Землеробство - Гудзь В.П. - 4.2.4. Спеціальні заходи щодо обробітку ґрунту

До спеціальних заходів обробітку ґрунту належать оранка дисковими, ярусними і плантажними плугами, фрезерування, щілювання, кротування тощо.

Оранку дисковими плугами застосовують на важких і кам'янистих, засмічених корінням дерев, перезволожених ґрунтах і при вирощуванні рису. Відрізана диском скиба відсовується і скидається в борозну з перевертанням. Дисковий корпус не ущільнює дна борозни. Виораний ґрунт має крупногрудочкувату будову, що сприяє добрій аерації і швидкому просиханню нижніх шарів.

Ярусну оранку виконують дво- або триярусними плугами. Ґрунтовий профіль при цьому ділиться на шари, які окремо обробляються і переміщуються в потрібній послідовності. Триярусну оранку проводять перед закладанням садів, виноградників, лісосмуг, для поліпшення дерново-підзолистих і солонцюватих ґрунтів, а двоярусну - під просапні культури на чорноземних ґрунтах.

Плантажну оранку застосовують перед садінням садів, виноградників, лісосмуг, а також на солонцюватих ґрунтах з неглибоким заляганням гіпсу або карбонатів. Виконують її плантажними плугами, корпуси яких розраховані для роботи на глибину 50-75 см при ширині захвату до 50-60 см. За необхідності плантажним плугом можна проводити пошарований обробіток. Для цього на ньому встановлюють передплужники, ґрунтопоглиблювачі, вирізні лемеші або два плантажних корпуси на різних рівнях. Плантажний плуг з ґрунтопоглиблювачем і передплужником оброблює ґрунт так, що нижня частина скиби не виноситься на поверхню.

Глибокий обробіток одержують і при оранці плантажним корпусом з вирізним лемішем. Підрізаний і розпушений таким лемішем ґрунт не поступає на полицю і не перевертається. Найповніший перерозподіл шарів ґрунту забезпечує постановка двох плантажних корпусів, один з яких повністю знімає верхній шар ґрунту і скидає його на дно борозни.

Фрезерування - обробіток ґрунту фрезою, який забезпечує кришіння, ретельне перемішування і розпушування оброблюваного шару ґрунту. Після цього можна висівати культури без додаткового обробітку ґрунту. Фрезу використовують як основне знаряддя для первинного обробітку торфоболотних і мінеральних ґрунтів, покритих купинами та міцною дерниною, поліпшення лук і пасовищ; у сівозмінах на староорних торфових ґрунтах для знищення дернини багаторічних трав, а також для обробітку важких оглеєних ґрунтів під овочеві культури та картоплю. Робочими органами фрези є металеві, зігнуті на кінцях ножі, що зрізують і подрібнюють ґрунт і дернину. Чим більше ножів у секції, вища частота обертання барабана і менша швидкість руху трактора, тим краще подрібнюється дернина та ґрунт. Товста дернина і ґрунт повністю подрібнюються після двох-трьох проходів фрези.

Фрези можна застосовувати і на мінеральних ґрунтах, зокрема важких за гранулометричним складом, але фрезерування слід чергувати з оранкою. Дуже ефективні фрези для міжрядного обробітку просапних культур, у садах і ягідниках, для обробітку під посів післяжнивних та післяукісних культур.

Щілювання - це захід для нарізування щілин з метою посилення водопроникності ґрунту, зменшення руйнівної дії водної ерозії та нагромадження запасів вологи в ґрунті. Проводять його пізно восени на глибину 50-60 см щілинорізами ЩН-2-140, ЩП-000, ЩП-3-70, ПЩ-3, ПЩ-5,ПЩН-2,5, ЩРП-3-70 або переобладнаними плоскорізами КПГ-250А, КПГ-2-150, КПГ-2,2 з відстанню між стрічками щілин 4-10 м залежно від рельєфу. Глибоке щілювання на схилах і в парових полях можна здійснювати і плугом-чизелем ПЧ-4,5. Щілини нарізують тільки впоперек схилу в напрямку горизонталей. Верхня частина щілини повинна бути засипана розпушеним ґрунтом на глибину 10-15 см.

Кротування - це нарізування густої (паралельно через 0,8-2 м) мережі кротовин на глибині 35-40 см упоперек розміщення дрен. Строк дії кротування становить два роки. Застосовують його на перезволожених важкосуглинкових і глинистих ґрунтах, де на глибині кротування вміст мулуватих часток перевищує 30-35%, для відведення зайвої вологи по підорному шару і акумуляції її в ньому. Навесні та в інші періоди року кротовини можуть відводити зайву воду з кореневмісного шару в осушувальну мережу. Кротування ґрунту проводять, як правило, на 20 см глибше від орного шару. При кротуванні одночасно з оранкою глибина повинна становити 40-50, а при самостійному його проведенні - 50-60 см. Діаметр дренера має бути 50-200 мм.

Окремо від оранки кротування проводять кротувачем КР-3 або ж щілювачем-кротувачем ЩК-2-140. Одночасно з оранкою використовують кротувач КРОТ-9Б, який має вертикальний ніж, на нижньому кінці якого приварений циліндричної форми дренер діаметром 7 см. Під час оранки він розрізує підорний шар, утворюючи кротовину на 15-17 см нижче від глибини оранки.

4.3. Заходи створення глибокого родючого орного шару ґрунту
4.3.1. Значення глибини й окультуреності орного шару ґрунту та способи його поглиблення
4.3.2. Поглиблення орного шару на різних типах ґрунтів
4.4. Мінімалізація обробітку ґрунту
4.5. Системи обробітку ґрунту під культури польових сівозмін
4.5.1. Обробіток ґрунту під ярі зернові, зернобобові і круп'яні культури
4.5.2. Обробіток ґрунту під просапні культури
4.5.3. Обробіток ґрунту під озимі культури
Обробіток ґрунту в чистому пару
Обробіток буферних і кулісних парів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru