Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України - Лісовець О.В. - Федерація дитячих піонерських організацій

Зародившись у 20-ті роки XX ст., піонерський рух 70 років посідав центральне місце в дитячому громадському житті, формуванні і становленні дитячої особистості. Після розпаду СРСР піонерство опинилося на межі зникнення і, прагнучи зберегти масову дитячу організацію з її власними ознаками, виробити нові програми та знайти нових партнерів у роботі з дітьми, поступово трансформувалося у дитячий громадський рух, побудований за законами гри, дитячого самоврядування, співпраці дітей і дорослих.

Федерація дитячих піонерських організацій

Нині піонерський рух в Україні представлений Федерацією дитячих організацій України - наступницею Піонерської організації України імені В. І. Леніна. 21 листопада 1990 року на XI Зльоті піонерів України ухвалили рішення про заснування Спілки піонерських організацій України (СПОУ). Зліт прийняв програму і статут організації, в яких зазначено, що СПОУ виступає проти політизації дитинства, будь-якої монополії в дитячому русі, за співробітництво з усіма гуманістичними об'єднаннями.

На III Зльоті СПОУ 27 вересня 1999 року спілку було реорганізовано у Федерацію дитячих організацій (Союз піонерських організацій) України (ФДО (СПО) України) як нове демократичне об'єднання дитячих та піонерських організацій, спілок, формувань (зареєстрована

Міністерством юстиції України 20 листопада 2002 року) із штаб-квартирою у м. Києві.

У 2002 р. позачерговий зліт ФДО (СПО) України вніс зміни, доповнення до Статуту, у т. ч. до назви: Всеукраїнська спілка дитячих громадських організацій "Федерація дитячих організацій України" (ФДОУ). Нині ФДО України - це добровільна неполітична всеукраїнська спілка дитячих громадських об'єднань, до якої належать піонерські, дитячі організації з усіх регіонів України, всеукраїнські дитячі громадські організації "КРОКС" і "Школа безпеки" (більше 700 тис. дітей і дорослих). 6 грудня 2008 року в Києві відбувся перший Зліт Федерації дитячих організацій України за участі представників 19 місцевих дитячих громадських організацій, об'єднань - членів ФДОУ.

До ФДОУ можуть вступати діти, підлітки і дорослі, незалежно від національності, соціального походження, ставлення до релігії. Прийом здійснюється на загальних зборах членів первинного дитячого колективу за згодою батьків (приймаються діти віком від 10 років).

Основна структурна ланка ФДОУ - первинний колектив, створений за бажанням дітей, підлітків і дорослих за місцем проживання чи навчання та за наявності дорослого організатора-вожатого. При первинних осередках можуть створюватися групи-супутники, які об'єднують дітей віком 6-10 років і можуть самостійно обирати назву, символіку, правила, напрями і форми роботи. Найпоширеніше об'єднання дітей - "Країна Барвінкова", програму діяльності якої було прийнято у 1990 р. Барвін-чата мають свої закони, символіку, традиції.

Вищим органом самоврядування ФДОУ є Всеукраїнський зліт, який скликається не рідше одного разу на п'ять років. Керівний орган на період між зльотами - Національна рада дитячих і піонерських організацій України. Вона складається з двох палат: дитячої та дорослої, які збираються не рідше одного разу на рік. Дитяча палата - постійно діючі збори, у період між зльотами їх кількісний і персональний склад може змінюватись; Палата дорослих - пленум із фіксованим складом: від кожної організації - члена Федерації делегують по три особи ї п'ять осіб обирає пленум. Дорослі учасники дитячих громадських організацій наповнюють їх діяльність суспільним, громадським, виховним змістом. На рівних, партнерських засадах вони допомагають дітям оволодіти соціальним досвідом, навчитись обирати адекватні засоби взаємодії зі світом, формувати систему світогляду, вибору ціннісних життєвих орієнтирів.

Постійний виконавчий орган Національної ради - бюро Національної ради, членами якого є голова Національної ради, заступники голови, голови керівних органів організацій - членів Федерації та інші особи зі складу Національної ради за її рішенням.

Національна рада дитячих і піонерських організацій України - співзасновник двох всеукраїнських газет для школярів: "Зірка" і "Перемена". ФДО випускає "Інформаційно-методичний бюлетень "Лелеченя"".

Сучасна піонерська ідеологія. На початку своєї діяльності ФДОУ визначила сучасне розуміння піонерії як важливої частини дитячого громадського руху в Україні, згідно з яким партнерство - це добрі і корисні справи, особиста першість дитини, корисність людям, державі; система ритуалів, символів (лінійка, збір, галстук, значок, прапор, вимпел організації); об'єднання дітей і дорослих без соціальних, національних, регіональних обмежень.

Для необізнаних у сучасному дитячому русі або політизованих кіл піонерство є стереотипом дитячої політичної організації у структурі ідеологічного виховання колишнього СРСР. Однак сучасні дитячі громадські організації, що стали спадкоємицями піонерських, обрали для себе шлях оновлення, відмовились від диктатури дорослих, однакових поглядів та думок, обговорення у різних формах своїх товаришів, їхніх учинків тощо. Дитячі організації із засобів управління дітьми перетворились на об'єднання рівноправних, зацікавлених у корисних для себе та інших справах учасників, залишивши традиції турботи про людей, які потребують допомоги, милосердя. Гра, змагання, романтика - основні принципи діяльності сучасних піонерських осередків.

Символіка. Символами ФДОУ є емблема, прапор, девіз, салют, галстук, значок, пісня, талісман. У кожному із символів закладена своя ідея, пов'язана з історією, традиціями чи сьогоденням.

Емблема-символ ФДОУ - веселка, що символізує чисте, життєрадісне, щасливе дитинство, незалежність ФДО України від будь-яких політичних партій, рухів, була запропонована в 1990 р. у процесі дебатів щодо створення СПОУ.

ФДОУ має свій прапор (семиколірний, веселковий), стяг (жовто-блакитний з текстом: на жовтому полотні - Федерація дитячих організацій України; на блакитному полотні - "За Батьківщину, добро і справедливість").

Девіз ФДОУ- "За Батьківщину, добро і справедливість!" промовляється на лінійках, зборах, зльотах, перекличках.

Салют - привітання і традиційний знак вірності організації. Салютуючи, члени ФДОУ піднімають над головою праву руку. Цей жест означає, що інтереси Батьківщини, дитячої організації, об'єднання дітей і дорослих для добрих і корисних справ - найвищі. Віддають салют за наявності галстука: при виконанні Державного гімну України, гімнів іноземних держав на офіційних церемоніях; при отриманні Державного прапора України, прапора Федерації, загонового прапора; біля пам'ятників героїв у хвилину мовчання, покладання квітів; при команді "Рівняння на прапор!"; при промовлянні девізу ФДОУ; при рапортуванні під час лінійок, зборів.

Веселковий, або семи кольорів веселки, галстук ФДОУ символізує щасливе, життєрадісне дитинство, а три кінці галстука - єдність понять із назви програми ФДОУ "Я - родина - Батьківщина". Кожна організація, об'єднання, що належить до складу ФДОУ, мають право самостійно визначати розміри, колір галстука, власне ставлення до його носіння.

Значок - знак належності до ФДОУ - діти можуть носити разом із галстуком або замість нього. Він круглої форми. Значок носять переважно на лівому боці грудей. Галстук і значок вручають на церемонії вступу до організації. Також галстук носять загонові та старші вожаті, керівники дитячих об'єднань.

Пісня ФДОУ - "Веселкова" (слова В. Гутник та О. Кононенка, музика О. Жилінського). У первинного колективу може бути своя загонова пісня або просто улюблені пісні.

Атрибути - це сурма, барабан, форма, знаки розрізнення, які подобаються дітям і допомагають їм організовувати свою діяльність. Знаки розрізнення і шеврони на рукаві з елементами веселкової символіки, які вказують про доручення чи становище дитини у загоні (лідер, юнкор тощо), запроваджують діти на зборах ради первинного колективу.

Талісман ФДОУ - зображення лелеченяти, яке використовується на програмних значках, вимпелах. Образ лелеки з'явився на символіці організації за рішенням II Зльоту СПОУ як символ щастя, радості, добробуту та здоров'я у кожній оселі.

Кожна організація - член ФДОУ, дружина, загін можуть мати власні атрибути, що не суперечать ідеології Федерації. Усі організації - члени ФДОУ мають власні прапори, значки, емблеми, галстуки. У символах і атрибутах учасників ФДОУ присутні символи Федерації.

Назву первинній організації присвоюють або обирають діти самостійно згідно із напрямом роботи об'єднання. Члени первинного колективу можуть вигадувати власні таємні знаки, щоб "шифрувати" таємні справи, сигнали.

Ритуали. Основні моменти в житті загону дружини супроводжують ритуали: прийом у члени організації; збір-прощання з первинною організацією; піонерське вогнище; лінійка.

Кожен первинний колектив повинен мати кімнату, штаб для засідань ради, координування діяльності осередку, оформлення загонового куточка з актуальною інформацією про діяльність організації.

Збір як вищий орган самоврядування загону має певні права, зокрема приймати в організацію чи виключати з неї тощо. На зборі, який відбувається за активної участі кожного члена організації, ланкам дають завдання, доручення, оцінюють роботу ланок і окремих дітей, виносять подяки і догани. Збір є сворідним закінченням певного етапу життя первинної організації і початком нового етапу роботи.

Лінійка - загальне шикування загону, дружини. Вони бувають робочі і урочисті. Лінійки збирають перед початком важливої справи, для підбиття підсумків. Урочисті лінійки проводять з нагоди святкування важливої для колективу дати, державного свята чи події в житті ФДО України. Основні елементи лінійки: шикування загонів, ланок; здача рапортів; підняття та опускання прапора; повідомлення та виступи.

На урочистій лінійці виносять прапор первинної організації, підіймають Державний прапор України, прапор ФДОУ, виконують Державний гімн та пісні ФДОУ.

Програми діяльності. Пріоритетним напрямом діяльності ФДО України є формування власних та спільних програм, проектів, що передбачають соціально-педагогічні функції і виявляються в соціальному, психологічному та педагогічному аспектах.

Соціальний аспект передбачає врахування потреби сучасного суспільства організаційно сформувати соціальну активність підростаючого покоління, залучити його, використовуючи різноманітні форми громадських об'єднань, до оволодіння соціальними ролями не тільки для збагачення досвідом взаємодії з людьми, а й реалізації лідерського, творчого потенціалу. Суспільство зацікавлене у захисті прав та інтересів дітей, забезпеченні їх реалізації через програми дитячих громадських організацій

З погляду психології сучасна дитяча громадська організація стала своєрідним шляхом пошуку дитиною своєї ідентичності, переживань, себе серед однолітків, колективу, довіри у соціальних відносинах. Особиста зацікавленість дитини вільна від диктату, вона сама обирає способи виконання обов'язків перед друзями, організацією, суспільством.

Для педагогіки дитяче громадське об'єднання по своїй суті є організованою системою виховного впливу однолітків один на одного. Виховання дитини здійснюється колективним суб'єктом - первинним громадським дитячим колективом. Дитяча організація як посередник між світом дитинства та світом дорослих створює умови для гармонізації досвіду особистих і колективних відносин.

Програму "Я - родина - Батьківщина" прийнято в 1990 р. на основі законів честі і совісті, єдності слова і діла, дружби і товариськості, доброти і милосердя. Ця програма об'єднує три складові:

- програма "Я", розроблена з метою виховання в дитини власного Я, віри у власні сили, таланту, здібностей, бажання творити добро; вироблення у неї вміння розділяти радість чи горе з іншими, вирішувати свої проблеми самостійно, бути наполегливою, відповідальною; навчити обстоювати власний погляд відкрито, переконливо, дбати про своє здоров'я, зовнішній вигляд, розвивати творчі, інтелектуальні та фізичні здібності;

- програма "Родина", пріоритетними в якій є орієнтири на шанування родини, знання родоводу, повагу до старших та піклування про молодших, хворих, тих, хто потребує уваги, підготовку до сімейного життя;

- програма "Батьківщина", спрямована на вивчення та примноження звичаїв і традицій своєї Вітчизни, шанування її історії та сьогодення, прагнення жити в мирі та злагоді з іншими національностями, збереження рідної природи.

Через реалізацію програми "Я - родина - Батьківщина" Федерація виступає проти політизації дитинства, будь-якої монополії у дитячому русі, за співробітництво на засадах партнерства з усіма гуманістичними об'єднаннями. У межах програми на І Зльоті СПОУ в 1992 р. було прийнято сім програм-оріентирів (за кольорами веселки), які дають змогу кожному обрати справу до душі, реалізувати свої здібності, проявити себе.

1. "Червона калина" (червоний колір). Програмою передбачено роботу щодо збереження та примноження традицій і звичаїв українського народу, вивчення історії рідного краю, його культурного минулого та сьогодення, розвитку народного мистецтва. За програмою-орієнтиром ФДО України проводить фольклорні, етнографічні фестивалі "Червона калина"; вечори української пісні, гумору, казки; пошуково-пізнавальні експедиції "Мій край - земля моїх дідів", ігри "Козацькому роду нема переводу", "Козацькі забави"; конкурсні заходи "Чураївна", "Українська лялька", "З бабусиної скриньки", "Мов квітка сорочка-вишиванка", "Моє село найкраще", "Від діда прадіда". Піонери вивчають, описують народні ігри, забави, пісні, фольклорні твори, збирають цікаві дитячі матеріали про рідні міста, села для створення енциклопедії "Батьківщина моєї дитячої організації", відкривають творчі майстерні умільців, художників; залучають дітей до духовних скарбів народів, що проживають в Україні, пропагують їхні культурно-історичні досягнення, традиції, ознайомлюють із видатними діячами мистецтва, майстрами народних ремесел. У межах програми "Червона калина" відбувається тематична зміна - Всеукраїнська творча майстерня "Улюблена іграшка", мета якої полягає в популяризації українського декоративно-ужиткового мистецтва, пробудженні інтересу дітей до народної творчості.

Програма-орієнтир "Червона калина" реалізується в Дитячому центрі "Молода гвардія". Протягом зміни діти беруть участь в "Українських вечорницях", "Соро-чинському ярмарку", експрес-іграх "Український марафон" та "Козацька грамота", конкурсах "А я просто українка, україночка", "Українські співаночки", "Котилася торба", ліплять вареники, створюють інформаційні листівки, радіопередачі "Найцікавіше про Україну" тощо.

2. "Лідер" (помаранчевий колір). Програма спрямована на розвиток організаторських здібностей, уміння дітей обстоювати власний погляд, формувати світогляд, прагнення змінити своє життя на краще, згуртування однодумців навколо спільної праці. Федерація проводить різноманітні конкурсні програми: "Шонер - значить перший", "Лідер", "День самоврядування", "День підприємництва", туристичні походи, проблемні круглі столи, диспути, вікторини.

3. "Берегиня" (жовтий колір). Програма звертає увагу на значення та роль сім'ї у формуванні характеру і світогляду дитини. Спрямована на вивчення дітьми свого родоводу, родинних традицій і свят, виховання поваги та любові до батьків, рідних, друзів. У межах програми проводять конкурси "Тато, мама і я - піонерська сім'я", "Поле чудес", КВК між сім'ями, "Кохання з першого погляду", діти малюють своє родовідне дерево, організовують вечори до "Дня матері" тощо. Щоліта у "Молодій гвардії" відбувається Всеукраїнська зустріч піонерських родин (путівки розігруються на регіональних родинних святах).

4. "Краю мій лелечий" (зелений колір). Програма спрямовує зусилля дітей на захист навколишнього середовища. Вони беруть активну участь у природоохоронних експедиціях, екологічних десантах, акціях "Дощ", "Лелека", "Чистота", "Екологічна турбота", операціях для збереження малих річок, ялинок, порятунку мурашників "Допоможемо мурашникові". У

"Молодій гвардії" організовують зустрічі дітей-екологів, які діляться досвідом, знаннями, планами щодо природоохоронної діяльності, проводять конкурс екологічних плакатів, фотоконкурси, вікторини, випускають біологічні бюлетені. За цією програмою Федерація співпрацює з Національним еколого-натуралістичним центром Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, його підрозділами в областях.

б. "Повір у себе" (блакитний колір). Програма спрямована на виявлення і розвиток творчих та індивідуальних здібностей дитини, виховання кращих людських якостей, уміння творити добро, бути милосердним, небайдужим до чужої біди. У межах цієї програми ФДОУ організовує загони "Милосердя", конкурси та свята, ярмарки виробів дітей-майстрів, проводить тимурівську роботу, відвідує інтернати для інвалідів, самотніх людей, дає благодійні концерти, щороку організовує Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості "Повір у себе" і конкурс дитячої естрадної пісні "Слов'янський Базарчик" як його складову (цей фестиваль дає змогу дітям з особливими потребами та здоровим дітям потоваришувати, навчитися вирішувати справи самостійно).

6. "Помагай" (синій колір). Реалізовують програму через трудове виховання дітей, які вчаться майструвати, опановують нові спеціальності, привчаються до виконання домашньої роботи, збирають металобрухт, макулатуру, лікарські рослини, допомагають старшим, здобувають основи економічних знань, намагаються самостійно заробляти гроші. Діти проводять трудові акції, ярмарки саморобок, операції "Чистодвір", "Чистота і порядок", "Бумеранг", організовують "бюро добрих послуг", майстерні, різноманітні заходи - "Татова майстерня", "Мамина вишиванка".

7. "Котигорошко" (фіолетовий колір). Програма спрямована на фізичне виховання дітей. Вони вчаться гідно виходити зі складних життєвих ситуацій, не розгублюватись, орієнтуватись на місцевості, займатися спортом, надавати першу медичну допомогу, бути сильними, сміливими, винахідливими. З 1998 р. проводиться всеукраїнська гра-випробування "Котигорошко", яка стала практичною перевіркою вміння дітей діяти в екстремальних ситуаціях. Завдання гри-випробування: за допомогою ігрових ситуацій сприяти формуванню в дітей комплексу навичок і вмінь діяти індивідуально та колективно у будь-яких екстремальних ситуаціях; виховувати працелюбність, чесність, відвагу, дисциплінованість, увагу до ближнього; сприяти розвитку фізичної культури, загартованості дітей; виховувати здатність приходити на допомогу людям, у разі потреби діяти обізнано, вивірено, спокійно, особисто і колективно. Гра передбачає виконання практичних та теоретичних завдань за допомогою спеціального спорядження, випробувань (змагання-випробування на фізичну підготовку, загартованість, орієнтування в надзвичайних ситуаціях, знання правил дорожнього руху та орієнтування на шляхах, подолання смуги перешкод), конкурсів ("ЯВ незнайомому місті", "Котигорошки - дітям", конкурс наметових містечок, конкурс лісових обідів з вогнища тощо).

У 1996 р. на травневому пленумі КР СПОУ було прийнято рішення про реалізацію творчих програм-орієнтирів "Канікули" і "Ми дружимо".

За програмою "Канікули" діють оздоровчі дитячі табори в Україні та за її межами, працює Дитячий центр Національної ради дитячих і піонерських організацій України "Молода гвардія". Щороку ФДО України оздоровлює майже 15 тис. дітей.

Мета програми "Ми дружимо" - створення умов для дружби та творчої співпраці українських дітей з їх ровесниками за кордоном. Федерація є постійним членом Міжнародної спілки дитячих громадських організацій СПО-ФДО, до складу якої в 1990 р. увійшли піонерські, дитячі формування держав СНД, Балтії.

"ВПО ім. В. І. Леніна". У 2004 р. було створено Всеукраїнську громадську дитячу організацію "Всеукраїнська піонерська організація імені В. І. Леніна", яка діє, багато в чому наслідуючи піонерські традиції часів СРСР, належить до лав УНКМО та ЛКСМУ. Це самостійна дитячо-доросла організація, стрижневою ідеєю якої є залучення підлітків до спільної діяльності з дорослими для покращення навколишнього життя. Діяльність будується на принципах гри, романтики, творчості, соціального спрямування. Важливу роль відіграють "внутрішні", колективні творчі справи різного характеру: пізнавальні, розвивальні, навчальні, розважальні. Значне місце в її діяльності посідає допомога нужденним категоріям населення.

Свою діяльність "ВПО ім. В. І. Леніна" розгортає відповідно до структури організації, яка складається із Загальних зборів, Ради, Контрольної комісії та обласних організацій "ВПО ім. В. І. Леніна".

Основні осередки - дніпропетровський, луганський та кримський.

Важливими досягненням "ВПО ім. В. І. Леніна" вважає поповнення кількості членів організації, загальна кількість яких нині становить 11 тис. учнів, та проведення Всеукраїнського піонерського зльоту.

4.3. Скаутський рух в Україні
Історія світового скаутизму
Мета, основні ознаки і принципи скаутизму
Скаутський закон
Символіка та атрибути
Пласт
Присяга і закон
Структура
Пластова програма
Символіка та атрибути
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru