Географія - Олійник Я.Б. - 37.2.3. Лісові ресурси

На планеті зайнято лісами до 4 млрд га земель (до 30 % суші). Найбільша площа лісів—в Азії і Південній Америці, найменша — в Австралії. Лісистість, тобто відношення л icon о критої площі до загальної площі, найвища в Південній Америці. За запасами деревини на першому місці Азія, Південна і Північна Америка. Серед окремих держав провідні позиції за запасами деревини посідають чотири країни: Росія, Бразилія, Канада та США, за розмірами лісопо-критих площ — Росія, Канада, Бразилія, США.

На карті лісових ресурсів світу чітко простежуються два пояси — великі за протяжністю і приблизно рівні за розмірами лісових площ і запасів деревини: північний лісовий пояс, у якому більше хвойних порід дерев, і південний лісовий пояс (головним чином вологі тропічні ліси Центральної та Південної Америки, Екваторіальної Африки, а також Індії, Шрі-Ланки, М'янми, Малайзії, Індонезії та ін.). Є країни практично безлісні, які відзначаються вкрай аридними умовами (Бахрейн, Катар, Лівія та ін.).

За останні 200 років площа лісів Землі скоротилася вдвоє. Щорічно площа лісів скорочується на 11—12 млн.га. Голови і причини знищення лісів — розширення сільськогосподарських угідь і вирубка лісів з метою використання деревини. Великі площі лісу вирубуються також у зв'язку із будівництвом ліній зв'язку, зокрема автомобільних і залізничних доріг. Знищення лісів такими темпами мас катастрофічні наслідки для всього світу: скорочується надходження кисню в атмосферу, посилюється "парниковий ефект", змінюється клімат на планеті тощо.

Ставлення людства до лісових ресурсів потрібно змінити. Охорона лісів і лісо відновлювані роботи необхідні для подальшого існування людства.

37.2.4. Водні ресурси

Загальні запаси води на Землі складають 1386 млн.км3. Розподіл води в тис. км3: Світовий океан — 1 338 000, підземні води — 23 700, льодовики і постійні сніги — 26 064, озера прісні — 91, озера солоні — 85,4, болотні води — 11,5, води рік — 21. Із загальних запасів води 96,5 % припадає на солоні води Світового океану, ще приблизно і % — на солоні підземні води та озера. Так що ресурси прісної води складають лише 2,5 % від загальних. Розподіл ресурсів річкового стоку по окремих частинах світу характеризується такими даними (км3/год.): Європа — 3110, Азія — 13190, Африка — 4225, Північна Америка — 5960, Південна Америка —10 380.

Сучасне водоспоживання у світі досягає 3500 км3 за рік, тобто води на кожного жителя планети припадає по 650 м3. Для задоволення фізіологічних потреб людини досить до 2,5 л води на день, але і цієї кількості води не скрізь вистачає.

Головний споживач води у світі — сільське господарство (69 % від загального споживання). Друге місце посідає промисловість(21 %), третє — комунальне господарство (6 %), четверте — водосховища (4 %).

Проблема надійного водопостачання для багатьох країн дуже актуальна. До 60 % від загальної площі суші на Землі припадає на зони, де немає достатньої кількості прісної води. Четверта частина людства відчуває її недостачу, а ще понад 500 млн.жителів страждають від її недостачі і поганої якості. Зростає дефіцит прісної води. Це викликано тим, що швидко збільшується кількість населення світу, зростають витрати запасів прісних вод для потреб сільського господарства і промисловості, підвищується забрудненість гідросфери, знижується здатність водоймищ до самоочищення.

Недостатня кількість і нерівномірний розподіл ресурсів прісних вод на земній поверхні, зростаюче забруднення поверхневих і підземних вод — це складові глобальної ресурсної проблеми людства. Основний шлях, яким можна подолати дефіцит води, — це раціонально використовувати водні ресурси.

37.2.4. Водні ресурси
37.2.5. Природні ресурси Світового океану
38. ГЕОГРАФІЯ НАСЕЛЕННЯ СВІТУ
39. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
40. ГЕОГРАФІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ СВІТУ
41. ГЕОГРАФІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
42. ГЕОГРАФІЯ ТРАНСПОРТУ
42.2.1. Залізничний транспорт
42.2.2. Автомобільний транспорт
42.2.3. Розвиток і розміщення морського транспорту
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru