Філософія історії - Бойченко І.В. - 4.2.4.7. Основні цивілізації всієї історії людства

Групування суспільств-цивілізацій здійснюється англійським істориком по-різному, залежно від точки відліку чи конкретного пізнавального завдання, яке розв'язується у тому чи іншому випадку. Скажімо, якщо йдеться про живі, що існують і сьогодні, суспільства вищого, цивілізованого типу, то Тойнбі виокремлює п'ять цивілізацій: 1) сучасний західнохристиянський світ;

2) православне християнське суспільство у Південно-Східній Європі та в Росії;

3) ісламське суспільство, розселене в зоні сухих степів і пустель, яка перетинає діагонально Північну Африку та Середній Схід, від Атлантичного узбережжя до Великого Китайського Муру;

4) індуїстське суспільство на тропічному субконтиненті Індії;

5) далекосхідне суспільство у субтропічному та помірному регіонах на територіях, розташованих між зоною степів та пустель і Тихим океаном77.

4.2.4.7. Основні цивілізації всієї історії людства

Здійснюючи порівняльне дослідження цивілізацій, учений виокремлює вже двадцять одну цивілізацію, оскільки йдеться вже не тільки про сучасні, а й про минулі суспільства вищого типу. "Таким чином, — підсумовує він, — наші студії дозволили нам вирізнити дев'ятнадцять суспільств, більшість із яких поєднана "материнсько-дочірніми" взаєминами з одним або кількома іншими. Це суспільства західне, православне, іранське, арабське (ці двоє нині об'єдналися в одне, ісламське), індуїстське, далекосхідне, еллінське, сирійське, індське, давньокитайське, мінойське, шумерське, хеттське, вавилонське, єгипетське, андське, мексиканське, юкатанське і майянське. Ми висловили сумнів щодо поділу між суспільствами вавилонським та шумерським, і ще кілька пар теж, можливо, варто розглядати як одне суспільство, наділене "епілогом" за єгипетською аналогією. Але ми шануватимемо їхню індивідуальність доти, доки не знайдемо слушні підстави для протилежних висновків. Зрештою, вельми бажано розділити також православне християнське суспільство на православно-візантійське і православно-руське, а суспільство далекосхідне — на китайське і корейсько-японське. Це збільшило б наше число до двадцяти одного"78.

4.2.4.8. Підсумкова класифікація цивілізацій

Нарешті, крім розглянутих вище, до основних слід, звичайно, зарахувати й ще одну, загальнопідсумкову класифікацію цивілізацій за Тойнбі. Вона має такий вигляд:

Остаточна класифікація цивілізацій за Тойнбі

І. Повністю розвинені цивілізації

А

Незалежні цивілізації, не споріднені з іншими

— Центральноамериканські (майя, мексиканська, юкатанська; крім того, додано класичну фразу про центральноамериканську цивілізацію на плато Мексики і Юкатану та на плато Гватемали).

— Андська.

Не споріднені з іншими

— Шумеро-аккадська (в тому числі вавилонська).

— Єгипетська.

— Егейська (цей термін тепер включає мінойську і елладський варіант егейської цивілізації).

— Інду.

— Давньокитайська (цей термін охоплює далекосхідну та перед-Шан цивілізації).

Споріднені з іншими (перша група)

— Сирійська (споріднена з шумеро-аккадською, єгипетською, егейською та хеттською).

— Еллінська (споріднена з егейською).

— Індійська (споріднена з Інду; сюди треба ще додати індуїстську).

Споріднені з іншими (друга група)

— Православно-християнська.

— Західна (споріднені із сирійською та еллінською).

— Ісламська.

Б

Сателітні цивілізації

— Міссісіпська (сателіт центральноамериканської),

— Південно-західна (сателіт центральноамериканської).

— Північноандська (сателіт андської).

— Еламська (сателіт шумеро-аккадської).

— Хеттська (сателіт шумеро-аккадської).

— Урарту (сателіт шумеро-аккадської).

— Іранська (сателіт спершу шумеро-аккадської, а згодом сирійської).

— Корейська (сателіт давньокитайської).

— Японська (сателіт давньокитайської).

— В'єтнамська (сателіт давньокитайської).

— Італійська (сателіт еллінської, включно з етрусками).

— Південно-східна азіатська (спочатку сателіт індійської, в Індонезії та Малайї — ісламської).

— Тибетська (сателіт індійської, включно з Монголією і Калмикією).

— Руська (спочатку сателіт православної, згодом — західної). II. Недорозвинені цивілізації

— Перша сирійська (часів гіксосів; затьмарена єгипетською цивілізацією).

— Несторіансько-християнська (далекосхідна християнська; затьмарена ісламською).

— Монофізитсько-християнська (затьмарена ісламською).

— Далекозахідна християнська (кельтська; затьмарена західною).

— Скандинавська (затьмарена західною).

— Середньовічний західний "космос" міст-держав (затьмарений західною)79.

4.2.4.8. Підсумкова класифікація цивілізацій
4.2.4.9. Тойнбі, Данилевський та Шпенглер: збіги й розбіжності.
4.2.4.10. Поняття "цивілізація": версія Тойнбі
4.2.4.11. Виклик середовища як пусковий механізм цивілізаційної трансформації примітивного суспільства
4.2.4.12. Життєдіяльність цивілізації як послідовність циклів "виклик — відповідь"
4.2.4.13. Механізм успішної відповіді цивілізації на виклик
4.2.4.14. Надлом цивілізації
4.2.4.15. Старість цивілізації: вади і зваби
4.2.4.16. Утворення світової держави як свідчення деградації та розпаду цивілізації
4.2.4.17. Занепад цивілізації: три основні стадії
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru