Рекреаційна географія - Масляк П.О. - 6.2. Рекреаційні потреби

Сучасне суспільство ставить перед людиною все вищі вимоги стосовно рівня п кваліфікації. В усіх сферах людської діяльності вартість роботи людей найвищої кваліфікації постійно зростає. Цілі галузі господарства відчувають брак висококваліфікованих спеціалістів. Отримуючи великі винагороди за роботу, все більша кількість людей змушена постійно й інтенсивно працювати. Так вони не встигають відновлювати власні життєві сили і змушені шукати їх у організованих відповідним чином відпочинку і лікуванні. У наш час ставлення працівників до відпочинку трансформувалося від неусвідомленої до усвідомленої потреби.

Майже такі самі зміни відбулися й у свідомості роботодавців. Висока ціна кваліфікованої робочої сили, зростаючий її дефіцит змушують бізнесменів цінити власних працівників. Вони потрібні роботодавцям здоровими і нестомленими, щоб успішно й інтенсивно виконувати свою роботу. Від цього залежить рівень прибутку.

Значення робочої сили, так званого людського фактора, у сучасному господарстві постійно зростає. Швидкі зміни в технології, організації виробництва, постійне впровадження новацій вимагають від працівників не лише високої кваліфікації, а й відмінних психофізичних кондицій, вміння швидко адаптуватися до перманентних змін. У цих умовах рівень рекреаційних потреб працівників не просто зростає. Набагато диверсифікованішими стають вимоги до структури рекреаційних послуг.

Абсолютно очевидною тенденцією сучасності, яку можна сміливо апроксимувати на майбутнє, є безперервне скорочення фізичних навантажень людей удома й на робочому місці І хоча не настільки стрімке, але теж відчутне зростання розумових і нервово-психічних навантажень. Тому внутрішнє психофізичне напруження у більшої частини людства посилюється. Якщо у людини немає можливості реалізувати свої рекреаційні потреби, вона або хворіє (втрачає працездатність), або намагається зняти внутрішнє напруження за допомогою алкоголю і наркотиків, в обох випадках деградуючи як особа і спеціаліст.

Дуже важливо, щоб рекреаційні потреби були усвідомлені як окремою людиною, так і всім суспільством (людством) у цілому. Серед багатьох людей донині панує уявлення про власні рекреаційні потреби як про стан, максимально наближений до абсолютного спокою. Такий екстенсивний підхід є очевидним пережитком минулого. Тоді максимально фізична виснажена роботою людина справді потребувала для відновлення життєвих сил великої кількості максимально калорійної їжі і відпочинку (переважно сну).

Неусвідомлення власних рекреаційних потреб, невміння відпочивати "по-новому" призводять до зростання специфічних захворювань, пов'язаних з порушенням природної рівноваги між витратами життєвих сил на роботі та їх відновленням. У цьому сенсі особливо у великих містах необхідне створення відповідних спеціалізованих рекреаційних установ, у яких увесь комплекс рекреаційних послуг відповідав би специфічним рекреаційним потребам.

Рекреаційні потреби, особливо жителів великих міст, знаходяться в площині максимального злиття з природою перебування у сільській місцевості та туризмі. Наукові дослідження свідчать, що туризм зменшує захворювання на серцево-судинні хвороби і нервово-психічні розлади на 40—50 %.

Не усвідомлюючи або не знаючи цього, люди у великих містах можуть чекати по 30—40 хв тролейбус, а потім штовхатися у ньому або сидіти ще 10—20 хв до місця роботи, а цей час можна було б витратити для того, щоб дійти до своєї фірми пішки. Усвідомлені рекреаційні потреби — це не графік поїздки під час відпустки на курорт, а розроблений на роботу найбільш екологічно безпечний пішохідний маршрут. Це коли, наприклад" прибувши власним автомобілем з приміської зони до Києва, людина залишає його на стоянці біля супермаркету, а сама в доброму темпі йде б—10 км до роботи і назад до автостоянки по її завершенні.

Запитання та завдання

1. Чому, на вашу думку, так швидко зростає заробітна плата спеціалістів найвищої кваліфікації?

2. Чи усвідомлюють роботодавці рекреаційні потреби своїх працівників?

3. Чому у людей зростає внутрішня психофізичне напруження?

4. Назвіть приклади екстенсивного підходу до реалізації власних рекреаційних потреб.

5. Які рекреаційні потреби жителів великих міст? б* Чи усвідомлюють ваші близькі необхідність в

активному відпочинку?

6.3. Рекреаційні потреби в Україні і світі
Розділ 7 РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
7.1. Діяльність людини
7.2. Рекреаційна діяльність
7.3. Рекреаційна діяльність в Україні і світі
Частина II РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ
Розділ 8 ГАЛУЗЕВА РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ
8.1. Лікувально-курортне господарство України
8.1.1. Лікування системи кровообігу
8.1.2. Лікування захворювань нервової системи
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru