Географія - Гілецький Й. Р. - Структура, місце і роль у господарстві

Структура, місце і роль у господарстві

До складу металургійної промисловості входять чорна та кольорова металургія. Перша займається видобутком руд чорних металів (залізних, манганових, хромітів), виплавкою чавуну і сталі, виробництвом прокату і феросплавів.

До кольорової металургії належить видобуток і збагачення руд кольорових металів, виплавка металів і сплавів, виробництво прокату. До кольорових належать всі інші метали, крім уже названих чорних. Серед основних виділяють важкі (мідь, свинець, цинк, олово, ртуть, нікель) та легкі (алюміній, магній, титан) метали. Крім основних, галузь переробляє легуючі (вольфрам, молібден, ванадій), дорогоцінні (золото, срібло, платина), рідкісні та розсіяні (цирконій, германій, селен) метали, а також алмази, топази та інші мінерали.

Збагачення — це виробничий процес, спрямований на підвищення концентрації корисного елемента в руді.

Чорні й кольорові метали є основними конструкційними матеріалами, на яких базується ма-шинобудівництво.

Чорна металургія

Чорна металургія в Україні належить до основних галузей промисловості, що має експортну орієнтацію.

Сировиною для чорної металургії є залізна й манганова руди, хроміти, а також руди деяких кольорових металів (нікелю, кобальту, вольфраму тощо), металобрухт. Основними видами палива є кокс та природний газ. У металургійному виробництві використовують також флюсові вапняки і доломіти, вогнетривкі глини для печей, формувальні піски.

Для чорної металургії характерні комбінування і концентрація виробництва. Крім основного виробництва, до складу металургійного комбінату входять коксохімічний завод, агломераційна фабрика, електростанція, азотно-туковий завод, завод будівельних матеріалів тощо.

Агломерат (збагачена залізна руда) разом з коксом і флюсами (вапняками, що використовують для видалення шкідливих сполук із розплавленого заліза) завантажується до доменних печей. Частина чавуну, яка переробляється на сталь (переробний чавун), у рідкому стані надходить до сталеплавильних печей. Охолоджена сталь у вигляді злитків надходить до прокатного цеху, де з них виробляють прокат. Із відходів основного виробництва виготовляють будівельні матеріали, азотні добрива тощо. Тобто на комбінаті повного циклу здійснюються всі стадії виробничого процесу — від видобутку руди до випуску кінцевої продукції.*4'

У чорній металургії, крім комбінатів повного циклу (великої металургії), є заводи переробної металургії, що виробляють тільки сталь (із довізного чавуну і металобрухту), прокат чи феросплави. На багатьох машинобудівних заводах є металургійні цехи (мала металургія), які виготовляють для власних потреб сталь, чавунне й сталеве литво.

Раніше сталь отримували у мартенівських печах, які спалюють кокс для виплавки металу. У 2000—2005 рр. уже понад 60 % цієї продукції давали електропечі та конвертори (печі, де із залізної руди безпосередньо виробляється сталь). Виникла нова підгалузь чорної металургії — порошкова металургія.

Географія чорної металургії

Основними чинниками розміщення підприємств галузі в паливний і сировинний. Переробна і мала металургія орієнтуються на споживача (великі машинобудівні заводи), а виробництво сталі в електропечах — на

Металургійний комбінат

Відкрита розробка залізної руди

Алчевський комбінат

електроенергію. Важливе значення для металургійних підприємств має наявність води.

В Україні історично сформувалися і сьогодні функціонують три основні райони чорної металургії: Донецький (13 підприємств), Приазовський (п'ять підприємств), Придніпровський (14 підприємств). Перші два райони орієнтуються, в основному, на паливо і споживача, а Придніпров'я — на родовища залізних і манганових руд, воду Дніпра.

Найбільшим виробником чорних металів і прокату є Придніпровський металургійний район, де сформувалися три великі промислові вузли: Дніпровський (Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Новомосковськ), Запорізький (запорізькі заводи "Запоріжсталь", електросталеплавний "Дніпроспецсталь", завод феросплавів) та Криворізький (кар'єри, шахти і збагачувальні комбінати залізних руд Кривого Рога, манганових Нікополя, а також металургійні, трубні і феросплавні заводи цих міст). Кременчуцький вузол перебуває в стадії формування. Тут діє тільки Дніпровський гірничозбагачуваль-ний комбінат, що працює на рудах Кременчуцького залізорудного родовища. Вогнетривкі глини використовують на підприємствах Придніпров'я з місцевих родовищ, а вапняки довозять з Криму.

Донецький металургійний район сформувався на базі місцевих родовищ високоякісного коксівного вугілля, вапняків, залізній руді Кривого Рога та Нікопольському мангані. Найбільшими центрами чорної металургії на Донбасі є Донецьк, Макіївка, Алчевськ, Харцизьк. До найбільших в Україні належать Алчевський комбінат, Донецький, Єнакіївський, Краматорський, Кос-тянтинівський — металургійні, Харцизький та Макіївський — трубопрокатні заводи.

До складу Приазовського району чорної металургії входять підприємств Маріуполя, а також залізорудне родовище та гірничозбагачувальний комбінат у Керчі. Металургія Приазовського району забезпечує металом місцеві машинобудівні підприємства, частина продукції експортується до інших країн морським шляхом.

Чорна металургія
Географія чорної металургії
Проблеми й перспективи розвитку
Кольорова металургія
Основні галузі та їх розміщення
Проблеми й перспективи розвитку
Машинобудування
Значення, місце і роль у господарств
Структура і принципи розміщення
Проблеми й перспективи розвитку
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru