Рекреаційна географія - Масляк П.О.


Пропоноване видання — перший в Україні навчальний посібник з рекреаційної географії. У посібнику розкриваються методологічні засади рекреаційної географії як науки та територіальна організація рекреаційно-туристичного господарства України і світу. Розглядаються предмет, об'єкт рекреаційної географії, методи її дослідження, а також основні здобутки і закономірності цієї науки. Наведено детальні характеристики рекреаційно-туристичних комплексів нашої держави і провідних країн світу. Наприкінці кожного розділу наводяться висновки та тести, що сприятимуть закріпленню навчального матеріалу. За змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни "Рекреаційна географія".

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.

ПЕРЕДМОВА

Частина І МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Розділ 1 РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ ЯК НАУКА

Розділ 2 ТЕОРЕТИЧНА БАЗА РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Розділ 3 РАЙОНУВАННЯ В РЕКРЕАЦІЙНІЙ ГЕОГРАФІЇ

Розділ 4 ТЕРИТОРІАЛЬНІ РЕКРЕАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Розділ 5 РЕКРЕАЦІЙНІ УМОВИ І РЕСУРСИ

Розділ 6 РЕКРЕАЦІЙНІ ПОТРЕБИ

Розділ 7 РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Частина II РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Розділ 8 ГАЛУЗЕВА РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ

Розділ 9 РЕГІОНАЛЬНА РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ

Частина III РЕКРЕАЦІЙНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

Розділ 10 ЄВРОПЕЙСЬКИЙ МАКРОРАЙОН

Розділ 11 АЗІЙСЬКИЙ МАКРОРАЙОН

Розділ 12 АФРИКАНСЬКИЙ МАКРОРАЙОН

Розділ 13 ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКИЙ МАКРОРАЙОН

Розділ 14 ЦЕНТРАЛЬНОАМЕРИКАНСЬКО-КАРИБСЬКИЙ МАКРОРАЙОН

Розділ 15 ПІВДЕННОАМЕРИКАНСЬКИЙ МАКРОРАЙОН

Розділ 16 АВСТРАЛІЙСЬКО-ОКЕАНІЙСЬКИЙ МАКРОРАЙОН

Розділ 17 АНТАРКТИЧНИЙ МАКРОРАЙОН

ДОДАТКИ

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru