Фінансова система України - Карлін M.I. - 2.2. Доходи державного бюджету

Доходи державного бюджету — сукупність грошових надходжень до централізованого фонду фінансових ресурсів держави, що використовуються нею для виконання її основних завдань і функцій. У дохідній частині бюджету показано обсяги та джерела надходжень до бюджету. Доходи утворюються за рахунок надходжень від сплати фізичними та юридичними особами податків, зборів, обов'язкових платежів, установлених законодавством. За Бюджетним кодексом, доходи бюджету — це всі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено чинним законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти). Доходи бюджету класифікують на: податкові та неподаткові надходження; доходи від операцій із капіталом; трансферти.

Податкові надходження включають податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості, платежі за використання природних ресурсів, ввізне мито, плату за ліцензії та ін.

Неподаткові надходження — доходи від власності та підприємницької діяльності, адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу; надходження від штрафів та фінансових санкцій; інші доходи, що не належать до обов'язкових податків та зборів.

Доходи від операцій із капіталом включають надходження від продажу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та державних запасів товарів із державних резервів.

Трансферти — це кошти, отримані від інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній і безповоротній основі.

Важливим доходом Державного бюджету України є доходи від приватизації (табл. 2.3), які особливо зросли у 2005 р. (за рахунок продажу "Криворіжсталі").

В останні роки збільшуються й митні платежі (табл. 2.4). Так, у 2003 р. до Державного бюджету України було перераховано митних платежів у сумі 14 млрд. грн., або в 1,14 раза більше, ніж у 2002 р. Такі тенденції зберігалися й у 2004 p.: митні органи забезпечили надходження до бюджету 18,1 млрд. грн.., що на 31,4 % більше, ніж за попередній рік. У першому півріччі 2005 р. до державного бюджету було перераховано податків і зборів у сумі 13,499 млрд. грн. (табл. 2.4). Таке зростання надходжень зумовлене збільшенням обсягу загального імпорту та надходжень від оподаткування транспортних засобів. Разом із тим кандидат економічних наук А.Д. Войцещук виявив зростання суми умовно нарахованих митних платежів, де найбільша частка (72 % у 2004 р.) припадає на ПДВ; збільшення розрахунків за ПДВ у вексельній формі, що негативно впливає на фіскальне призначення податку.

Таблиця 2.3. показники приватизації в Україні в період із 1992 по 1 жовтня 2004 р.

РікКількість об'єктів, які змінили форму власностіКошти, перераховані до Загального фонду державного бюджету, тис. грн.
Об'єкти державної власностіОб'єкти комунальної власностіВсього
1992—1993164619693 615888,0
19942 7315 5168 24914 780,4
19954 09812 11516 21317 922,9
19964 67615 00819 66436 521,0
19972 0136 6868 69974 573,4
199819463 7505 696360 829,6
199916543 7115 365694 563,7
200016623 6125 2742 075 517,6
200115814 4826 0632 132 002,6
200214784 6976175576 105,8
2003143051606 5902 015 710,6
9 міс. 200455618522 4088 543 225,2

Згідно з матеріалами колегії Державної митної служби України (ДМСУ) в інформаційно-аналітичному збірнику ДМСУ "Підсумки роботи митних органів України у 2005 році", датованому 9 лютого 2006 p. (К., 2006. — 105 с), йдеться про те, що до Державного бюджету України у 2005 р. митниця перерахувала 31 млрд. 1,1 млн. грн., що на 12 млрд. 908 млн. більше, ніж у 2004 р. При цьому наголошується, що загальний обсяг імпорту збільшився порівняно з минулим роком лише на 24,9 %, тоді як сума податків і зборів зросла на 71,3 %.

Якщо читати інформаційно-аналітичний збірник ДМСУ за 2005 p., то, за підсумками роботи митниці, частка оподаткованого імпорту порівняно з 2004 р. зросла на 41 %. Однак там само вказано, що перерахування мита до державного бюджету в 2005р. проти 2004 зросло лише на 39 %. Частка імпорту, оподатковуваного ПДВ, у 2005 р. теж зросла на 210 %, але перерахування цього податку до державного бюджету проти 2004 р. у 2005 р. сягнули лише 190 %, тоді як акцизний збір зменшився на 8 %. Інакше кажучи, якщо у 2004 р. порівняно з 2003 р. зростання платежів значно перевищувало темпи зростання оподатковуваного імпорту, то у 2005 р. зростання імпорту випереджало зростання митних платежів не більш як на 6 %. Це наводить на думку, що за лаштунками широко розрекламованої кампанії "Контрабанді — стоп!" "дірки" в кордоні, на думку експертів, не тільки залишилися, а й ефективно експлуатувалися.

Таблиця 2.4. Динаміка надходження до Державного бюджету України податків і зборів, що мобілізуються ДМСУ, млн. грн..

Вид платежу2003 р.6 міс, 2004 р.2004 р.6 міс. 2005 р.2005 р. (прогноз)
Перераховано до державного бюджету14 038,27 973,518 093,113 499,219 871,0
3 них: ПДВ9 440,95 254,511993,39 758,613 449,9
акцизний збір543,5303,4544,8184,7702,5
мито3 336,92 028,84 687,43 058,64 780,3
митні збори627,8345,7776,5454,7858,1
єдиний збір58,329,663,432,280,0

2.3. Видатки Державного бюджету України
РОЗДІЛ 3. ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
3.1. Загальні основи фінансування соціальної сфери
3.2. Фінансування охорони здоров'я
3.3. Фінансування освіти
3.4. Фінансування бюджетних наукових установ
3.5. Фінансування закладів культури і мистецтва
3.6. Фінансування соціального захисту населення
3.7. Фінансове забезпечення розвитку фізкультури, спорту, рекреації та туризму
Розділ 4. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ
© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru