Вікова психологія - Павелків Р.В. - 10.7. Професійна діяльність в період раннього дорослого віку

Як вже зазначалося вище, специфіка ранньої дорослості не обмежується вибором партнера і створенням сім'ї. Інший важливий аспект соціальної ситуації розвитку в цей період - оволодіння вибраною професією. Нагадаємо, що в юності відбувається особистісне і професійне самовизначення, вибір життєвого шляху. В молодості людина стверджує себе у вибраній справі, здобуває професійну майстерність. В молодості завершується професійна підготовка, тривалість якої значно розширена на даний момент, завдяки науково-технічному прогресу. О.В. Толстих стверджує, що в ранній дорослості людина має максимальну працездатність, витримує найбільші фізичні та психічні навантаження, здатна до оволодіння складними способами інтелектуальної діяльності. Цей період найбільш сприятливий для набуття необхідних для обраної професії знань, вмінь і навичок, розвитку спеціальних особистісних та функціональних властивостей (організаторські здібності, ініціативність, мужність, винахідливість, швидкість реакції, точність тощо).

Трудове життя дорослої людини можна описати у вигляді професійного циклу. Даний цикл починається в підлітковому віці роздумами та переживаннями стосовно свого майбутнього, які лежать в основі формування рішення про вибір професії, продовжується роботою в обраній сфері професійної діяльності та закінчується відходом від справ, виходом на пенсію. Однак цей цикл, зазвичай, не настільки простий і не завжди проходить плавно та рівномірно. Доросла людина повинна приймати важливі рішення протягом всього трудового життя, їх необхідність може бути пов'язана зі зміною місця роботи, причому це може відбуватися неодноразово. Фахівець переживає моменти сумнівів і нелегких випробувань, в його житті відбуваються важливі події, які впливають на кар'єру, наприклад, отримання підвищення, звільнення тощо.

Професійна діяльність впливає на звичний стиль життя. Вона може визначати вибір місця проживання, способу життя (активний, мобільний чи навпаки поміркований, спокійний), стандартів якості життя. Також професійна діяльність може стати важливим чинником розвитку дружніх стосунків, формування світогляду, стереотипів і політичних вподобань.

Етапи професійного шляху

Р.Хейвінгхерст стверджує, що професійний цикл починається ще в середньому дитинстві. Він розділив його на декілька стадій, взявши за основу особливості залучення людини до трудової діяльності на різних етапах життя, окрім того, автор акцентує увагу на процесі набуття установок та професійних навичок. Він виокремлює такі стадії:

o Ідентифікація з фахівцем (від 5 до 10 років). Діти ідентифікують себе зі своїми батьками, які залучені до трудової діяльності; думка про те, що в майбутньому вони також будуть працювати стає частиною Я-концепції.

o Набуття основних трудових навичок і формування працелюбності (від 10 до 15 років). Школярі вчаться організовувати власний час та зусилля для виконання різних завдань, наприклад, домашнього завдання чи хатньої роботи. Вони також починають, за певних обставин, дотримуватися пріоритету роботи, в порівняні з грою.

o Набуття професійної ідентичності (від 15 до 25 років). Людина обирає професію і починає готуватися до неї. Вона набуває трудового досвіду, який допомагає їй зробити вибір і почати кар'єру.

o Становлення професіонала (від 25 до 40 років). Дорослі вдосконалюють професійну майстерність у рамках можливостей, які надає робота і починають своє кар'єрне зростання.

o Робота на благо суспільства (від 40 до 70 років). Людина досягає вершини своєї професійної кар'єри. Починає осмислювати громадську і соціальну відповідальність, з якою пов'язана її праця, що накладає відбиток на інші види своєї діяльності, знаходить час для виконання своїх обов'язків перед суспільством.

o Роздуми про продуктивність і відповідальність життя (після 70років). Після виходу на пенсію людина аналізує пройдений шлях і згадує свої професійні досягнення.

Модель Р.Хейвінгхерста, попри всю теоретичну значущість, не завжди може бути застосованою в умовах сучасного високотехнологічного суспільства. На сьогоднішній день не всі проходять єдину послідовність стадій, єдиний можливий професійний цикл. Часто молоді люди неодноразово змінюють роботу, перед тим як зробити остаточний професійний вибір; деякі дорослі декілька разів змінюють місце роботи та професію. Це може відбуватися під впливом зовнішніх подій, наприклад, коли відбувається звільнення співробітника або коли робота перестає задовольняти людину. Окрім того, стимулом до таких змін може стати досягнення "верхньої межі", неможливість далі розвиватися в тій чи іншій організації або професійне вигорання, коли людина відчуває необхідність звернутися до іншої професійної сфери.

Етапи професійного шляху
Професійна підготовка
Початок трудової діяльності
10.8. Особливості Я-концепції у ранньому дорослому віці
Я-концепція і самооцінка
Я - концепція і психологічний вік особистості
Я - концепція та сімейні стосунки
Професійна Я - концепція та самооцінка
10.9. Кризи раннього дорослого віку
Криза тридцяти років
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru