Страхування - Базилевич В.Д. - Канали збуту на страховому ринку ЄС

На ринку Європи діє приблизно 5300 компаній (рис. 29.4). Близько 75 % страхових компаній є національними операторами ринків, 22 % - відділеннями європейських компаній, З % - відділеннями інших компаній. На більшості ринків на частку національних операторів припадає більш ніж 90 % зібраних премій. На перший погляд це свідчить про слабку інтеграцію європейського ринку, але варто враховувати велику географічну розосередженість власників акцій страхових компаній і явні юридичні та фінансові переваги створення місцевих компаній порівняно з відкриттям філій.

Рис. 29.4. Динаміка кількості операторів страхового ринку €С

(джерело: СЕА Statistics № 24 European Insurance in Figures. - 2006. - June.

На більшості національних ринків страхування життя на частку 15 лідируючих операторів припадає більш як 90 % ринку. Лише на найбільш розвинених ринках, зокрема на ринках Великої Британії, Німеччини та Іспанії, на лідируючих операторів припадає менша частка ринку.

20 перших страхових компаній працюють, головним чином, у Європі, на яку припадає 72 % зібраних премій, на Північну Америку припадає 17 % премій, Азію - 9, інші регіони - 2 %. До п'ятірки найбільших європейських страхових компаній належать "Allianz" (Німеччина), AXA (Франція), "Prudential" (Велика Британія), "Generali Group" (Італія), "Aviva" (Велика Британія).

Страхування життя займає домінуючу позицію в бізнесі лідерів європейського страхового ринку. На його частку припадає 73 % чистих премій і 90,5 % чистих технічних резервів. У сегменті страхування життя за розмірами чистих премій лідирують "Prudential" (Велика Британія) - 58 млрд евро, AXA (Франція) - 46 млрд, "Allianz" (Німеччина) - 44 млрд евро. Якщо порівнювати чисті технічні резерви, то лідерами будуть AXA - 384 млрд евро, "Allianz" - 349 млрд, "Aviva" (Велика Британія) - 267 млрд евро.

Трійка компаній, що лідирують за показником технічних резервів, є також лідерами за обсягами інвестицій. На їхню частку припадає більше ЗО % інвестицій від загального обсягу інвестицій 20 лідерів європейського страхового ринку. В інших видах страхування трійка лідерів складається з "Allianz" (70 млрд евро), AXA (42 млрд), "Zurich" (40 млрд).

Сьогодні найбільший приріст європейського страхового ринку спостерігається у країнах Східної Європи, що відображає бурхливе зростання економік цих країн. Більше третини страхових премій за видами страхування, іншими ніж страхування життя, припадає на автомобільне страхування. Велику частку також має страхування здоров'я і від нещасних випадків, що свідчить про відповідальний підхід громадян до цих питань. Розвиток майнового страхування насамперед зумовлений зростанням цін на нерухомість у багатьох регіонах. Також лідерами серед видів страхування, відмінного від страхування життя, є страхування цивільної відповідальності та страхування авіа- та морських перевезень.

Канали збуту на страховому ринку ЄС

Структура каналів збуту істотно розрізняється в європейських країнах (табл. 29.3). Якщо в деяких країнах (Польща, Нідерланди, Словенія) на частку страхових агентів припадає більш як 50 % збуту, в інших країнах (Португалія, Франція, Італія) клієнти купують страхові продукти в банках. У Швейцарії на частку співробітників страхових компаній припадає 84 % продажу. Між каналами збуту на ринку страхування життя і на інших ринках страхування спостерігаються істотні відмінності (табл. 29.3).

Таблиця 29.3. Канали збуту в європейських країнах, %

Країна

Співробітники компаній

Агенти

Брокери

Інші мережі (банки, пошта та ін.)

Інші

Австрія

28,7

5,8

22,9

38,2

4,5

Бельгія

1.0

4,4

39,2

33,0

22,4

Швейцарія

84,0

0,0

16,0

0,0

0,0

Іспанія

0,0

29,5

18,3

33,4

18,8

Франція

21,0

16,0

13,0

46,0

4,0

Італія

10,3

42,0

3,1

44,6

0,0

Нідерланди

29,0

56,0

0,0

15,0

0,0

Польща

30,6

56,1

10,0

0,0

3,3

Португалія

7,2

31,3

7,5

54,0

0,0

Словенія

14,7

67,4

9,0

2,3

6,6

Словаччина

11,6

30,9

57,5

0,0

0,0

Джерело: СЕА Statistics № 24 European Insurance in Figures. - 2006. - June)

У страхуванні життя найбільш значимим каналом збуту у Великій Британії, Ірландії і Словаччині є брокери. У Західній континентальній Європі (Австрія, Бельгія, Іспанія, Франція, Італія, Португалія, Швеція) домінуюча роль належить банківській мережі. Частка цього каналу становить від 45 % у Швеції і Бельгії до 83 % у Португалії. У більшості країн фінансові організації збільшили свою частку в процесі розробки індивідуальних страхових продуктів у 90-х роках.

У Німеччині фінансові організації займають меншу частину ринку, ніж в інших континентальних країнах Європи, але вона постійно зросла в останні роки. Домінуючу роль на ринку Німеччини відіграють брокери й агенти. Агенти домінують також на ринках Нідерландів, Польщі та Словенії, де їхня частка становить більше 50 %.

У страхуванні, відмінному від страхування життя, у більшості європейських країн домінуючу роль відіграють агенти. На їхню частку припадає більш як 50 % ринку в Італії, Словенії, Португалії, Польщі та Нідерландах. Найменшу роль агенти відіграють на ринках Австрії і Бельгії. На ринках Бельгії, Словаччини, Великої Британії основним каналом збуту на цих сегментах страхового ринку є брокери. Співробітники страхових компаній втрачають частку на ринках усіх країн за винятком Великої Британії та Нідерландів. Банківські мережі, за винятком Великої Британії, Нідерландів і Португалії, також відіграють незначну роль.

29.4. Європейське регулювання страхової діяльності
Контроль платоспроможності страхових компаній
Висновки
Навчальний тренінг
Розділ 30. СТРАХУВАННЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ
30.1. Страхова галузь у Великій Британії
30.2. Структура страхового ринку
30.3. Страховий ринок Ллойд
Керівні органи
Висновки
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru