Географія - Гілецький Й. Р. - ГЕОГРАФІЯ ТРАНСПОРТУ

Значення і місце у світовому господарстві

У транспорті світу зайнято більш як 100 млн осіб. Частка транспорту у світовому ВВП коливається від 4 до 9%. Щорічно у світі усіма видами транспорту перевозиться понад 100 млрд т вантажів і більше як 1 трлн пасажирів. У цих перевезеннях беруть участь понад 650 млн автомобілів, 200 тис локомотивів, 40 тис. морських суден, 10 тис рейсових літаків. Кількість транспортних засобів зростає швидкими темпами.

Сукупність шляхів сполучення і транспортних засобів утворюють світову транспортну систему, яка сформувалася у XX ст. У ній можна виділити регіональні транспортні системи. Найвищого рівня розвитку досягла регіональна транспортна система Північної Америки. На неї припадає близько 30% загальної довжини світових шляхів сполучення. Північна Америка посідає перше місце за вантажообігом більшості видів транспорту.

Регіональна транспортна система закордонної Європи поступається системі Північної Америки за дальністю перевезень, але перевершує її за густотою мережі і частоті руху. Довжина залізничних і шосейних доріг у 1970—1990-х рр. у регіонах Північної Америки і Європи у цілому стабілізувалася. У США і постіндустріальних європейських країнах в останні роки відбувається скорочення мережі залізниць, унаслідок конкуренції з боку автомобільного транспорту.

Узагалі відбувається не стільки кількісна, скільки якісна зміна транспортної мережі світу: росте довжина електрифікованих залізниць,

Сукупність шляхів сполучення і транспортних засобів утворюють світову транспортну систему

Зростає вантажообіг автомобільного транспорту

автомагістралей із твердим покриттям, мережі трубопроводів великого діаметра.

Транспорт у регіонах, де більшість становлять країни, що розвиваються, поки що характеризується низьким рівнем розвитку.

Розвиток найважливіших видів транспорту

Загальна довжина залізниць світу становили у 2005р. приблизно 1,1млн км. Найбільшу довжину залізниць мають країни з великою територією — США, Росія, Канада, Індія, Китай, Австралія, Німеччина, Аргентина, Франція, Бразилія. Близько 30 країн, що розвиваються, взагалі не мають залізниць. Найбільше таких країн на Близькому і Середньому Сході та у Західній Африці.

Розміщення світової автомобільної дорожньої мережі загалом нагадує розміщення мережі залізниць. За довжиною шляхів з твердим покриттям і вантажообігом автомобільного транспорту перше місце у світі посідають США. На всі розвинуті країни припадає близько 80 % автомобілів.

Трубопровідний транспорт отримав найбільший розвиток у Росії, США, Канаді, країнах Близького і Середнього Сходу, Європі.

Особливо велику роль у забезпеченні міжнародного географічного поділу праці відіграє морський транспорт. Основну частину міжнародних морських вантажопотоків складають масові наливні і навалочні вантажі.

Найбільші за тоннажністю флоти належать Ліберії, Панамі, Японії, Норвегії. Наявність великих морських флотів у Ліберії, Панамі і деяких інших країнах, що розвиваються, пов'язано з тим, що під їхніми прапорами плавають судна США, Греції, Японії, Норвегії та інших держав.

Усього у світі налічується більш як 2 тис. морських портів, серед яких понад 20 з вантажообігом понад 50 млн т на рік. Дуже великий вплив на географію світового морського транспорту мають міжнародні морські канали, особливо Суецький, по якому щорічно проходить понад 20 тис. суден, і Панамський (12—15 тис. суден).

Географія внутрішнього водного транспорту багато в чому залежить від наявності повноводних річок. За розвитком внутрішнього водного транспорту серед країн світу виділяються Росія, США, Німеччина, Нідерланди, Франція, Канада. У країнах, що розвиваються, незважаючи на сприятливі природні передумови, внутрішній водний транспорт розвинутий недостатньо. Майже 1/10 загальної довжини внутрішніх водних шляхів світу припадає на штучно створені шляхи (канали).

У наші дні густа мережа регулярних авіаційних маршрутів оперезала всю земну кулю.

Річковий порт

Значення і місце у світовому господарстві
Розвиток найважливіших видів транспорту
ЗОВНІШНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ
Основні форми економічного співробітництва
Міжнародний туризм та його різновиди
МІЖНАРОДНИЙ ГЕОГРАФІЧНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ
Міжнародний географічний поділ праці та його особливості
Спеціалізація і кооперування, інтеграція країн світу
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА
Виникнення і суть глобальних проблем людства
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru