Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України - Лісовець О.В. - Створення проекту програми

Успішне здійснення фандрайзингу в громадських дитячих та молодіжних організаціях залежить передовсім від уміння складати проекти програм, які потребують фінансової підтримки.

Проект - це детальне письмове звернення до фонду, яке містить корисну інформацію про програму з проханням про підтримку (фінансову, технічну). Він має бути цілісним, чітким, стислим і переконливим, загальним обсягом 10-15 сторінок.

За формою проекти програм можуть бути різними, але будь-який проект має містити такі складові:

1. Презентація організації. У ній подають коротку довідку про громадську організацію: мету та завдання діяльності, досвід і потенціал у реалізації подібних програм, основних партнерів тощо.

2. Формулювання проблеми. Цей пункт містить характеристику існуючої ситуації та опис проблеми, на подолання якої спрямована програма; коло людей, яких стосується ця проблема, кількісну та якісну інформацію. У ній показують відповідність поставленої проблеми цілям та можливостям громадської організації. Формулювання проблеми має відображати не внутрішні проблеми організації, а суспільні, які організація хоче вирішити.

3. Визначення мети. Мета - це те, заради чого і реалізується програма. Призначення цього пункту - показати тип проблеми, на вирішення якої спрямована програма.

4. Завдання програми. Це конкретні кроки, які потрібно зробити для зміни існуючої ситуації на краще і досягнення поставленої мети. Ці зміни мають відбутись у процесі виконання програми. Мета й завдання програми логічно випливають із поставленої проблеми.

5. Робочий план. У ньому мають бути відображені основні кроки для досягнення поставлених завдань, визначені зміст роботи, терміни, ресурси, відповідальні особи та організації.

6. Оцінка виконання проекту. У цьому пункті вказують конкретні методи оцінювання ступеня ефективності програми, щоб можна було зрозуміти, наскільки вдалось виконати поставлені завдання. Оцінюють програму за якісними і кількісними показниками.

7. Кошторис проекту. Він має містити перевірену фінансову інформацію. Переважно його складають у доларах СІЛА або іншій валюті, відповідно до вимог програми.

8. Додаткові дані. Цей пункт містить додаткові матеріали, які підсилять проект програми: листи підтримки програми; резюме виконавців програми; статут організації; пояснення до бюджету.

Знайшовши необхідний фонд і вивчивши його, необхідно надіслати до нього лист-запит - лист, у якому адресант звертається з певним питанням до адресата, наприклад про бажання надіслати на розгляд проект програми для фінансування. Його обсяг не повинен перевищувати дві сторінки. Лист-запит має містити такі складові:

1. Дата.

2. Звернення.

3. Інформація про проект.

4. Інформація про організацію, яка є ініціатором проекту.

5. Опис проблеми, яку покликаний розв'язати цей проект, і план її подолання.

6. Опис досвіду організації в реалізації інших проектів.

7. Календарний план реалізації проекту.

8. Повний бюджет проекту.

9. Подяка за увагу.

10. Адреса, телефони організації-пошукача.

11. Прізвище, ім'я, по батькові, посада автора проекту. Лист-запит переглядають працівники фонду, які

приймають рішення, чи відповідає пропозиція інтересам програми, чи важливий цей вид діяльності, чи зможе фонд повністю профінансувати цей проект. Претендент отримує відповідь протягом двох-трьох тижнів з моменту надходження документів у фонд. Якщо пропозиція буде схвалена, то організація може подавати повну версію проектної пропозиції.

Успішний фандрайзинг залежить від багатьох факторів і має багато складових. Тому чим швидше громадські дитячі та молодіжні організації оволодіють цією технологією роботи, тим швидше вони отримають стабільні джерела фінансування, а отже, зможуть повною мірою реалізовувати свої статутні завдання.

8. Робота соціального педагога з неформальними молодіжними групами та об'єднаннями
8.1. Психологічні та соціальні фактори виникнення неформалізму
8.2. Витоки сучасного неформального руху в Україні
8.3. Класифікації неформальних груп і об'єднань
8.4. Характеристика основних неформальних груп
Хіпі
Байкери
Індіаністи
Рейвери
Растафарі
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru