Фінансова система України - Карлін M.I.


У навчальному посібнику розкриваються сутність і структура фінансової системи України, аналізуються проблеми функціону­вання державних фінансів, фінансів підприємств і домогосподарств, фінансового й страхового ринків України. Розглядаються шляхи їх вирішення з урахуванням досвіду зарубіжних країн.

Для студентів економічних спеціальностей, які вивчають курси "Фінанси", "Податкова система України", «Бюджетна система України». Книга може бути використана також студентами, які опановують такі спеціальності, як менеджмент, туризм і готельне господарство та вивчають курси "Фінансова система України", "Фінанси України".

ПЕРЕДМОВА

Розділ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКЛАДОВІ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Розділ 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ, ЙОГО ФУНКЦІЇ І СТРУКТУРА

РОЗДІЛ 3. ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Розділ 4. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 5. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ УКРАЇНИ

Розділ 6. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Розділ 7. ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ УКРАЇНИ

Розділ 8. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ

Розділ 9. СТРАХУВАННЯ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Розділ 10. ФІНАНСОВИЙ РИНОК УКРАЇНИ, ПРОБЛЕМИ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

Розділ 11. ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ

Розділ 12. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СИСТЕМОЮ УКРАЇНИ

Розділ 13. ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

ВИКОРИСТАНА І РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ПІСЛЯМОВА

© Westudents.com.ua Всі права захищені.
Бібліотека українських підручників 2010 - 2020
Всі матеріалі представлені лише для ознайомлення і не несуть ніякої комерційної цінностію
Электронна пошта: site7smile@yandex.ru