Фінанси підприємств - Ярошевич Н.Б. - 7.3. Місцеві податки та збори

Перелік місцевих податків і зборів визначено Законом України "Про систему оподаткування" [42] та Декретом Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" [61].

Особливістю місцевих податків і зборів є те, що їх встановлює орган місцевого самоврядування відповідно до переліку і в межах установлених Декретом граничних розмірів ставок.

Місцеві податки і збори перераховують до бюджетів місцевого самоврядування в порядку і в терміни, визначені відповідними радами, які їх встановлюють.

До місцевих податків відносять:

1. Податок з реклами. Платниками податку є особи, що встановлюють і розміщують рекламу. Податок встановлюють у розмірі 0,1 % вартості послуг за розміщення одноразової реклами; 0,5 % вартості послуг за розміщення реклами на тривалий час. Причому вартість робіт з розміщення реклами для розрахунку податку з реклами беруть без ПДВ. Податок справляється під час оплати послуг за встановлення і розміщення реклами.

Приклад:

Вартість послуг з розміщення реклами без ПДВ становить 120 грн.

Сума податку з реклами (при неодноразовому розміщенні) = 120 грн o 0,5 %/100 % = 0,6 грн.

Сума ПДВ = 120 грн o 20 %/100 % = 24 грн. Загальна сума до оплати рекламних послуг: 120 грн + 24 грн + 0,6 грн = 144,6 грн.

2. Комунальний податок. Платниками податку є суб'єкти підприємництва, що використовують найману працю. Об'єктом оподаткування є середньоспискова чисельність персоналу підприємства. Ставка податку - 10 % неоподаткованого мінімуму доходів громадян (НМДГ) за кожного середньоспискового працівника. Податок справляється кожен місяць.

До місцевих зборів відносять:

3. Готельний збір. Платниками податку є особи, які проживають у готелях. Граничний розмір готельного збору - 20 % добової вартості найманого житла без додаткових послуг.

4. Збір за паркування автотранспорту. Платниками збору є фізичні й юридичні особи, які паркують автомобілі у спеціально обладнаних або відведених для цього місцях. Ставка збору за парковку автотранспорту встановлюють за одну годину парковки, її граничний розмір не повинен перевищувати 3 % НМДГ у спеціально обладнаних місцях; 1 % НМДГ у відведених місцях.

5. Ринковий збір є платою за торгові місця на ринках і у павільйонах, на критих і відкритих столах, майданчиках для торгівлі з автомашин. Платниками збору є юридичні та фізичні особи, що реалізують товари. Ринковий збір встановлюють у розмірі не більше ніж 20 % мінімальної заробітної плати (МЗП) для фізичних осіб та три МЗП для юридичних осіб, він справляється працівниками ринку за кожен день торгівлі. Мінімальна заробітна плата - це встановлена державою нижня межа оплати праці за фактично відпрацьовану повну місячну норму робочого часу найманого працівника.

6. Збір за видачу ордера на квартиру є платою за послуги, пов'язані з видачею документів на право заселення квартири. Граничним розміром збору є 30 % НМДГ.

7. Збір з власників собак. Платниками збору є громадяни - власники собак (крім службових). Граничний розмір збору - 10 % НМДГ. Збір справляється 1 раз на рік.

8. Курортний збір. Платниками збору є громадяни, які прибувають у курортну зону. Збір справляється адміністрацією готелю чи іншої установи готельного типу, квартирно-посередницькими організаціями при поселенні у готель чи будинок, або у триденний термін з дня прибуття в курортну зону за місцем тимчасового проживання громадянина. З осіб, що зупинилися в приватних будинках чи квартирах громадян, які проживають у наметах, автомашинах тощо, курортний збір справляється у порядку, визначеному Радами народних депутатів. При зміні платником місця тимчасового проживання в межах курортної зони курортний збір повторно не справляється. Граничний розмір курортного збору не повинен перевищувати 10 % НМДГ.

9. Збір за участь у бігах на іподромі. Платниками збору є фізичні та юридичні особи, власники коней, які беруть участь у бігах на іподромі. Збір справляється адміністрацією іподромів до початку змагань. Граничний розмір збору не повинен перевищувати трьох НМДГ.

10. Збір за виграш у бігах на іподромі. Платниками збору є особи, які виграли в грі на тоталізаторі на іподромі. Збір справляється адміністрацією іподрому при видачі виграшу. Граничний розмір збору не повинен перевищувати б % від суми виграшу.

11. Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі. Збір справляється адміністрацією іподрому з учасника гри на тоталізаторі в момент придбання ним квитка на участь у грі. Граничний розмір збору - 5 % від суми плати за участь у грі.

12. Збір за право використання місцевої символіки справляється з юридичних і фізичних осіб, що використовують місцеву символіку з комерційною метою. Місцевою символікою треба вважати герб міста чи іншого населеного пункту, назву чи зображення архітектурних й історичних пам'яток. Збір справляється відповідними органами місцевого самоврядування при видачі дозволу на використання місцевої символіки. Граничний розмір збору - п'ять НМДГ для приватних підприємців (фізичних осіб); 0,1 % від вартості виробленої продукції, наданих робіт, послуг - для юридичних осіб.

13. Збір за право на проведення кіно- і телезйомок. Платниками збору є комерційні кіно- і телеорганізації, які проводять зйомки, що потребують від органів місцевої влади додаткових заходів - обгородження території зйомок, виділення наряду міліції тощо. Суму збору складають фактичні витрати на проведення зазначених заходів.

14. Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей. Платниками збору є фізичні й юридичні особи, які мають дозвіл на проведення аукціонів, розпродажу та лотерей. Збір за проведення аукціонів і конкурсного розпродажу справляється за 3 дні до їхнього проведення; збір за проведення лотереї справляється під час одержання дозволу на випуск лотереї. Граничний розмір збору - 0,1 % вартості заявлених до аукціону, конкурсного розпродажу товарів або суми, на яку випускають лотерею. Збір за право проведення лотереї не повинен перевищувати трьох НМДГ з кожного учасника.

15. Збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон. Граничний розмір збору - 0,5 НМДГ з юридичних і фізичних осіб - громадян України; від 5 до 50 доларів США з юридичних осіб і громадян інших держав. Збір не справляється з автотранспорту, що здійснює перевезення за кордон: вантажів за державним замовленням і державним контрактом; громадян України, яких направили у службові відрядження; спортсменів, що виїжджають на міжнародні змагання; громадян, що від'їжджають у порядку культурного обміну, на лікування, оздоровлення дітей, за телеграмою про похорон близьких родичів.

16. Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі є платою за оформлення і видачу дозволів на торгівлю у спеціально відведених для цього місцях. Справляється уповноваженими організаціями з фізичних і юридичних осіб, які здійснюють торгівлю; залежить від площі торговельного місця, його територіального розміщення і виду товарів. Граничний розмір збору - один НМДГ на день за одноразову торгівлю;

до 20 НМДГ для суб'єктів, що постійно здійснюють торгівлю. Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі є обов'язковим для встановлення місцевою владою. Збір перераховують до місцевих бюджетів щорічно, оскільки дозвіл видають терміном на 1 рік.

7.4. Відповідальність за сплату податків і зборів
7.5. Податкове планування
Тема 8. ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Поняття фінансового стану підприємства. Прийоми та методи фінансового аналізу
8.2. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства
8.3. Коефіцієнтний аналіз фінансового стану підприємства
8.3.1. Показники для аналізу фінансової стійкості
8.3.2. Показники для аналізу ліквідності (платоспроможності)
8.3.3. Показники для аналізу рентабельності
8.3.4. Показники для аналізу оборотності активів (ділової активності)
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2018
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru