Концепції сучасного природознавства - Карпов Я. С. - Рекомендовані теми рефератів

1. Що таке наука її основні рисий відмінності від інших галузей культури

2. Що таке природознавство? Його відмінності від інших циклів наук

3. Наука та інші форми освоєння дійсності

4. Основні етани розвитку науки

5. Закономірності й тенденції розвитку науки

6. Структура науки та природничо-наукового пізнання

7. Наука: її соціальна роль і майбутнє

8. Класифікація природних наук

9. Загальнонаукові та конкретно-наукові методи пізнання

10. Сутність та основні особливості науково-технічної революції

11. Розвиток науки в античному світі

12. Загальнонаукові й конкретно-наукові методи дослідження

13. Предмет і структура фізики

14. Становлення фізики (до 17 ст.)

15. Формування фізики як науки (поч. 17 - кін. 18 ст.)

16. Класична фізика (19 ст.)

17. Теорія електромагнітного поля Максвелла

18. Наукові революції у 20 столітті

19. Теорія пізнання та сучасне природознавство

20. Основні методологічні концепції розвитку сучасного природознавства

21. Сучасна наукова картина світу

22. Перспективи природничо-наукового пізнання

23. Місце та роль науки в сучасному суспільному житті

24. Зв'язок сучасного природничо-наукового пізнання з технікою

25. Екологічне значення природознавства

26. Роль математики в сучасному природознавстві

27. Сучасні уявлення про простір і час

28. Характеристика основних фізичних взаємодій

29. Проблеми співвідношення речовини й поля, матерії та енергії

30. Термодинамічний і статичний методи дослідження фізичних властивостей макроскопічних систем

31. Історичний огляд розвитку молекулярно-кінетичної теорії

32. Поняття про стан речовини. Параметри стану. Рівноважні й нерівноважні стани системи

33. Поняття про температуру

34. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії газів

35. Енергія. Теплота. Робота

36. Внутрішня енергія. Перший закон термодинаміки

37. Оборотні та необоротні процеси. Цикл Карно і його коефіцієнт корисної дії

38. Принцип роботи теплового двигуна

39. Другий закон термодинаміки. Стріла часу

40. Зв'язок ентропії з імовірністю стану системи

41. Загальнонаукове значення поняття ентропії

42. Синергетика і її основні положення

43. Значення синергетики для сучасного природничо-наукового пізнання

44. Уявлення Ньютона про властивості простору й часу. Межі застосування механіки Ньютона

45. Фізика на порозі створення єдиної теорії поля

46. Роль Ейнштейна у створенні спеціальної теорії відносності

47. Головні висновки спеціальної і загальної теорії відносності

48. Взаємозв'язок маси та енергії у спеціальній теорії відносності

49. Досягнення людства в освоєнні космосу

50. Чи можливі в наш час польоти до зірок?

51. Історія створення квантової механіки

52. Роль імовірнісних методів у класичній фізиці й квантовій механіці

53. Чим квантова механіка відрізняється від класичної механіки?

54. Сучасні проблеми квантової механіки

55. Незвичайні властивості мікрочастинок

56. Принцип невизначеності у квантовій механіці

57. Періодична система елементів Менделєєва та історія її створення

58. Модель Великого Вибуху й розширного Всесвіту

59. Походження та розвиток галактик і зірок

60. Зірки і їх класифікація

61. Чорні дірки

62. Походження Сонячної системи

63. Проблеми походження й розвитку Землі

64. Останні досягнення у вивченні планети Марс

65. Скільки ж усього планет у Сонячній системі?

66. Будова та характеристики атомного ядра

67. Радіоактивність

68. Ядерні реакції

69. Атомна енергетика й екологія

70. Проблема Чорнобиля та перспективи розвитку атомної енергетики

71. Керований термоядерний синтез

72. Елементарні частинки і їх систематика

73. Проблема сутності живого і його відмінність від неживої матерії

74. Природничо-наукові проблеми походження життя

75. Основні проблеми генетики та роль відтворення у розвитку живого

76. Сучасні проблеми цитології і роль клітини в розвитку живого

77. Основні проблеми синтетичної теорії еволюції

78. Роль мутацій і навколишнього середовища в еволюції живого

79. Сучасні теорії походження життя на Землі

80. Виникнення живого з неживого: можливо це чи ні?

81. Організація і самоорганізація в живій природі

82. Основні відмінності між рослинами й тваринами

83. Вплив космічного випромінювання та сонячної енергії на живі тіла і процеси на Землі

84. Нові дані про походження людини й пошуки її прабатьківщини

85. Основні проблеми соціобіології

86. Людина як предмет природознавства й суспільствознавства

87. Учення про біосферу В. І. Вернадського

88. Ієрархічна будова біосфери і трофічні рівні

89. Концепція ноосфери і її науковий статус

90. Проблема множинності розумних світів і вивчення НЛО

91. Сучасні проблеми астрофізики

92. Основні проблеми кібернетики

93. Роль інформації як загально наукового поняття і його співвідношення з поняттями речовини й енергії

94. Значення системного, структурного й функціонального підходів у сучасному природознавстві

95. Генна інженерія і клону ваш і я

96. Невирішені проблеми природознавства та майбутнє науки

97. Значення природознавства для культури

98. Чи можна спрогнозувати основні напрямки розвитку науки у 21 столітті?

99. Особистість ученого та етика науки

100. Роль науки в повсякденному житті людини

Список використаної літератури
ПЕРЕДМОВА
Частина І. Амбівалентність особистості як психологічний феномен
1.1. Поняття про амбівалентність особистості
1.2. Психологічні концепції та підходи до вивчення проблеми амбівалентності особистості
1.3. Структура, критерії та вимірювання амбівалентності особистості
1.4. Типи особистісної амбівалентності та психокорекція п незбалансованих виявів
1.5. Інфантильні залежності високоамбівалентної особистості
Частина II. Рольова амбівалентність особистості
2.1. Концептуалізація феномену амбівалентності соціальних установок особистості
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru