Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С.В. - Розділ VIII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 27. Органи нагляду і контролю за додержанням законодавства про відпустки

Нагляд за додержанням законодавства про відпустки здійснюють спеціально уповноважені на те державні органи та інспекції, які е незалежними у своїй діяльності від власника або уповноваженого ним органу.

Контроль за додержанням законодавства про відпустки здійснюють у межах своєї компетенції центральні та місцеві органи державної виконавчої влади та профспілкові органи.

Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуванням законодавства про відпустки здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами.

Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства про відпустки

Особи, винні в порушенні законодавства про відпустки, несуть відповідальність згідно з законодавством.

Розділ VIII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 29. Розгляд спорів щодо відпусток

Спори, які виникають щодо надання відпусток, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про працю.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ, 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР

Зразок оформлювання наказу про надання щорічної відпустки:

Банк "Надра" НАКАЗ

13 жовтня 2010 р. м. Київ № 39 к

Про надання відпустки НАДАТИ:

СКЛЯР Антоніні ВалеріївнІ, головному спеціалісту фінансового відділу, щорічну відпустку з 26 жовтня 2010 року на 24 календарні дні. Підстава: заява Скляр А. В. від 13.10.2010.

Голова_

підпис

З наказом ознайомлена_

підпис

Підготовка та оформлювання наказів про заохочення і стягнення

Накази (розпорядження) про заохочення і стягнення працівників оформляються і видаються на підставі пропозицій, подання керівників відповідних структурних підрозділів, інших посадових осіб. Питання погоджуються в установленому порядку з профспілковим органом.

Заохочення

До працівників підприємств, установ, організацій можуть застосовуватися будь-які заохочення, що містяться в затверджених трудовим колективом правилах внутрішнього трудового розпорядку (ст. І43 КЗпП України).

Заохочення оголошуються наказом (розпорядженням) в урочистій обстановці і заносяться до трудових книжок працівників відповідно до правил їх ведення (ст. 144 КЗпП України).

Зразок наказу:

Національна акціонерна компанія "Джерела" НАКАЗ

20 вересня 2011 р. м. Київ № 30-3

Про нагородження НАГОРОДИТИ:

ГЛУЩИКА Семена Дмитровича, спеціаліста відділу економічного аналізу, Почесною грамотою Президента України і грошовою премією у розмірі місячного окладу за сумлінне ставлення до своїх обов'язків та у зв'язку з 50-річчям від дня народження. Підстави:

1. Доповідна записка начальника відділу економічного аналізу.

2. Рішення профкому (протокол від 15.08.2011 № 8)

Директор______

підпис

З наказом ознайомлений_

підпис

Стягнення

Стягнення за порушення трудової дисципліни, передбачені законодавством про працю: догана, звільнення.

Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення (ст. 147 КЗпП України).

За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.

Стягнення оголошується в наказі й повідомляється працівникові під розписку (ст. 149 КЗпП України).

Зразок наказу:

ВАТ "МОДЕРН- ТЕЛЕКОМ" НАКАЗ

12 грудня 2011 р. м. Київ 12-С

Про стягнення ОГОЛОСИТИ ДОГАНУ:

МІЩАН Яніні Гаврилівні, головному спеціалісту інформаційно-методичного відділу, за порушення трудової дисципліни (запізнилася на роботу на 2 години без поважної причини). Підстави:

1. Доповідна записка начальника інформаційно-методичного відділу Семенюка С.В. від 10.12.2011.

2. Пояснювальна записка Міщан Я. Г. від 09.12.2011.

Директор___

підпис

З наказом ознайомлена_

підпис

Запам'ятайте!

Жіночі прізвища на приголосний та на -о не відмінюються: Соломії Гнатюк, Ольги Салій, Надію Литвинко.

Аналогічні чоловічі прізвища відмінюються як відповідні іменники: Іванові Гчатюку Олексія Салія, Петра Литвинка.

6.7. ТРУДОВА КНИЖКА
Заповнення трудової книжки
Занесення відомостей про працівника
Занесення відомостей про роботу
Занесення відомостей про нагородження
Занесення відомостей про заохочення
Дублікат трудової книжки
7. ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ
7.1. СЛУЖБОВІ ЛИСТИ
7.1.1. Класифікація листів
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru