних препаратів у харчовому продукті перевищують максимальні межі залишку, встановлені санітарними заходами, або, якщо останні відсутні, - максимальні межі залишку, встановлені відповідними міжнародними організаціями;

> якщо будь-який корисний інгредієнт був частково або повністю виключений з харчового продукту, якщо будь-яка речовина була частково або повністю замінена в харчовому продукті, якщо пошкодження або недоброякісність харчового продукту була прихована у будь-який спосіб або для збільшення обсягу чи ваги, або для зменшення його якості чи властивостей, або необґрунтовано робить його більш привабливим чи таким, що має більшу цінність; > не відповідає санітарним заходам або технічним регламентам. До харчового продукту може бути додана харчова добавка, тобто будь-яка речовина, яка зазвичай не вважається харчовим продуктом або його складником, але додається до харчового продукту з технологічною метою в процесі виробництва, та яка у результаті стає невід'ємною частиною продукту.

Споживач має право знати про те, з чого складається продукт харчування.

Необроблений харчовий продукт тваринного походження мусить мати позначку придатності для споживання людиною. Харчові продукти та потужності (об'єкти), на яких вони виготовляються, підконтрольні санітарній та ветеринарній службам.

Продукти харчування
Недовершена річ
Національні реліквії
Культурна спадщина
2. Обмеження кола об'єктів права власності
Кількісні обмеження
ГЛАВА 4. ВИНИКНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ. РУХ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
1. Праця і власність
2. Виникнення права власності на річ
Термінологічні проблеми
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru