Цивільний процес України - Харитонов Є.О. - 2. Подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України

Судові рішення переглядаються Верховним Судом України за заявою, яка подається протягом одного місяця з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подано заяву про перегляд. Якщо у заяві здійснюється посилання на судове рішення на підтвердження підстав, встановлених п. І ч. 1 ст. 355 ЦПК, строк подання заяви починається з дня ухвалення такого рішення, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.

Заява повинна бути подана у письмовій формі та підписана особою, яка її подає, або її представником. Представник (якщо він є) додає оформлений належним чином документ про свої повноваження.

У заяві обов'язково зазначаються:

— найменування суду, до якого подається заява;

— ім'я (найменування), поштова адреса особи, яка подає заяву, та осіб, які беруть участь у справі, а також їхні номери засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є;

— конкретні різні за змістом судові рішення, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах;

— обґрунтування необхідності перегляду судових рішень в зв'язку з ухваленням рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява подана на підставі, встановленій п. 2 ч. 1 ст. 355 ЦПК;

— вимоги особи, яка подає заяву;

— клопотання (у разі необхідності);

— перелік матеріалів, які додаються (ст. 357 ЦПК). До заяви додаються:

— копії заяви (відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі);

— копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;

— копії різних за змістом судових рішень, в яких має місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах;

— копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява про перегляд судових рішень подається з підстав, установлених п. 2 ч. 1 ст. 355 ЦПК (ч. 1 ст. 358 ЦПК);

— документ про сплату судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи (ч. 2 ст. 358 ЦПК).

Якщо заява подається на підставі, встановленій п. 2 ч. 1 ст. 355 ЦПК, судовий збір та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи не сплачуються.

Заява про перегляд судових рішень Верховним Судом України відповідно до ч. 1 ст. 358 ЦПК подається до Верховного

Суду України через Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. У Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ заява про перегляд судового рішення реєструється у день надходження. Судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою документообігу суду, така заява передається не пізніше наступного дня.

Суддя-до по в і дач перевіряє відповідність заяви вимогам ЦПК протягом 3 днів.

Встановивши, що заяву подано без додержання вимог ЦПК (ст.ст. 357, 358 ЦПК), суддя-доповідач письмово повідомляє заявника про недоліки заяви та встановлює строк, протягом якого він зобов'язаний їх усунути. У разі усунення заявником недоліків заяви в установлений судом строк, заява вважається поданою у день первинного її подання до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Заява повертається заявнику, якщо:

— заявник не усунув недоліки протягом установленого строку;

— заяву подано особою, яка не має права на подання такої заяви;

— заяву підписано від імені особи, яка не має повноважень на ведення справи;

— є ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про відмову у допуску справи до провадження за наслідками її розгляду, постановлена з аналогічних підстав (ч. 4 ст. 359 ЦПК).

Повернення заяви з зазначених підстав не перешкоджає повторному зверненню до суду в разі належного оформлення заяви або якщо повторне звернення з заявою пов'язане з іншими підставами ніж ті, що були предметом розгляду.

Колегія у складі 5 суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вирішує питання про допуск справи до провадження.

Колегія формується у порядку, встановленому ч. З ст. 11-1 ЦПК. Судді, що ухвалили рішення, яке оскаржується, не беруть участь у вирішенні питання про допуск справи до розгляду.

Протягом 15 днів з дня надходження заяви Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ постановляє ухвалу про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску. Ухвала повинна бути обґрунтованою.

Протягом 5 днів з дня постановлення ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про перегляд судових рішень та доданими до неї документами надсилається до Верховного Суду України.

Особам, які беруть участь у справі, надсилається копія ухвали про допуск справи до провадження разом із копією заяви про перегляд судових рішень. Якщо Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ постановляє ухвалу про відмову в допуску справи до провадження, копія цієї ухвали разом із копією заяви про перегляд судових рішень надсилається особі, яка подала заяву.

3. Процесуальні особливості перегляду судових рішень Верховним Судом України
Глава 26. Провадження у зв'язку з нововиявленими обставинами
1. Поняття, суть та значення перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами
2. Підстави перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами
3. Процесуальний порядок перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами
Розділ V. Питання виконання судових рішень. Провадження у справах за участю іноземних осіб. Третейське судочинство
Глава 27. Участь суду у виконанні судових рішень
1. Звернення судових рішень до виконання
2. Виконавчі документи
3. Мирова угода в процесі виконання. Зміна та встановлення способу і порядку виконання рішення суду
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru