Страхування - Базилевич В.Д. - Навчальний тренінг

1. Державне регулювання фінансової діяльності - це комплекс заходів, які відповідні державні органи використовують для підтримання стабільності та ефективності банківської діяльності та небанківських фінансових інститутів, у тому числі страхових компаній.

2. Наглядову діяльність за банківською системою в Україні здійснює НБУ, а за небанківською - Держкомфінпослуг.

3. Основними завданнями державного нагляду за фінансовою діяльністю є: забезпечення стабільності та надійності фінансової системи; захист інтересів вкладників; створення конкуренції на ринку фінансових послуг; забезпечення відкритості політики та діяльності фінансового сектору;

4. Державна служба банківського нагляду представлена такими департаментами: банківського регулювання і нагляду; методології банківського регулювання і нагляду; реєстрації та ліцензування; запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму.

5. Інтернаціоналізація банківської системи вимагає міжнародної системи банківського нагляду. Цю функцію виконує Базельський комітет, або "Комітет Кука", який визначає норми банківського регулювання.

6. З метою наближення банківської системи України до міжнародних стандартів наглядовим органам необхідно продовжувати роботу з упровадження основних документів Базельського комітету з банківського нагляду.

7. Національний банк України здійснює реєстрацію банків шляхом внесення їх до Державного реєстру за умови, що подані до НБУ документи відповідають вимогам законодавства України. НБУ може відмовити у реєстрації у разі: порушень порядку створення банку, невідповідності установчих документів законодавству; подання неповного пакета документів або невідповідності пакета законодавству; незадовільного фінансового стану хоча б одного із засновників; відсутності бездоганної ділової репутації; професійної непридатності чи відсутності бездоганної ділової репутації голови та/або членів правління, головного бухгалтера банку.

8. Банк має право здійснювати банківську діяльність тільки після отримання ліцензії НБУ. Для здійснення операцій з валютними цінностями банку потрібно отримати письмовий дозвіл НБУ (за наявності ліцензії).

9. До банків, що порушують законодавство, НБУ застосовує такі засоби впливу:

а) попереднє реагування: письмове застереження; укладання письмової угоди з банком; видача НБУ розпоряджень; скликання загальних зборів власників, спостережної ради, правління банку для прийняття програми плану фінансового оздоровлення чи реорганізації;

б) примусові заходи: зупинення (обмеження) дії ліцензії на здійснення окремих банківських операцій; відкликання ліцензій на здійснення всіх банківських операцій; усунення керівництва від управління банками; призначення тимчасової адміністрації; накладання штрафів на банки, керівників банків, ліквідація або реорганізація банків.

Всі ці заходи сприяють стабільності фінансової системи, зокрема банківської, що зумовлює можливості виконання страховиками своїх зобов'язань.

Навчальний тренінг

Основні терміни і поняття

Базель-І; Базель-Ії; базельські принципи; Базельський комітет (Комітет Кука); банківський нагляд; банківські об'єднання; вступний контроль; державний реєстр банків; заходи впливу з боку Національного банку; ліцензування банківської діяльності; попередній контроль; попереднє реагування; поточний контроль; правова інфраструктура банківського нагляду; злиття банків; приєднання банку; принципи банківського нагляду; примусові заходи впливу на банк; пруденційний нагляд; регулювання банківської діяльності; реєстрація банків; реорганізація банківської установи; реструктуризація банку.

Частина VIII. МАРКЕТИНГ НА РИНКУ СТРАХУВАННЯ
Розділ 19.СТРАХОВИЙ РИНОК
19.1. Зміст та характерні риси страхового ринку
19.2. Структура та елементи інфраструктури страхового ринку
19.3. Тенденції розвитку страхового ринку України
Висновки
Навчальний тренінг
Розділ 20. МАРКЕТИНГ У СТРАХОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
20.1. Зміст та цілі маркетингу в страховій діяльності
20.2. Комплекс маркетингу на страховому ринку
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru