Логістика туризму - Смирнов І.Г.


Розкрито теоретичні основи та науково-практичні концепції логістики туризму як складової логістики послуг. Розглянуто логістичний підхід до сталого розвитку туризму, включаючи логістику його ресурсної бази. Досліджено головний туристопотік та потоки, котрі його обслуговують, як основний об'єкт туризму. Охарактеризовано зміст логістики турфірми, туру та міжнародних туристичних потоків, логістичні особливості готельних, інформаційних та фінансових послуг у туризмі. Висвітлено особливості транспортної логістики в туризмі, перспективи розвитку туристичної інфраструктури в Україні в контексті розбудови національної мережі міжнародних транспортних коридорів. Це перший в Україні навчальний посібник з логістики туризму.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, а також практичних працівників туристичної галузі, всіх, кого цікавлять проблеми туризму і логістики.

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. ЛОГІСТИКА ТУРИЗМУ ЯК СКЛАДОВА ЛОГІСТИКИ ПОСЛУГ

Розділ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛОГІСТИКИ ТУРИЗМУ

Розділ 3. ЛОГІСТИЧНІ ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ

Розділ 4. ЛОГІСТИКА РЕСУРСНОЇ БАЗИ ТУРИЗМУ

Розділ 5. ЛОГІСТИКА ТУРФІРМИ

Розділ 6. ЛОГІСТИКА ТУРУ

Розділ 7. ЛОГІСТИКА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ

Розділ 8. ЛОГІСТИКА ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ У ТУРИЗМІ

Розділ 9. ІНФОРМАЦІЙНА ЛОГІСТИКА В ТУРИЗМІ

Розділ 10. ФІНАНСОВА ЛОГІСТИКА В ТУРИЗМІ

Розділ 11. ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА В ТУРИЗМІ

Розділ 12. МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ КОРИДОРИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ)

Розділ 13. ЄВРОЛОГІСТИКА В ІСТОРИЧНОМУ АСПЕКТІ: УКРАЇНСЬКО-ДАВНЬОРИМСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Розділ 14. ЛОГІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ТУРИСТИЧНИХ "ЧУДЕС СВІТУ" ТА УКРАЇНИ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru