Ділове мовлення для державних службовців - Шевчук С.В.


Мета пропонованого посібника - допомогти державним службовцям досконало, ґрунтовно оволодіти українською літературною мовою, піднести рівень культури усного й писемного мовлення, а також набути навичок укладання конкретних документів.

Посібник написано відповідно до Національного стандарту України "Державна уніфікована система документації" ДСТУ4163-2003 та "Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять" ДСТУ 2732-2004. У посібнику послідовно й дохідливо викладено теоретичний матеріал, який знайомить з мовними нормами офіційно-ділового стилю, подано зразки організаційних, довідково-інформаційних, обліково-фінансових та інших документів. Особливу увагу приділено усному діловому спілкуванню.

Перевірити засвоєні знання допоможе рубрика "Перевірте свої знання".

Посібник стане у пригоді всім, хто не байдужий до української мови й хоче оволодіти мистецтвом ділового спілкування.

ШАНОВНІ ПАНОВЕ!

1. УКРАЇНСЬКА МОВА -ДЕРЖАВНА МОВА УКРАЇНИ

2. ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ. МОВНІ НОРМИ

3. КУЛЬТУРА УСНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

5. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

6. ДОКУМЕНТАЦІЯ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ

7. ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

8. ДОКУМЕНТИ З ГОСПОДАРСЬКОДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

9. ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru