Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України - Лісовець О.В. - Спонсорські кошти

Фінансування молодіжних організацій за рахунок партійних коштів здійснюється переважно під час передвиборчої кампанії. І хоча останнім часом чітко простежується тенденція до формування політичними партіями власної концепції молодіжної політики, у більшості випадків партійні документи не містять як необхідної аргументації, так і чітко окреслених економічних механізмів реалізації ними власної молодіжної політики; здебільшого йдеться про бажання партії предметно зайнятися вихованням молоді та підростаючого покоління, виходячи із власної ідеології. Таке фінансування молодіжних організацій може сприяти широкому партійному ідеологічному впливу на суспільні вікові групи.

Неурядові кошти

Ці кошти можуть надходити із українських, закордонних та міжнародних благодійних фондів - неприбуткових недержавних об'єднань, головною метою яких є здійснення філантропічної (тобто благодійної, освітньої, релігійної) діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб. їхня діяльність насамперед пов'язана з наданням грантів на благодійну або громадську діяльність. Громадська організація подає заявку - письмове звернення з проханням про виділення гранту. Однак фінансування діяльності громадських організацій благодійними фондами має певні обмеження:

- більшість фондів обмежують свою діяльність певними частинами світу, регіонами, країнами, областями або районами. Це може стосуватися і місця проведення роботи, і місця розташування організації, що виконує проект;

- здебільшого благодійний фонд фінансує проекти певної обмеженої тематики;

- фонди часто обмежують типи робіт (заходів), які вони готові фінансувати, як то: поїздки, придбання обладнання, послуги консультантів, зарплата персоналу, капітальне будівництво.

Крім оголошених фондом обмежень, громадська організація повинна вивчити: які організації вже отримали підтримку від даного фонду; у якій формі була надана підтримка; назви проектів, на які були виділені гранти. Тому таке фінансування може бути допомогою тільки на короткий проміжок часу; воно нестабільне, створює обмеження, бо виділяється на окремі статті, не фінансує проект на 100%.

Спонсорські кошти

Вони мають бути основним джерелом фінансування громадських організацій, але досі не розроблено законодавчу базу, яка б спонукала підприємства займатися такою благодійною діяльністю. Чинне законодавство має багато недоречностей щодо цього питання і потребує ґрунтовного доопрацювання. Та загалом в Україні склалася сприятлива соціально-економічна ситуація для благодійної діяльності. З кожним роком збільшується кількість суб'єктів підприємництва, які жертвують кошти. У більшості випадків об'єктами благочинності є окремі акції, меншою мірою - окремі особи чи організації. Серед пріоритетних сфер інвестування у благочинність - допомога інвалідам та дітям з малозабезпечених сімей, охорона здоров'я та довкілля, надання допомоги обдарованим дітям.

Власні кошти

До цього джерела фінансування належать членські внески, господарська діяльність. Членські внески становлять невелику частину в джерелах фінансових ресурсів, а господарська діяльність не повинна бути метою громадських організацій і не може бути сконцентрована на комерційній діяльності, бо це не є завданням таких організацій. Однак у сучасних умовах дедалі більше молодіжних організацій прагнуть створити комерційні структури і отримувати від них додаткове фінансування.

Громадські дитячі та молодіжні організації України можуть отримувати фінансування з різних джерел, що е незаперечною перевагою для їх успішного функціонування в сучасних умовах.

Власні кошти
Створення проекту програми
8. Робота соціального педагога з неформальними молодіжними групами та об'єднаннями
8.1. Психологічні та соціальні фактори виникнення неформалізму
8.2. Витоки сучасного неформального руху в Україні
8.3. Класифікації неформальних груп і об'єднань
8.4. Характеристика основних неформальних груп
Хіпі
Байкери
Індіаністи
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru