Релігієзнавство - Сидоренко О.П. - Додаток 2.6 РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "ПРО ПОВЕРНЕННЯ РЕЛІГІЙНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ КУЛЬТОВОГО МАЙНА"

Утворити міністерство України у справах національностей, міграцій та культів.

Ліквідувати у зв'язку з цим Міністерство України у справах національностей1 та міграцій та Раду у справах релігій при Кабінеті міністрів України.

М. Київ, 25 липня 1994 року

Додаток 2.5. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

"ПРО НАДАННЯ ПІЛЬГ РЕЛІГІЙНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ" (Витяг)

Ураховуючи те, що релігійні організації існують в основному за рахунок пожертвувань віруючих, відіграють значну роль у духовному відродженні суспільства, піклуються про хворих, знедолених, інвалідів, беруть участь у благодійницькій діяльності, постановляю:

Установити, що стягнення з релігійних організацій плати за електричну енергію, що відпускається їм на комунально-побутові потреби, здійснюється за тарифами, передбаченими для міського населення.

м. Київ, 22 червня 1994 року

Додаток 2.6 РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ "ПРО ПОВЕРНЕННЯ РЕЛІГІЙНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ КУЛЬТОВОГО МАЙНА"

На виконання статті 17 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації":

Місцевим органам державної виконавчої влади забезпечити до 1 грудня 1997 р. передачу у безоплатне користування або повернення безоплатно у власність релігійних організацій культових будівель і майна, які перебувають у державній власності та використовуються не за призначенням.

м. Київ, 22 червня 1994 року

Додаток 2.7. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

(Витяг)

Стаття 161. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії

1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, —

1.караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, караються виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі на строк до п'яти років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, —

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

Стаття 178. Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків

Пошкодження чи зруйнування релігійної споруди або культового будинку —

карається штрафом до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від одного до трьох років.

Стаття 179. Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь

Незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь —

караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.

Стаття 180. Перешкоджання здійсненню релігійного обряду

1. Незаконне перешкоджання здійсненню релігійного обряду, що зірвало або поставило під загрозу зриву релігійний обряд, —

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

2. Примушування священнослужителя шляхом фізичного або психічного насильства до проведення релігійного обряду —

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

Стаття 181. Посягання на здоров'я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів

1. Організація або керівництво групою, діяльність якої здійснюється під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів і поєднана із заподіянням шкоди здоров'ю людей або статевою розпустою, —

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, поєднані із втягуванням в діяльність групи неповнолітніх, —

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Додаток 2.7. КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Додаток 2.8 ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО АЛЬТЕРНАТИВНУ (НЕВІЙСЬКОВУ) СЛУЖБУ"
Додаток 2.9 ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ЗАГАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОБОВ'ЯЗОК І ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ"
Додаток 2.10 ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ОСВІТУ"
Додаток 3. МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ АКТИ ПРО СВОБОДУ ВІРОСПОВІДАННЯ
Додаток 3.2 КОНВЕНЦІЯ ПРО БОРОТЬБУ З ДИСКРИМІНАЦІЄЮ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ
Додаток 3.3. МІЖНАРОДНИЙ ПАКТ ПРО ГРОМАДЯНСЬКІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПРАВА
Додаток 3.4 ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ ВСІХ ФОРМ НЕТЕРПИМОСТІ ТА ДИСКРИМІНАЦІЇ НА ОСНОВІ РЕЛІГІЙ АБО ПЕРЕКОНАНЬ
Додаток 3.5 КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАВА ДИТИНИ
Додаток 3.6 ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ПРАВА ОСІБ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ АБО ЕТНІЧНИХ, РЕЛІГІЙНИХ ТА МОВНИХ МЕНШИН
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru