Географія - Гілецький Й. Р. - Ресурси Світового океану

Загальний об'єм гідросфери Землі складає майже 1,4 млрд км3. Населення, промисловість і сільське господарство потребують прісної води, ресурси якої становлять 2—2,5 % загального об'єму гідросфери. Серед них найдоступнішими для використання є ресурси річкового стоку, що дорівнюють 40 тис. км3 на рік.

Запаси легкодоступної прісної води розподілені на планеті дуже нерівномірно. Так, в Африці лише близько 10 % населення забезпечені регулярним водопостачанням, тоді як у Європі цей показник перевищує 95 %. Найбільші запаси прісної води у розрахунку на одну особу має найсухіший материк — Австралія (56 м ), а найменші — Азія (3,8 м3).

Світові запаси води становлять 7,1 м на одну особу, а річне водоспоживання людства на початку XXI ст. становило близько 6 тис. км3. Приблизно половина усієї використовуваної прісної води втрачається. Таке становище Створює реальну загрозу виникнення дефіциту прісної води в глобальному масштабі.

Площа лісів значно скоротилася впродовж останніх століть

Одним зі шляхів подолання наростаючого дефіциту прісної води є її економне витрачання на виробничі і побутові потреби, а також припинення скидання промислових, сільськогосподарських і комунально-побутових стічних вод у внутрішні водойми і моря, введення оборотного водопостачання.

Течії річок можна розглядати як ресурс гідравлічної енергії

Рослинні ресурси

Серед рослинних ресурсів виділяються лісові ресурси. їхні запаси оцінюють лісистістю території (відсоток площі, покритої лісом) та запасами деревини. Розміри лісової площі у світі становлять близько 42 млн кмг, лісистість — 30 %. За останні 200 років площа лісів Землі скоротилася, як мінімум, у 2 рази.

Найбільша площа лісів збереглася в Азії, найменша — в Австралії. За лісистістю перше міс

це у світі посідає Південна Америка (52 %). За запасами деревини лідирують Азія, Південна і'Північна Америка. З числа окремих держав провідні позиції у світі за запасами деревини посідають чотири країни: Росія, Канада, Бразилія і США.

На одного жителя планети в середньому припадає 0,8 га лісу. Головними причинами знищення лісів є розширення сільськогосподарських угідь і вирубка лісів з метою використання деревини. Великі масиви лісу вирубуються також у зв'язку з будівництвом ліній електропередач, шляхів сполучення, зокрема автомобільних магістралей і залізниць.

Ресурси Світового океану

Одними з найважливіших ресурсів Світового океану є хімічні — морська вода та розчинені в ній речовини (кухонна сіль, магній, калій, бром, уран, золото та інші сполуки). Об'єм вод океану становить 96,5 % усієї гідросфери. Шляхом випаровування з морської води отримують прісну воду, а також майже увесь бром, половину магнію, 1/3 частину кухонної солі.

Біологічних ресурсів океану вистачить для того, щоб прогодувати щонайменше 30 млрд жителів

Великі мінеральні ресурси сконцентровані в океанічній земній корі. Значна частина покладів, насамперед нафти і природного газу, пов'язана із зоною шельфу. В особливо великих масштабах ведеться видобуток нафти і газу у Перській та Венесуельській затоках, Північному морі, Мексиканській затоці й узбережжі Каліфорнії тощо. У глибоководних частинах океанів поширені за-лізо-манганові конкреції.

Енергетичні ресурси Світового океану пов'язані з енергією морських припливів, вітрових хвиль, океанічних течій, з використанням різниці температур вод у поверхневих і глибинних шарах океану. ^

Біологічні ресурси охоплюють усе різноманіття рослин і тварин (біомаса становить 35 млрд т і налічує 140 тис. видів), що живуть в океанах і морях. Більше як 85 % використовуваної людиною морської біомаси припадає на рибу, яка в цілому становить в океані лише 0,5 млрд т. Інша частина припадає на молюсків (кальмарів, мідій, устриць), ракоподібних (крабів, омарів, лангустів, креветок, крилю) і деяких морських ссавців. Дуже мізерна частка у споживаній біомасі припадає на водорості.

Рекреаційні ресурси

До світових природно-рекреаційних ресурсів належать морські узбережжя, береги річок і озер, гори, лісові масиви, райони поширення мінеральних джерел і лікувальних грязей. Особливо популярні серед відпочиваючих і туристів ті країни і райони, де природно-рекреаційні ресурси поєднуються з культурно-історичними пам'ятками, а також, де добре розвинута відповідна інфраструктура.

Особливо популярними є ті країни і райони, де природно-рекреаційні ресурси поєднуються з культурно-історичними памятками

Рекреаційні ресурси
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
Світове господарство та етапи його формування
Світове господарство в період науково-технічної революції (НТР)
Вплив НТР на галузеву структуру господарства
Вплив НТР на територіальну організацію виробництва
ГЕОГРАФІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ СВІТУ
Паливно-енергетична система світу
Вугільна промисловість світу
Нафтова промисловість світу
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru