Регіональна економіка - Качан Є.П. - Населення

Незважаючи на відносно невелику частку в сукупному продукті країни (5,4 %), район володіє потужним економічним потенціалом. Він великий за площею (10 % території країни), сукупністю людей (9 % населення України) із значним виробничим та науковим потенціалом (табл.13.1).

Подільський економічний район розташований у центральній частині Правобережної України на Подільській і Придніпровській височинах. До його складу входять Вінницька, Хмельницька і Тернопільська області. Визначальними рисами економіко-географічного положення регіону є його близькість до промислово розвинених Столичного, Карпатського та Причорноморського економічних районів і сусідство з Молдовою. Територією району проходять важливі транспортні магістралі. Рівнинний рельєф та сприятливі природи о-кліматичні умови дають змогу розвивати агропромислове виробництво.

Природні умови і ресурси

Район належить до регіонів України, небагатих на мінеральні ресурси. Найбільшою є група нерудних корисних копалин. Серед них — граніти, гнейси (Вінницька область та північ Хмельницької), родовища каолінів у Козятинському та Липовецькому районах Вінницької області, фосфорити (Придніпров'я). Район має також величезні поклади вапняків, пісковиків, крейди, цегельно-черепичних глин.

З паливних ресурсів є торф і буре вугілля, проте поклади невеликі, а тому не розробляються.

Важливе лікувальне значення мають мінеральні води Гусятина, Сатанова, Микулинців, Кам'янця-Подільського, Хмільника.

Клімат району помірно континентальний, з достатньою кількістю опадів, тепла, сприятливий для вирощування різноманітних сільськогосподарських культур помірної зони.

Найбільшим багатством регіону є земельні ресурси. Переважають чорноземні та сірі лісові ґрунти. Сільськогосподарські угіддя становлять 71 % території району, що свідчить про високий рівень освоєння території. Рівень розораності сільськогосподарських угідь найвищий в Україні — 84 %. Особливістю регіону є порівняно низька землезабезпеченість.

Основою водних ресурсів є густа річкова мережа. На лісові ресурси район бідний — лісистість території становить близько 11%.

Населення

Подільський економічний район належить до давнозаселених територій із густою мережею населених пунктів. З території регіону тривалий час відбувались активні міграції населення в Росію, Канаду, США, Бразилію. На сьогодні чисельність населення регіону менша, ніж перед Другою світовою війною, і продовжує скорочуватись. Основна причина несприятливих демографічних процесів — від'ємний природний приріст, висока частка людей похилого віку, а також значні обсяги міграції за межі району.

Подільський регіон — найбільш однорідний за етнічною ознакою: частка українців становить близько 95 %. Серед інших національностей виділяються росіяни, поляки та євреї. Проживають вони переважно у містах.

Розселення населення на території району нерівномірне. Найвища його щільність у Придністров'ї, значно менша — на півночі району. Більшість населення проживає у селах. Рівень урбанізації на Поділлі найнижчий серед економічних районів України — близько 46 %. Для регіону характерна велика кількість міських поселень (49 міст і 70 містечок (селищ міського типу)), переважно малих. Більшість сільських населених пунктів належать до середніх (500—1000 жителів) та великих (понад 1000).

Економічно активне населення району становить 1,8 млн осіб (45 % від кількості населення). Близько 14 % їх зайнято у промисловості, майже 30 % у сільському господарстві. Реформування економіки та економічна криза спричинили в регіоні зростання безробіття, рівень якого є найвищим в Україні, а зайнятість найнижча.

Господарство
13.8. Центральний економічний район
Природні умови і ресурси
Населення регіону
Господарство
13.9. Волинський економічний район (Північно-Західний)
Природні умови і ресурси
Населення
Господарство району
Частина IV. ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru