Філософія історії - Бойченко І.В.


У підручнику вперше не тільки у вітчизняній, а й у зарубіжній літературі на новій концептуальній основі дається системний аналіз проблем формування, розвитку та функціонування філософії історії. З'ясовуються її предмет, структура і функції, співвідношення з інши­ми галузями пізнання та соціальної практики. Розглянуто найважливіші напрями та етапи розвитку класичної, некласичної, а також відмітні риси постнекласичної філософії історії.

ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Розділ 1. Місце філософії історії в системі світоглядних форм осягнення історичного процесу

Розділ 2. Філософія історії як галузь пізнання

Розділ 3. Класична філософія історії: основні напрями і етапи розвитку

Розділ 4. Становлення некласичної філософії історії: цивілізаційний підхід

Розділ 5. Сучасна філософія історії: від некласичної до постнекласичної парадигми

Розділ 6. Система категорій філософії історії

Розділ 7. Закономірності історії своєрідність і основні виміри дії

Додаток 1. Програма курсу

Додаток 2. Плани семінарських занять

Додаток З. Теми курсових робіт

Додаток 4. Короткий словник персоналій і термінів

А

Б

В

Г

Д

Е

З

І

К

Л

М

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Ю

Я

Додаток 5. Бібліографія з філософії історії підручники, посібники та довідкова література

ЗАГАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru