Релігієзнавство - Сидоренко О.П.


Підручник написано відповідно до програми навчальної дисципліни "Релігієзнавство". Розглядається становлення релігії як суспільного явища, аналізуються зміст і походження первісних вірувань стародавніх народів, родоплемінних культів і міфології, національних і світових релігій. Велику увагу приділено формуванню у студентів сучасного наукового світогляду, забезпеченню свободи совісті громадян України.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

Вступ. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ.

Розділ 1. РЕЛІГІЯ ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ

Розділ 2. ВИНИКНЕННЯ РЕЛІГІЇ ТА ПЕРВІСНІ ВІРУВАННЯ

Розділ 3. РОДОПЛЕМІННІ КУЛЬТИ ТА МІФОЛОГІЯ

Розділ 4. НАЦІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ

Розділ 5. БУДДИЗМ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

Розділ 6. ХРИСТИЯНСТВО: ВИТОКИ, ВІРОВЧЕННЯ, ЕВОЛЮЦІЯ

Розділ 7. ІСЛАМ: ВІРОВЧЕННЯ, КУЛЬТ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

Розділ 8. СУЧАСНІ НЕТРАДИЦІЙНІ КУЛЬТИ І НЕОРЕЛІГІЇ.

Розділ 9. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ РЕЛІПЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ

Розділ 10. РЕЛІГІЯ І ДУХОВНА КУЛЬТУРА СУСПІЛЬСТВА

Розділ 11. СУЧАСНА РЕЛІГІЙНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ

ПІСЛЯМОВА

СЛОВНИК РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ

Додатки

ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ

ЛІТЕРАТУРА

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru